تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - مسجد وجامعه اسلامی -2
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 19 مهر 1395-05:36 ب.ظمساجد ، جوانان و پیروزی وحفظ انقلاب اسلامی ایران    -8بنام خدا

 

مساجد ، جوانان وپیروزی وحفظ انقلاب اسلامی ایران

    دربررسی همه نهضت ها دریک صد سال گذشته و مطالعه پیرامون قیام مردم علیه حکومتهای فاسد زمان خود و همچنین به منظور دفاع در برابر تهاجم ونفوذ بیگانگان به داخل کشور ، دراکثر موارد همه قیامها دریک نكته با همدیگر مشترک بوده اند وآن اینکه همگی به پشتوانه وحمایت توده مردم صورت می گرفته است و مردم مؤمن ومسلمان ایران به رهبری روحانیت بیدار وهوشیار خود و به منظور حفظ مقام ومنزلت مرد وزن مسلمان و احیاء ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) وجلوگیری از ادامه حكومت نامشروع حاکمان واشغاگران فاسد وجلوگیری از ادامه نفوذ بیگانان و با هدف قرب الهی و جامه عمل پوشاندن به دستورات خداوند قیام می نمودند وبه مبارزه پرداختند ، خداوند كریم در آیه 46 سوره سبا می فرماید:  حال به امت خود بگو جز این نیست كه من شما را به یك سخن سفارش وپند دهم كه همگی برای خداوند نهضت نموده ، دو نفر دو نفر یا هریك تنها درامردین قیام كنید ،  باگذشت سالها ودر ادامه قیامهای مذکور، مبارزات حضرت امام خمینی(ره) در سال 1342به شكل سازمان یافته ای علنی شد و رژیم پهلوی به شدت و با تمام قوا در صدد برخورد و نابودی آن بر آمدند وبا دستگیری حضرت امام (ره) اورابه تركیه وسپس به عراق تبعید نمودند و ایشان نیزازراه دورقیام ملت را هدایت ورهبری می كردند وحكومت طاغوتی ودیكتاتوری پهلوی نیز با شدت بخشیدن به امور امنیتی واطلاعاتی و با تغیروتشدید قوانین قضائی ومسائل سیاسی وامنیتی ومستبد به رآی خویش و بانظر استعمارگران ، با بدترین شكل ممكن با مردان وزنان مبارز برخورد میكردند وزندان وشكنجه های قرون وسطائی واعدام (شهادت) وتبعید وسایر محرومیتهای اجتماعی واداری در روبروی مبارزین قرار داشت ولذابا وسعت گرفتن مفاسد حكومتی و از طرف دیگر بالا رفتن بصیرت وآگاهی مردم  و فراگیر شدن قیام ومبارزات حضرت امام(ره) وهوادارنش در سطح جامعه ، قیام مردم در سالهای 1356 و1357 درسطح كشور توسعه وگسترش یافت وبا تقدیم بیش از هفتاد هزار شهید وصدها هزار مجروح ومعلول وخسارتهای فراوان درروز 22 بهمن سال 57 به مبارزات وقیام ملت ایران به پیروزی رسید وحكومت استبدادی شاه ساقط گردید وحكومت الهی ومعنوی جمهوری اسلامی ایران در ادامه حكومت انبیاء واولیاء الهی با ولایت یكی از نواب عام برجسته و با شرایط كاملاٌ الهی ومعنوی امام عصر(عج)تشكیل وبه ادامه حكومت پرداختند.

باید بر این باور بود که انقلاب اسلامی ایران ورهبریت آن با توسل به ایمان وتقوای مردم مسلمان وبا پیروی از نظرات الهی برای اجابت دعوت خداوند سبحان وانجام عبادت حق تعالی انجام گرفت و مردم با وحدت وهمدلی یکدیگر به پیروزی رسیدند وخداوند درقرآن كریم می فرماید، پیروزند كسانیكه فرمانروای آنان خداوند وپیامبرومؤمنانند بدرستی جمعیتی كه باخدایند(حزب الله)پیروزند (مائده56ومجادله 22) و خداوندوعده فرمودكه حق دین اسلام راپیروز وپایداروباطل وشرك رامحو ونابود میفرماید واگرچه كافران راخوش نیاید(انفال8)

      ازدستاوردهای انقلاب اسلامی در همان ایام مبارزات وپس از پیروزی انقلاب اسلامی، رعایت ادب واحترام مردم به همدیگر،كمك های مالی واقدامات عملی در حل نمودن مشكلات همدیگر درمقطع انقلاب ، احیاء وپرورش ارزشهای دینی واخلاقی،ایجاد محدودیت و برخورد با ناهنجاریها و عوامل وآثار منكر فرهنگ غربی و وابسته دركشور،انجام امر به معروف ونهی ازمنكر، تلاش در جهت اقامه قسط وعدل،احیاء وپررونق نمودن مساجد، احترام وارزش گذاری به اساتید علم واخلاق اسلامی وبخصوص روحانیت دلسوز ومبارز، حفاظت وگرامی داشت خون شهداء ورسیدگی به امور مبارزان ومجروحین و افرادی كه دربندزندان شاه وساواك بودند ، پذیرش ندامت وابستگان به رژیم ستم شاهی وجا دادن به آنهاو بخصوص به سربازان وارتشیان درجمع مبارزاتی خودشان وبهره مند كردن آنها از رحمت ورآفت اسلامی ، احساس مودت وبرادری وهمبستگی سیاسی،دل سپردن واطاعت محض از ولایت مطلق فقیه ، عدم انجام اعمال ورفتار خودسرانه،عدم توجه به امور دنیوی و وقت گذاری فراوان درراه مبارزه با باقیمانده آثار رژیم طاغوت،جداسازی عناصر نفوذی وجدا كردن حساب آنها وسایرگروههای ضدانقلاب ازجمع انقلابیون مسلمان وپرداختن به سایرامورواعمال ورفتاری كه به نظرمی آمد برای نتیجه گیری سریع درانقلاب اسلامی مورد نیاز باشد، تشکیل گروهها ونهادی فرهنگی وشبه نظامی، تشکیل کمیته های انقلاب وگروههای گشتی وحفاظتی، تشکیل کارگروههای اصلاح وامورتربیتی وقضائی، شناسائی و کادر سازی ومعرفی چهره های لایق حکومتی و تشکیل میتینگ های سیاسی وسمن وان.جی.او ها، اینها نمونه هائی از اقدامات كاملاٌ اجتماعی وفرهنگی ومعنوی است كه در پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور ترویج وتقویت بنیه علمی واخلاقی مردم جاری ومؤثر بوده است  ودر تمام سالهای اول انقلاب در بین آحاد جامعه نقش اساسی وحیاتی خود را ایفا می نمود واین موارد از دلائل مهم درایجاد احساس وظیفه عمومی همه مردم نسبت به انقلاب وارزشها بوده است و اینگونه امور را در اخلاق ورفتار انبیاء واولیاء الهی وشاگردان مكتب شیعه می توان ردیابی نمود وبا این توضیح نکته اساسی در این است که اکثر این فرآیند توسط جوانان ومردم متدین وانقلابی واز طریق مساجد صورت گرفته واقدام می شده است و طراحی واجرای برنامه های معنوی، اخلاقی ، سیاسی واجتماعی وحتی نظامی وحکومتی از سوی همه جوانان واز داخل مساجد سرچشمه می گرفت واکثرامورجامعه و نظرات و نیازهای حکومتی درمساجد پیگیری واجراء میگردید و مسجد به همراه جوانان نقش برجسته محوری و حیاتی در سطح جامعه و برای حفظ وبقا انقلاب اسلامی وگام برداشتن به تشکیل جامعه اسلامی را برعهده داشته است وجا دارد با بررسی عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ، به نقش جوانان ومساجد در پیروزی انقلاب وکشف وخنثی سازی تمام توطئه های دشمنان داخلی وخارجی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون بر علیه نظام ودستاوردهای آن وتثبیت نظام و حکومت جمهوری اسلامی با موفقیتهای روز افزون آن مورد بررسی وتوجه قرار گیرد.

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی وتشكیل دهنده نظام مقدس جمهوری اسلامی درسال 1357قیام اكثریت مردم مسلمان وتكیه بر ارزشهای دینی وبا وحدت وهمدلی ویكپارچگی آنها دراطاعت وپیروی از ولایت فقیه بوده است وانقلاب اسلامی ایران درزمانی پیروز شد كه اكثریت قریب باتفاق كشورها و بنوعی تمام دولتهای دنیا تحت سیطره ومستعمره یكی ازقدرتهای دوگانه جهانی یعنی بلوك غرب به رهبری ایالات متحده امریكا باگرایشات سیاسی واقتصاد لیبرالیستی وسرمایه داری ، لائیک وسکولار واز طرف دیگر بلوك شرق به رهبری اتحادجماهیر شوری باگرایشات سیاسی واقتصاد كمونیستی و صددرصد دولتی بودند ودرآن شرایط با رهبری امام امت(ره) وایمان ووحدت مردم ،حكومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین ورهنمودهای الهی وسنت وروش انبیاء واولیاءالهی تشكیل گردید و یکی از محورهای اصلی موثر بر این ره آورد و اجرای فرآیند آن ، سخنرانی وافشاگری ودعوت مردم به قیام ومبارزه برعلیه طاغوت واستکبار جهانی به توسط روحانیت واساتید علوم دینی وسیاسی حوزه های علمیه ودانشگاهها و از داخل مساجد و در همان جو و شرایط متفاوت اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی و معنوی در سطح جامعه و متفاوت با همه دنیا بوده است.

انقلاب اسلامی ایران بدون حمایت وبدور از نفوذ قدرتها وعناصر شرق وغرب وفارغ ازهرگونه وابستگی سیاسی، اقتصادی، فكری وفرهنگی به دیگران بوقوع پیوسته و شاکله آن فراترازاقدامات سیاسی توسط یك گروه ویك جامعه كوچك بوده و درعین حال فراگیر وهمه جانبه درسطح یك كشوربزرگ با یك ایدئولوژی وجهان بینی اسلامی وصد درصد متفاوت با ایدئولوژی وجهان بینی شرق وغرب و متفاوت بااكثر حكومتهای جهان وحتی كشورهای باصطلاح مسلمان منطقه انجام گرفته است و بدون بهره مندی از قوانین و مقررات حاكم بر دول مذكور وبراساس اعتقاد دیرینه مردم به حكومت حق وعدل قرآن كریم وبرپایه ایمان به خداوند یگانه واختصاصی دانستن حاكمیت ومشروعیت آن به خداوند منان ولزوم اطاعت وتسلیم دربرابراوامر الهی وبهره مندی ازاحكام وقوانین سیاسی وحكومتی وازپی رهنمودهای الهی در قرآن کریم و از سنت انبیاء واولیاء الهی برنامه ریزی شده است واتكاء به آراء ونظرات عموم مردم مسلمان وایجاد دموكراسی اسلامی و مذهبی ونفی هرگونه ستمگری وستم كشی وسلطه پذیری براساس قسط وعدل واستقلال سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی وهمبستگی ملی از شاخه های اجتماعی آن بوده و سپردن حاكمیت كشور ونظام جمهوری اسلامی در غیبت امام زمان(عج) برعهده فقیه عادل وبا تقوی وآگاه به زمان وشجاع ومدیر ومدبر یعنی ولایت فقیه دراستمرار حكومت انبیاء واولیاء الهی مبنای مشروعیت آن قرار گرفته است و نکته مهم واساسی اینکه همه هویت معنوی ومذهبی وکیفیت سازماندهی وشکل پذیری آن از مساجد و ازسوی همین جوانان مسلمان سازمان وشکل یافته است وهویت بخشی به این ارزشها ودستاوردها یعنی تشکیل جامعه و امت اسلامی

     درکنارشناسائی فرصتها درپیروزی انقلاب اسلامی ، نکته مهم واساسی دیگر شناسائی وبررسی تهدیدها وبخصوص رفتارها وعملکرد همه دشمنان داخلی وخارجی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب است، افراد وگروهها وکشورهائی که با برنامه ریزی کامل وقوی به نبرد با جمهوری اسلامی برخواستند ، دشمنان دیرینه  ازجمله امریكا ، شوروی ، اسرائیل ، انگلیس و تمام سران حكومتی مستعمره وهمسو ووابسته به آنان درسطح جهان ودر سطح منطقه و بخصوص سران اعضای ناتوو همچنین دولتهای دست نشانده منطقه و همینطور گروهها وشخصیتهائی که نسبت به ارزشها واعتقادات الهی وانسانی بیگانه بودند در غالب تشکلهای سازمان یافته در داخل کشور ازگروههای معروف به راست: مانند سلطنت طلبان ، مشروطه خواهان ، درفش كاویانی ، پاسداران فرهنگ و امثالهم كه وابسته ومورد حمایت غریبها وبخصوص امریكا بودند وگروههای معروف به چپ: مانند حزب توده ، سازمان فدائیان خلق اقلیت واكثریت ، پیكار، راه كارگر ، اتحادیه مبارزان كمونیست ، سهند ودیگر وابستگان به شرق كمونیست وگروههای معروف به فرق ومذاهب: مانند بهائیت ، فرقه های مختلف دراویش نعمت اللهی وگنابادی وخاكساریه و نوربخشیه وشیخیه وقادریه ونقشبندیه وهمه پیروان عرفانهای كاذب و مدعیان رسالت وامامت ومرتبطین با امام زمان ودیگران وتاحدودی برخی از عناصر فریب خورده در اقلیتهای مسیحی ، ارامنه ، زرتشتی ها  وسایر اقوام غیر مسلمان وابسته ومورد حمایت استعمار جهانی وسران دولتهای منطقه و همچنین گروههای معروف به لیبرال ودگراندیش : مانند نهضت آزادی ، جبهه ملی ، حزب ملت ، پان ایرانیسم ، موحدین انقلابی و جریان بنی صدر و شیخ علی تهرانی و جریان منحرف فكری واعتقادی سروش و باند مهدی هاشمی معدوم و دفتر آقای منتظری (كه بعدها خودایشان رانیزدربرگرفت)ورفتارها ومواضع هواداران افرادی مانند دكتر شریعتی و دكترمصدق و مهندس بازرگان وامثالهم و گروههای التقاطی: مانند آرمان ، پیمان ، میثمی ، و در رآس آنان سازمان منافقین (مجاهدین  خلق ایران) و فرقان و همینطور فعالیت گروههای كرد دمكرات وكومله و ایجاد ناآرامیهای غرب وشمال غرب كشور و نفوذ بعضی از سران ارتش و ساواك در جمع آنها و همچنین تشكیل گروه خلق عرب و ایجاد زمینه آشوب در جنوب و نفوذ ایادی امریكا و وهابیت در شرق وغرب كشور وتهدیدات حمله نظامی امریكا واسرائیل به ایران وطراحی كودتاها درسطح كشور و تبلیغ وترویج ومورد حمایت قرار دادن رویکرد و ایدئولوژی نفاق جدید و طراحی وطرفداری از انقلابهای رنگی و دخالت در سیاست خارجی ایران وسعی وتلاش بر جلب نظر سران تمام كشورها در سطح جهان وبخصوص کشورهای مخاصم در طراحی واجرای توطئه های سیاسی ، اقتصادی و نظامی وعلمی وتکنولوژی و ایجادتنش و کارشکنی در روابط خارجی ودر اهداف داخلی وخارجی جمهوری اسلامی و حتی دخالت ناجوانمردانه و مستبدانه در زمینه برقراری روابط دیگر كشورها با ایران وارد عمل شدند و تلاش وفعالیت همه جانبه ومستمری در راستای عدم موفقیت  جمهوری اسلامی و به زعم خودشان ،  به شکست ونابودی کشاندن نظام وپایه های دینی و مردمی حکومت جمهوری اسلامی  ، علیه ملت ودولت قیام کردند و نکته حیاتی اینکه، اساس وجودی وفعالیت همه این گروهها باحمایتهای سیاسی ومالی دشمنان بین المللی و بخصوص سرویسهای اطلاعاتی امریکا و انگلیس واسرائیل وخیلی از دولتهای اروپائی وحتی آسیائی در منطقه ، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بصورت مخفی وآشكار بوده است و حتی بعضا به فعالیت علنی و موضع گیری پرداخته و بواسطه عوامل مذکور و به انحاء مختلف از داخل وخارج ازكشور با تهیه وتوزیع كتاب و نشریه وشبنامه وسی دی وتهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های خبری به مخدوش نمودن افكار عمومی پرداختند و با نقد وبررسی جانبدارنه ومقرضانه و بدور از واقعیت در مورد سیاستهای اقتصادی وسیاسی وفرهنگی واجتماعی وحتی مدنی كشور علاوه بر بیان نظرات ودیگاههای (ناهنجار) خود ، سعی بر فریب وجذب جوانان نمودند و بتدریج عده ای سمپات و هوادار وعضو جذب تشکیلاتهای رسمی وغیر رسمی خود نمودند وباتلاش مضاعف به منظور تضعیف نظام جمهوری اسلامی سعی بر ارتقاء كمی وكیفی این تیپ جریانات نمودند تا با آسیب رساندن جدی به نظام آنها را جایگزین آن نمایند وبا تغیر شكل حكومت درایران ، یك ساختار سیاسی رنگی وغیر سلطنتی ولیكن وابسته ومستعمره به یكی ازقدرتهای جهانی در ایران حاکم نمایند ونتیجه گیری اساسی ومهم اینکه در عموم برنامه ریزیها واقدامات صورت گرفته توسط  دشمنان ، حمله به مساجد و جبهه گیری در مقابل دستاوردهای آن در دستور کار همه آنها قرار داشته است وجنگ نرم وتهاجم گسترده اعتقادی وفرهنگی ونفوذ در سیستم اجرائی کشور و قدیمی جلوه دادن فعالیتهای مساجد وبنوعی مخالف فرهنگ روز برشمردن و منفور جلوه دادن مساجد وهرگونه فعالیت در داخل آن وغیراطمینان معرفی کردن فعالان (جوانان) در مساجد وجدا کردن و همچنین بریدن  جوانان وطرفداران خود از مساجد از برنامه های تهاجمی نرم دشمن در زمینه اجتماعی وفرهنگی آنها بوده وهست ،

      یکی از محورهای خود باوری دشمنان درطراحی واجرای توطئه های خود علیه نظام وارزشهای مقدس آن فاصله گرفتن وجبهه گیری در برابر مساجد وجوانان فعال در آن بوده است واما برخلاف خواسته واقدامات دشمنان و با بهره گیری از رهنمودهای حضرت امام(ره) ورهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای اطاعت الهی ومعنوی از ولایت،همان تعداد معدود جوانان وبسیجیان و حمایت همه جانبه ملت ونیروهای خود جوش مردمی وبا سنگر قرار دادن مساجد ، تمام توطئه های فراگیر این گروهها یكی پس از دیگری خنثی ودر هم شكسته وعوامل وعناصر خائن ومزدور ووابسته آنها متواری ویا به دست قانون سپرده شده اند و ناكارآمدی توطئه های دشمنان خارجی را به همراه داشته است وبا یک بررسی ساده نقش جوانان ومساجد ومراکز علمی ومعنوی دراین فرآیند بخوبی روشن وقابل توجه میباشد وجوان ومسجد توام با یکدیگر نقش اول را در این موفقیتها داشته است و نقش موثر علما واساتید دین واخلاق و سیاستمداران دینی و همچنین خادمان و دلسوزان واقعی نظام وحضورجوانان و نقش محوری  وکلان مساجد درآن انكار ناپذیر است وفراموش نمودن جوانان ومساجد خیانت به انقلاب و به همه جوانان وبه نیروهای مردمی است. 

درسالهای اخیر فعالیتهای دشمنان داخلی وخارجی در همه جهات ممکن رایج ودرحال گسترش تهاجمات نرم وشبیخوان فرهنگی و نفوذ در بین مردم وبخصوص در بین قشرجوان بوده است ، اعمال ورفتارهای مشکوک ومواضع غیر اسلامی دشمنان در تعرض ونقد برجایگاه و به شخصیت وبه اختیارات رهبری از لحاظ شرعی و قانونی و مدیریتی ، ایراد واشكال به قانون اساسی وبحث وگفتگو در مورد اصلاح آن ، احیاء نمودن و بت تراشی از شخصیتهای مطرود ومعزول شده خائن به انقلاب ونظام مقدس جمهوری اسلامی و مخالف با ارزشها، حمایت وجانبداری از عناصر بازمانده گروههای ضد انقلاب داخلی وخارجی لیبرال وملی گرا وحتی منافقین ، تضعیف كردن و ناكارآمد دانستن قوانین اسلامی در اداره نمودن جامعه ودرادامه حكومت وساماندهی به مشکلات موجود درسطح كشور و محدود دانستن آن به زمان پیامبر و ائمه(ع)وروی آوردن به ارزشهای دینی را نوعی تحجر و واپسگرائی  قلمداد می کنند و با این مبانی به تفکر التقاطی روی آورده اند ،

دشمنان با انتقاد وایجاد شبه در جنگ ودفاع هشت ساله واظهار ات مشكوك وهدفدار مبنی بر شناسائی وبرخورد با عوامل ادامه دهنده جنگ ، فعالیت وعملیات گسترده درجدا معرفی كردن دین از سیاست و وارد كردن اعتقادات وسیاستهای لیبرالیستی در بدنه اجرائی وفكری وفرهنگی وسیاسی كشور وقدم گذاشتن فراتر از آن تا اوج سكولار سیاسی ومذهبی ودفاع از عملكرد وشخصیتهای لیبرال وملی گرا ، بیان لزوم تسامح وتساهل در برابر هنجارشکنی وتعرض به ارزشها واحكام دینی و نظریه پردازی برمساعدت در دست برداری از ارزشها و دستاوردهای انقلاب ، درحاشیه قرار دادن ارزشها و یادگارهای دفاع مقدس ازجمله شهداء وخانواده آنان وایثارگران وآزادگان وجانبازان وعوامل مؤثر دردوران دفاع مقدس ، همگام شدن با دشمنان در تهاجم وشبیخون فرهنگی بنام آزادی و گفتگوی تمدنها ودر پرتو تحریف ارزشهای اخلاقی ومعنوی وسعی درقانونگذاری و قانونی نمودن استفاده از ابزارها وامكانات مؤثر در تهاجم وترویج فساد و بی بند وباری ، تعبیر وتعریف هرگونه اقدام سوء بعنوان اصلاحات وتاكید بر لزوم اصلاحات (امریکائی)در كشور وسوء استفاده از عنوان صحیح ومورد نیاز اصلاحات ، تاكید بر جمهوریت حكومت ایران به منظور حذف اسلامیت آن وتعریف وتفسیر جداگانه از اسلام وجمهوریت درحكومت ،  دست برداری از دست یابی به علوم وفنون پزشكی وتكنولوژی هسته ای ومرعوب وآلت دست شدن برای سیاستهای مداخله جویانه دشمنان ، تقویت روحیه سرمایه داری مشروع ونامشروع وتبلیغ وترویج وتوسعه آن دربین نیروهای خودی وغیر خودی ، حمله به مقدسات انقلابی وحتی معنوی ودینی واجتماعی با ترویج وشیوع فرهنگ بیگانه ، تشبیه جامعه متصور اجتماعی اصلاح شده آنان به جامعه مدنی، مسافرتهاو ارتباطهای سیاسی ودیپلماتیك پنهان و مشكوك و بعضاٌ ذلت آور وجاسوسی برای دشمنان ، توجه به افكار مذهبی دگر اندیشان وعرفانهای كاذب وقرار دادن آن بجای اسلام واقعی ودر برابر نیازهای معنوی جوانان ، پذیرفتن اختلاف ادیان در بین كشورها وملتهای جهان وكمك به جنگ ادیان كه توسط امریكا برنامه ریزی شده است ، تاکید بر عدم حمایت از مسلمانان وگروههای مبارز استقلال طلب و مخالف با استکبار جهانی در کشورهای اسلامی ، سعی بر ایجاد اختلاف وایجاد تشطت در سیاست خارجی و دروغگوئی علیه بعضی از کشورهای طرف قرار داد سیاسی با ایران ، تلاش مبنی بر برائت از گذشته انقلابی و مبارزاتی و اعلام مواضع جانبدارانه از استکبار جهانی وبخصوص امریکا وصهیونیست بین الملل ، بهره برداری نامشروع وناجوانمردانه از ایام الله واز احساسات ونیروی بالقوه جوانان بی اطلاع وساده اندیش ، حمله به بزرگان وبه هنجارها وارزشهای دینی و زیر سؤال بردن موضوع اجتهاد وتقلید كردن مسلمانان وجایگزین كردن عقل و قانون ونیازهای مادی وجنسی بشردر شناسائی وتبین واجرای مسائل شرعی ومنتفی دانستن اینگونه موارد درمسائل سیاسی وحكومتی وبخصوص در دوران معاصر ، تغیر سیاست خارجی با خوشایندی دشمنان خارجی و دست برداری ازحمایت گروههای مذهبی  ومبارز حزب الله وحماس در لبنان وفلسطین و نوعی جبهه گیری به منظوركنار آمدن با امریكاواسرائیل در پرتو گفتگوی تمدنها وپذیرفتن غیر مستقیم اتهامات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت ایران از گروههای تروریستی واعتراف غیر مستقیم به آن  و دیگر اقدامات دشمنان و طراحی وتوطئه جهانی به منظور انجام كودتاهای خزنده و رنگی و مخملی امریكائی و گفتگوهای برجامی واامه تحریمها و رویکرد تعامل با امریکا بعنوان کدخدا و. . . . همه از نمونه های بارز تهاجماتی است که توسط دشمنان اسلام ناب محمدی(ص)از سرتاسر دنیا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی سازماندهی وشکل گرفته است ولیکن نیروی جوان وبا استعداد جامعه با عمق بخشی به آموزش و بصیرت فرهنگی ، سیاسی ، اخلاقی واعتقادی خود و با تحلیل دقیق وصحیح از اقدامات دشمنان خارجی وداخلی و شناسائی تمام تهدیدات موجود وكشف راهكارهای مناسب وتوجیه وآموزش در طرحهای بصیرت سیاسی و بیان مواضع ودیدگاههای سیاسی واعتقادی شخصیتها و گروههای سیاسی موثر واقع شده وضمن خنثی سازی توطئه دشمنان ، درجهت حفاظت از  انقلاب اسلامی وارزشها ودستاوردهای انقلاب تلاش وافری از خود به نمایش گذاشته اندو در مقابل افزایش معرفت دینی واعتقادی وبخصوص سیاسی دیگر جوانان برنامه ریزی واقدام نموده است وهمه مردم وبخصوص جوانان جذب شده به بسیج و سرازیر شده به مساجد درطول دهه اخیر را نسبت به اقدامات وسیاستهای دشمن هوشیار وآماده و برای دفاع همه جانبه مهیا نموده است وعملكرد جوانان در طول این دهه در خنثی كردن توطئه های مذكوروعدم موفقیت دشمنان خارجی به سركردگی امریكاو ایادی داخلی آن بیانگر این واقعیتها و دستیابی به موفقیتها وتبدیل تهدیدات به فرصتها بوده است ، بااعتراف به این موضوع كه دفاع در برابر این تهاجمات كار سخت و دشواری بوده است و اینکه هركدام از این توطئه ها می توانست یك حكومت سست وضعیف وفاقد ارزشهای عمیق معنوی و فارغ از نیروهای مردمی را با تسلیم وشكست مواجه نماید، ولیکن امروز ودر دنیای فعلی جوانان ولایتمداربه تمام ترفندهای دشمنان واقف وآگاه هستند و سریع ودقیق امكان بررسی وتشخیص حق و باطل در تمام حوادث واتفاقات سیاسی وحتی دینی درسطح كشور و بخصوص در سطح  كشورهای بزرگ و همچنین در کشورهای باصطلاح اسلامی جهان را دارند و ضمن اظهارنظرصحیح ودقیق وبا تعین مواضع وجبهه گیری مناسب وشایسته اسلامی، ایفای نقش می نمایند و متوجه این مهم هستند كه تهدیدات وتهاجمات از مرز انواع سلاحهای نظامی مدرن وفوق مدرن وحتی هسته ای و تهاجم وشبیخون فرهنگی نیز فراتر رفته است ودر غالب تهدیدات نرم ونیمه سخت ، تمام ارزشهای دین اسلام و ملتها وگروههای اسلامی و جنبشهای مردمی درسطح جهان و همچنین تمام دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح ایران وجهان را مورد هدف قرار داده اند واز طرف دیگر، این ملت وبخصوص جوانان این مرز وبوم الگو ونمونه ای موفق وسر بلند برای تمام ملتهای مسلمان وآزادیخواه جهان میباشند وبا همه این شرایط سختی كار در دفاع و در عین حال لزوم افزایش عمیق و فراگیر معنوی واعتقادی وارتقاء سطح بصیرت وآگاهی مردم مسلمان واز جمله جوانان در همه زمینه ها را باید مورد توجه و در درجه بالای اهمیت قرار داد واین امور مانند گذشته با حضور علما واستاتید دین واخلاق وسیاستمداران اسلامی واز طریق مساجد مطمئن وکارآمدتر خواهد بود ودر مقابل این تهدیدات ، دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در 37 سال گذشته را نباید نادیده گرفت ، استقلال وآزادی همه جانبه ، انتخاباتهای گسترده وفراگیر رفراندم جمهوری اسلامی وقانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری وقانون گذاری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی ، پیروزی در تهاجم وجنگ هشت ساله، شکست تمام توطئه های دشمن با تحریک وحمایت گروههای ضد انقلاب ، وجود امنیت داخلی ، پیروزی وموفقیتهای کلان ومداوم در سیاست خارجی و بین المللی ، دستاوردهای علمی وپزشکی وفن آوری وهسته ای وارتباطات وفضائی، رشد عمومی کشور از کشورهای جهان سومی به کشورهای در حال توسعه، تشکیل حکومت واداره جامعه بر اساس یک ایدئولوژی وباورهای دینی والگو قرار گرفتن برای تمام ملتهای محروم ومظلوم وآزادیخواه وبخصوص عموم مسلمانان جهان، تحت الشعاع قرار دادن قدرت وابهت توخالی قدرتهای جهانی، حفظ تمامیت ارضی وسایر دستاورهای داخلی وخارجی در زمینه های علمی وفرهنگی، تحقیقی وزیربنائی، اجتماعی واقتصادی، فنی ونوآوری، نظامی ودفاعی، هسته ای وتکنولوژی، پزشکی ودرمانی و داروئی ،آموزشی وپرورش و ورزشی، سازندگی ورشد وتوسعه همه جانبه ، همه وهمه ازاهتمام وپشتکار وعلاقه و ذوق وشوق جوانان و فداکاری مردم با ایمان وانقلابی و مسلمان این سرزمین بوده است که با تکیه بر باورهای دینی وآموزه های اخلاقی ومعنوی ووابستگی به دین و مملکت اسلامی خود واحساس دین به ارزشهای فرهنگی واعتقادی وبا تلاش وخود باوری بدان دست یافته اند واین دستاوردها با پشتوانه ملی ومذهبی واز داخل همان مساجد ودر بین خانواده های انقلابی ومتدین نشات گرفته است ودر اینجا نیز نقش جوانان ومساجد ومربیان واساتید دین واخلاق وسیاست کاملا واضح وسرنوشت ساز خواهد بود.

    بهرحال درراس آن همه رسوائیها وشکستهای سیاسی وتهاجمی دشمنان داخلی وخارجی واین همه موفقیتها وپیروزیهای بدست آمده بدست جوانان انقلابی، خوب است به یک رویکرد عملی و سیاسی دشمنان در تجزیه وتحلیلهای رفتاری آنها مورد توجه قرار داده شود وآن اینکه، بزرگترین اشتباه وحماقت همه آنها بر این فرآیند این است كه استکبار جهانی وصهیونیست بین الملل در تمام برنامه ریزیها وطراحی واجرای تهدیدات وتهاجمات علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران وآنچه نمونه هائی از آن بصورت کلی مورد اشاره قرارگرفته است ،  نادیده گرفتن وعدم توجه به مبانی وارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) و آنچه درسنت وروش انبیاء واولیاءالهی ازآن الگو برداری شده و بخصوص نسل جوان وبویژه بسیجیان مومن ومعقتد وپایبند به آن میباشد ، افرادی که برخواسته از متن مردم و از بین نیروهای وفادار به تمام ارزشهای دینی واخلاقی وفرهنگی است و در ادامه اینکه این ارزشها واین مردم با آن باورهای دینی واعتقادی را درمعادلات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خود محاسبه نمی كنند  و اینجا از وظائف بزرگ وحیاتی مسئولین دلسوز وانقلابی نظام است که شرایط لازم را برای حفظ دستاوردها وتعمیق وگسترش آن در سطح جامعه ودر بین نوجوانان وجوانان آینده کشور را فراهم نمایند و یکی از شرایط اساسی آن توجه به اهمیت و ونقش وجایگاه مساجد و همچنین حضور جوانان در ارکان مدیریتی آن وهمچنین در سطح جامعه فرهنگی ومعنوی است که باید توسط مسئولین ذیربط فراهم گردد وبا برنامه ریزیهای خرد وکلان خود ودر راستای توسعه وایجاد عدالت اسلامی واجتماعی ،حقوق معنوی ومادی این قشرموثرازجامعه را از طریق مساجد فراهم وتامین نمایند.

 
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 19 مهر 1395 06:01 ب.ظ


How do you treat a sore Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:53 ب.ظ
Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out.
I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be
tweeting this to my followers! Terrific blog and
excellent design and style.
How long does it take to recover from Achilles injury?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:01 ق.ظ
you're actually a just right webmaster. The web site
loading pace is amazing. It seems that you're doing
any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork.
you have done a excellent activity in this matter!
deidre4noble5.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:05 ب.ظ
I am genuinely pleased to read this webpage posts which carries plenty
of useful information, thanks for providing such statistics.
https://georgiachy.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:36 ب.ظ
Quality articles or reviews is the secret to interest the users to pay a quick visit the website, that's
what this web page is providing.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:20 ب.ظ
I for all time emailed this website post page to all my contacts, as if like
to read it after that my friends will too.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:15 ب.ظ
These are actually wonderful ideas in regarding blogging.
You have touched some good factors here. Any way keep up
wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر