تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - نماز ونقش وپیگیری تنبیه وتشویق ودرنتیجه اصلاح جامعه
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 21 تیر 1395-03:31 ب.ظنماز یک ارزش دینی ، اعتقادی وعملی است وبر هر فرد مرد وزن مسلمان فریضه است

اما تبلیغات، بیان عواقب عدم توجه به آن وبیان پیامدهای شایسته ومناسب اناج این فریضه

و تنبیه وتشویق فردی، محلی، گروهی ودر داخل مساجد ، هیئات و حسینیه های ومحافل مذهبی

نقش موثر و سرنوشت سازی در توجه واجرای این فریضه الهی ومعنوی خواهد داشت


بنام خدا
نابرده رنج گنج میسر نمیشود. موقعی که انسان می خواهد به مقصدی برسد باید در راه آن مقصد کوشش وفعالیت نماید وزحمت بکشد
حول وهوش هرانتخابات اگر تلویزیون به صحنه ومیدان کار نیاید ،شاید بتوان گفت نتیجه مطلوب گرفته نمیشود واین مقدار که مردم در انتخابات شرکت می کنند ، در انتخابات شرکت نمیکردند
همین انازه که انقلاب شده است ورژیم طاغوت رفته است وآثار ظهور اسلام درایران ظاهر شده است، به فکر ظهور امام زمان(عج) افتاده ایم، اما برای ظهور آن عزیز بزرگوار زحمت نمی کشیم ، یعنی مقدمات ظهور امام زمان(عج) را فراهم نکردیم. همینجور که مثال آمدن تلویزیون در انتخابات زده شد ، اگر از طریق رسانه ها وبخصوص تلویزیون برای ظهور آن حضرت تلاش وتبلیغ نکنیم وزحمت نکشیم ، امام زمان نمی آید واگر زحمت کشیده شود، امام زمان خواهد امد
درشرایط امروزی به نظر می رسد ما در برابر حق ایستاده وستیز می کنیم وروبروی حق تعالی می ایستیم ، آنوقت انتظار هم داریم که کارهایمان اصلاح شود، مشکلاتی در مسیر زندگی نداشته باشیم، طلاق و معتاد در جماعه نباشند ، سرقت وبدحجاب درجامعه مان نباشد، خانه فساد وروابط نامشروع وبی حجابی نباشد ، سوال اینجا ایجاد میگردد ، آیا با فرار از دستورات الهی وحتی با قرار گرفتن رو در روی آن کار ما وجامعه اصلاح میگردد؟؟ هرگز!!
آیا کسی که نماز نخواندوکاری هم به نماز جماعت نداشته باشد، کارش وامورش اصلاح میگردد؟
شما بیائید ببینید چقدر مردم ما از نماز ونماز جماعت فراری هستند، موقع نماز جماعت که میشود، کارآنچنانی هم ندارند، اما به نماز جماعت نمیروند، بااینکه اینقدر نماز جماعت اهمیت دارد، که اگر هم کار داشته باشند با توجه به اهمیت نماز واهمیت نماز اول وقت وارزش نمازجماعت بایدکارها را رها کنند ونمازجماعت بروند
مردم شریف ایران با تآسی نمودن به امامان ومخصوصاحضرت اباعبدالله الحسین(ع)که توجه به امور دینی ومخصوصا نماز را با شهاد ت طلبی پذیرفتندوبا شهادت در جنگ کربلا پیروز شدندو برای نیل به هاداف خود از همه چیز وهمه جوانان واهل بیت خود گذشتند ، دریافتند که با حضور در جبهه حق ونثار هزاران شهید در راه حق تعالی جان خود را هدیه کنند واگر شهید وشهادت نبود ، معلوم نبود آلان روز گار چه وضعیتی داشت، مردم همان جوری که با نظر الهی و در تبعبت از امامت وباتوجه به واقعه عظیم عاشورا از امام حسین(ع)درس گرفتند ،اگر همچون شهادت طلبی از امام حسین(ع) نمازخواند جماعت ظهر عاشورا را می آموختند، فساد وگرفتاری در جامعه نبود
اربابان ومسئولین فرهنگ وبخصوص رادیو وتلویزیوندر برنامه های خود میخواهند جوانان وجامعه رااز طریق علم وروانشناسی وهمانند آن نصیحت کنند، درجائی که حق تعالی نصیحت واصلاح بشر رااز طریق انجام فرائض و بخصوص نماز ونماز جماعت قرار داده استوبه همه مردم فرموده است نماز بخوانیدتا از بدیها دور بمانیدو اصل را برنماز جماعتگذارده است وحتی بالاتر از آن نافله های نمازکه به ما دستور اقامه آن داده شده است، چرا به اقامه نماز ونماز جماعت وحتی نافله نماز سفارش شده است ، اول برای اینکه اینکه از اصل موضوع فریضه وامر الهی و واجب بودن آن غافل نشویم و کمبودهای فکری وفرهنگی وابزار اصلاح جامعه رااز این طریق بدست آوریم وکمبودها را بعد از نماز واجب رااز طریق نافله ها جبران کنیم ، تا با اصلاح واحیاء معروفات ، منکر ی برای ماباقی نماند
حال شما بگویئد این زوجها وپیوندهائی که به جدائی وطلاق کشیده میشود، چه مقدار نمازهای واجب رااصل کارخودشان قرار می دهند؟ آیا قبل از ازدواج پسر یا دختر از نماز خواندن یکدیکر سوال می کنند! ویا نماز خواند ومقید بودن به آنرا برای ازدواج مبنا قرار می دهند! آیا بخودشان می گویند ما اهل نماریم وباید نماز بخوانیم، تا کار وزندگی ما دچار مشکل نشود واگر مشکلی هم پیش آمد اصلاح گردد!؟ یا اینکه خیر! اصلا کاری به نماز خواندن یکدیگر ندارند!و حتی انتظار بی توجهی به دستورات حق تعالی از همدیگر دارند ولیکن با مواجهه با مشکلات از خداوند میخواهند که کارشان اصلاح گردد
شما بیائید ببینید، تحقیق وبررسی کنید ، ازدواجهائی که به طلاق وجدائی کشیده میشود، بیشتر هستند ویا انانیکه اهل نماز و مقید به واجبات هستند ، بطور حتم وحدود70تا 70 درصد طلاق ومشکلات از خانواده ها واز طرف افرادی است که توجهی به نمازندارند
رادیو وتلویزیون باید نماز ونقش نماز واقامه نماز توسط زوجهای جوان ودر ازدواجها را تبلیغ کرده وبه تصویر بکشد  وتابحال نشده است ویا کمتر مورد توجه قرار گرفته لاست که اربابان فرهنگ وهنر و سازندگان فیلم وسریالها به جوانان گفته باشد در اجرای برنامه به اقامه نماز بپردازند و باید سمت و سوی نوشته واجرای آنها به این مسیر حرکت داده شود که اگر میخواهید زندگی شما وازدواج پایدار بماند  نماز بخوانید
براساس آمار موجود در دهه اول انقلاب در بین هر 30 مورد ازدواج یک مورد آن به طلاق وجدائی کشیده می شد ولیکن فعلا آمار آن حدود یک طلاق از حدود 5 ازدواج!!! چه کسی باید جوابگوی این فاجعه باشد وچه کسانی باید آنرا اصلاح نمایند، اگر این طلاق واین موارد قابل بررسی است یا نه ، آیا از طریق علم روانشناسی می شود اتفاق طلاق را بررسی ودرمان کرد ، در امور دینی، اخلاقی ، فرهنگی واجتماعی باید به دستورات رو رهنمودهای الهی توجه کرد ونتیجه آن در اصلاح جامعه وکاهش طلاق ونجات مردم به مراتب بهتر وبیشتر از علوم مشاوره ای وعلم روانشناسی است، اقامه نماز و نماز جماعت وتوجه به امر الهی بهترین کمک و راه حل در این زمینه است
خداوند منان می فرمایند: کسی که از یاد ونماز من دوری کند ، حتما او به بیچارگی کشیده میشود؟!
رسانه های عمومی ومطبوعات وبخصوص رادیو وتلویزیون خیلی بیشتر از اینکه تا بحال درجهت فرهنگ ومبانی اسلامی ودر جهت دین برای جوانان وعموم مردم کارکرده است ، می توانسته کار کند وباید تلاش بیشتری ازخود نشان دهد
حضرت امام خمینی(ره) در اوائل انقلاب فرمودند: ممکن است بگویند ما انقلاب کردیم ، دیگر نماز میخواهیم چه کنیم ، خیر ما انقلاب کردیم که نماز بخوانیم و فرموردند: چرا اول وقت نماز ،کارها را رها نمی کنید وبرای نماز بروید
رسانه های عمومی نماز ونماز جماعت را در حاشیه مورد توجه مردم قرار داده اندومسئو لین امور فرهنگی جامعه نیز اصل تبلیغ فرهنگی  ودینی را بر مبنای نماز ونماز جماعت قرار نداده اندو تا زمانی که ما با این وضع پیش می رویم ، مشکلات ومفاسد جامعه وکم وکنترل نمیگرددوطلاق، اعتیاد، بدحجابی وبی حجابی، مشروبات الکلی ، آرایش دخترانه پسرها، روابط غلط وسایر ناهنجاریهای اجتماعی اگر بیشتر نشود به همین وضعیت نامطولب باقی خواهد ماند
درست است که خیلی از این موارد به امر به معروف ونهی از منکر بر میگردد ولیکن اگر به آیات قران کریم توجهی خاصی صورت پذیرد در قرآن آمده است ((ان صلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر))یعنی نماز باز دارند انسانها از بدیها است
برخی از مساجد ما موقع نمازبخوبی مورد استقبال قرار نمیگیرد ولیکن در مابل آن مفاسد وناهنجاریها در جامعه جولان می دهند
کارشناسان وروانشناسان واهالی مشاوره ومذاکره در اختلافات خانوادگی و بروز اختلافات ودرگیریهای شخصی خانوادگی ومحلی واجتماعی به همه علوم وفنون روانی ، علمی ، پزشکی، اجتماعی وامثالهم می پردازند ولیکن تا بال ازانها نپرسیده اند که نماز می خوانید ونظر ورویکرد شما در مورد نماز چیست، واگر هم به آن اشاره داشتند براب قرار دادن جوان آن در یک معادله وحسابرسی مادی وروانی وبرای نتیجه گیری دیگری بدور از توجه به فرامین الهی هستند!!
مابطور عملی می خواهیم مشکلات جامعه را بدور از دستورات الهی حل وفصل کنیم ، بهر حال نظر ما این است برای هرکاری به هر کسی خواستید نصیحتی داشته باشید ، حتما ودر درجه اول باید توجه به دستورات الهی وبخصوص نماز رامورد توجه قرار دهد ، چرا که جوان یا هرشخصی که در نماز جماعت شرکت کند می توان گفت 90 درصد از نصیحت پذیر اش رااز مسجد وسر به سجده گذاردن برای حضرت حق آموخته است.
 روحانیت محترم وم اهل منبریها آنقدر که از شهادت حضرت امام حسین(ع)می گویند ، از نماز خواندن ظهر عاشورا کمتر می گویند، واین درحالی است که شهادت حضرت امام حسین(ع)مقدمه ای بود برای خواند نماز وآن هم نماز جماعت معروف ظهر عاشورا
متاسفانه خیلی ها امروز اهل مسجد وهیئت  وعزاداری  روضه ودسته های عزاداری و تعذیه وامثال آن هستند و لیکن بعضی از افراد آن کمتر به نماز توجه دارند وهمین امر باعث شده که آنها در کنار این مجالس سر از فساد در آورند وعلاوه بر اینکه قداست آن مجالس رااز بین برده اند وحضور وعمل آنهانوعی توهین به آن ارزشها محسوب میکردد ، در مقایسه مردمی ودر بین مردم محل اهل آن هیئت و اهل آن دسته  رافاسد می بینند واین افراد بی نماز مسئول این فرآیند غلط خواهند بود
مسئولین واربابان فرهنگی وارتباطی ، چگونه می توانند مشکل فضای مجازی را برطرف نمایند، بوطر مطوئن ویقیین باید گفت این مشکل هم از طریق سفارش به نماز واقامه نماز و حضور در جماعتها حل می شود ، یعنی اگر کاری کنیم که جوانان مابه نمازجماعت روی آورندو تحولی در نماز آنها ایجاد شود، خواهیم دید که چقدر از نابسامانیهای ما حل میشود ومشکلات برطرف شده است
جامعه ودولت ما که اینقدر برای ورزش کارانهزینه می کند واینقدر که از وجود مشکلات در فوتبال دادشان بلند است ، اگر همه وهمه وهمه ورزشکاران در نماز جماعت شرکت می کردند ، مشکلات امروز ما در ورزش خیلی کمتر از امروز ونامحسوس بود وکمتر از رفتار وعملرد ورزشکاران دچارگرفتاری بودیم
به قلم سید محمدعلی موسوی . ویرایش صاحب وبلاگ
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 21 تیر 1395 03:32 ب.ظ


Madge
دوشنبه 31 تیر 1398 11:55 ب.ظ
Incredible points. Solid arguments. Keep up the great work.
www.leekeonsu-csi.com
دوشنبه 31 تیر 1398 09:05 ب.ظ
Highly energetic post, I liked that a lot. Will there be a part 2?
worldhcy.com
یکشنبه 30 تیر 1398 07:59 ق.ظ
You're so cool! I do not think I've truly read a single thing like this before.
So great to discover another person with a few original thoughts on this subject matter.
Really.. thank you for starting this up. This web site
is one thing that is needed on the web, someone with some originality!
http://garciniacambogiapremium.net/myths-that-are-sabotaging-your-weight-loss-efforts/
دوشنبه 20 فروردین 1397 07:04 ب.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 06:41 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Robert's BJ boy
دوشنبه 20 فروردین 1397 12:31 ق.ظ
has become my secret weapon to advertise on the web and I've been deploying
it for decades now!
Blundering Ben
یکشنبه 19 فروردین 1397 10:17 ب.ظ
In fact, none people happen around way too much lately.
Too busy.
garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:37 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Terese
جمعه 17 فروردین 1397 07:10 ق.ظ
Howdy! This iss my first comment here so I just wanted to give a quick shout
out and tell you I truly enjoy reading through your blogg posts.
Caan you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
Thanks a lot!
kelliebee.bottompics.s14.deinprovider.de
جمعه 17 فروردین 1397 12:46 ق.ظ
You may wish to experiment with a number of varieties to see which of them finest
suit your crafting wants.
joma jewellery aberdeen
پنجشنبه 16 فروردین 1397 09:23 ب.ظ
Needless to say, that the jewelleries are very rigorously co-coordinated with
the bride’s trousseau. It helps the borrower to do sure urgent purchases.
http://www.schuhplattler.com/
پنجشنبه 16 فروردین 1397 08:17 ب.ظ
2. A Thai jewelry designer shocked the world when he designed a $four.2 million canine tiara for his pet Maltese terrier.
stockists of joma jewellery
چهارشنبه 15 فروردین 1397 12:41 ق.ظ
Since I obtained the request for a pink and white speckled egg pendant, I went ahead and made a blue egg birds nest
pendant at the identical time.
garcinia cambogia reviews side effects
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:03 ب.ظ
Have been taking little over a month.
ahovey.bottompics.s14.deinprovider.de
سه شنبه 14 فروردین 1397 08:52 ق.ظ
All are invited to the Golden Launch. I really like
vintage artwork and jewelry and needed a option to combine the
two to put on it. I admire it.
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 1 مهر 1396 08:35 ب.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am going through issues with your RSS.
I don't understand the reason why I am unable to join it.

Is there anyone else having the same RSS problems?
Anybody who knows the answer can you kindly respond?

Thanx!!
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:19 ب.ظ
Hurrah! Finally I got a web site from where I know how to actually obtain valuable information regarding my study and knowledge.
rayedrylie.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:27 ق.ظ
Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I have really enjoyed
browsing your blog posts. After all I'll be subscribing on your feed and I
am hoping you write once more soon!
What causes the heels of your feet to burn?
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:08 ب.ظ
I could not resist commenting. Perfectly written!
http://ivanamuinos.jimdo.com/2015/03/25/adult-aquired-flatfoot
جمعه 13 مرداد 1396 04:29 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.

If you know of any please share. Thanks!
Foot Problems
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:07 ق.ظ
I like the valuable info you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and check again here regularly.

I am quite sure I'll learn plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 12:03 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?
My website is in the exact same area of interest as yours
and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this ok with you. Many thanks!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:00 ق.ظ
Hi there excellent website! Does running a
blog similar to this take a large amount of work?
I've absolutely no knowledge of coding but I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, if
you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I know this is off topic however I simply wanted to ask.
Cheers!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 04:24 ب.ظ
I'm extremely impressed together with your writing skills and also with
the layout on your weblog. Is that this a paid subject or did you customize it yourself?
Anyway stay up the nice quality writing, it is rare to look a great
weblog like this one today..
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 04:08 ب.ظ
I just like the helpful info you supply on your articles.
I'll bookmark your weblog and check once more right here frequently.
I'm relatively sure I will learn plenty of new stuff proper here!
Best of luck for the next!
کسب درآمد از اینترنت جدید
پنجشنبه 31 تیر 1395 09:03 ق.ظ
www.iAlexa.ir

کامپیوتر خود را روشن بزارید و کسب درآمد کنید !

همه چیز رایگان!!!

یکبار امتحان کنید.

کسب درآمد از آی الکسا

www.iAlexa.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر