تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل قسمت دوم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 23 فروردین 1395-06:27 ب.ظعدالت اجتماعی 72 وجدان کارى وانضباط اجتماعی 73 انضباط اقتصادى و مالى 74  کار سازنده 75 صرفه جویی 76و77 ، امام خمینى (ره) 78 امام امیرالمؤمنین . علی ابن ابیطالب(ع) 79  اقتدار ملی و اشتغال آفرینی 80 عزّت و افتخار حسینى 81 نهضت خدمتگزارى 82  پاسخگویى سه قوه به ملت ایران 83 همبستگى ملى و مشارکت عمومى 84 پیامبر اعظم(ص) 85 اتحاد ملى و انسجام اسلامى 86 نوآوری و شکوفایی 87 اصلاح الگوى مصرف 88 همت مضاعف و کار مضاعف 89 جهاد اقتصادی 90  تولید ملى . حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى 91 حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 92 اقتصاد و فرهنگ. با عزم ملی و مدیریت جهادی 93 دولت وملت .همدلی وهمزمانی 94 اقتصاد مقاومتی. اقدام وعمل95       
تاکید دولت بر اقتصاد مقاومتی چیزی جز حرف نیست              
ادامه قسمت اول
بنام خدا

 

اگر به بطن مواضع ورفتارهای این مسئولین توجه گردد ، یکی از دلائل اصلی موجود که باعث شده است که این افراد به این مسیر سوق پیدا کنند ، مشکلات و موضوع اقتصادی است ، چرا که یکی ازتهدیدات وتهاجمات موثردشمنان برای دولت وملت ایران بحث اقتصادی بوده واست وباتوجه به وابستگی اقتصادی وعدم خودکفائی کشور در این راستا وبخصوص بدلیل وابستگی بودجه وصنعت واقتصاد کشور به نفت بعنوان اقتصاد تک محصولی(با صادرات خام نفت) ، این ابزار نوعی موفقیت وشکنندگی وسلاح کاربردی برای دشمنان بدست آورد است وعدم برنامه ریزی مسئولین در این راستا وبی توجهی دولتها به موضوع اقتصاد کشور می تواند در کوتاه مدت وبخصوص در دراز مدت درعدم تحقق اهداف انقلاب ونظام جمهوری اسلامی درتشکیل جامعه اسلامی موثر واقع گردد وکشور را به سمت وسوی اقتصاد وابسته  وارداتی وبدنبال آن وابستگی فرهنگی ودرنتیجه تغییر ماهیتی درارزشها ودستاوردهای نظام ، از اسلام ناب محمدی(ص) به اسلام امریکائی وسیستم حکومتی لیبرالیستی هدایت نماید

توطئه های امریکا وصهیونیست بین الملل وبرخی از دولتهای اروپائی وعربی منطقه و همچنین سرسپردگی برخی از اشخاص ، گروههاو جریانات  داخلی بدنبال نیل به اهداف ازپیش طراحی شده استکبارجهانی علیه انقلاب واسلام بامحوریت مقاومت جمهوری اسلامی ایران میباشد واهداف دشمن از طراحی واجرای این توطئه ها ،شکست ونابودی وازبین رفتن انقلاب ونظام جمهوری اسلامی بامحوریت اسلام ناب محمدی(ص) و ولایت فقیه وفرهنگ سرخ علوی عاشورائی و فرهنگ سبز مهدوی وهمچنین  محدود ومحصور وتضعیف نمودن نظام وارزشهای انقلابی  والهی آن و بخصوص راهبرد داخلی وخارجی نظام و انقلاب اسلامی  به داخل کشور و جلوگیری از صدور انقلاب و جلوگیری از گرایش مردم مسلمان منطقه به اسلام گرائی وهمچنین سایر مردم محروم ومظلوم منطقه وجهان اسلام به سمت وسوی انقلاب اسلامی ایران وجلوگیری از انقلابهای مردمی وحفظ حکومتها ودولتهای دست نشانده درمنطقه ودر کشورهای اسلامی وادامه غارت وچپاول اموال ومنابع مالی  وبخصوص حفاظت از دولت غاصب اسرائیل میباشد ودرپی صدور انقلاب و گرایش مردم به سمت اسلام واسلام گرائی گسترده در سایر کشورها وبخصوص در امریکا واروپا وپدیده انقلابهای مردمی وبیداری اسلامی درمنطقه وبه خطر افتادن بقاء وادامه حیات  دولتهای دست نشانده و بخصوص ادامه حیات ( فلسطین اشغالی) و باصطلاح کشور و دولت اسرائیل غاصب وجلوگیری ازنقش آفرینی مردم ، تلاش همه جانبه امریکا واروپا درجهت تخریب چهره اسلام واقعی ومعرفی اسلام امریکائی بجای اسلام ناب محمدی(ص) وایجاد جنگ واختلاف در بین مسلمانان با پدیده ، النصره ، داعش ، طالبان ، بوکوحرام  میباشد ومتاسفانه اخیرا نیز در ایران به بهانه برجام درصدد نفوذ در کشورهای اسلامی و ایجاد اختلاف بین مسلمانان در فرق مختلف وجنگ بین شیعه و سنی وتقسیم وتبدیل کردن اکثر کشورهای اسلامی منطقه به کشورهای کوچکتر وتحت فرمان امریکا باکاهش قدرت اسلام ومسلمانان میباشد

مقام معظم رهبری بابصیرت واشرافیت بر همه این توطئه ها وراهبردهای دشمنان وبخصوص با اطلاع و رصد امور از توطئه دشمنان در اثر گذاری بر اقتصاد کشور ودر زندگی ومدر معیشت مردم از سالهای قبل متوجه این موضوع بودند ودر همین راستا هر سال با نام گذاری یک موضوع خاص را محور برنامه ریزی وفعالیت مسئولین ودولت را مشخص وابلاغ کرده است

این نام گذاریها از سال 1369تا 1372 در پیامهای سال جدید خود نکاتی را بعنوان محور توجه وتجربه نسبت به  سال قبل وبخصوص محورفعالیت برای سال جدید بیان گردیده است ودر آن سالها با یادآوری اینکه : عیدنوروز فرصتی برای تحول درونی است وحوادث سال گذشته میدان تجربه وآزمایش برای ملت ایران است ، وعده وترسیم صبح روشنی وامید برای انقلاب وملت ایران و اینکه مردم با هم مهربان باشند و به کمک یکدیگر بشتابند ، تحکیم معنویت ورعایت تقواوجلوگیری از اسراف ، کمک به طبقات محروم جامعه بعنوان چیزی که ما را به عدالت اجتماعی نزدیک می‌کند ، تأمین عدالت و رونق اقتصادی و تلاش سازندگی و همچنین امربه معروف ونهی ازمنکر پیام نوروزی خود را با محوریت خاصی شرح دادند واز سال 1372  تا کنون بصورت تخصصی توسط معظم له آن موارد به عنوان شعار سال مطرح ورهنمود داده شده است وهرسال به ترتیب با این عناوین نام گذاری شده است : عدالت اجتماعی 72 وجدان کارى وانضباط اجتماعی 73 انضباط اقتصادى و مالى 74  کار سازنده 75 صرفه جویی 76و77 ، امام خمینى (ره) 78 امام امیرالمؤمنین . علی ابن ابیطالب(ع) 79  اقتدار ملی و اشتغال آفرینی 80 عزّت و افتخار حسینى 81 نهضت خدمتگزارى 82  پاسخگویى سه قوه به ملت ایران 83 همبستگى ملى و مشارکت عمومى 84 پیامبر اعظم(ص) 85 اتحاد ملى و انسجام اسلامى 86 نوآوری و شکوفایی 87 اصلاح الگوى مصرف 88 همت مضاعف و کار مضاعف 89 جهاد اقتصادی 90  تولید ملى . حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى 91 حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 92 اقتصاد و فرهنگ. با عزم ملی و مدیریت جهادی 93 دولت وملت .همدلی وهمزمانی 94 اقتصاد مقاومتی. اقدام وعمل95                      

با یک دقت خیلی ساده وقابل فهم ودرک برای عموم مردم اکثر قریب باتفاق این نام گذاریها به مسائل اقتصادی ربط دارد و سایر شعارهای سال نیز بطور غیر مستقیم به همان مسائل اقتصادی ومعیشتی مردم ارتباط پیدا می کند ودر کنار موارد اقتصادی ارزشهای اسلامی وبخصوص ارزشها ودست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی با محوریت اسلام ناب محمدی(ص) مورد توجه قرار داده شده است

اهداف مقام معظم رهبر از این نام گذاریها توجه به اصل انقلاب اسلامی و از تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در شعار استقلال آزادی ، جمهوری اسلامی و شعار نه شرقی ونه غربی . جمهوری اسلامی خلاصه میگردد ، میباشد

استقلال وعدم وابستگی و همچنین توجه به هویت مبانی واعتقادی نظام جمهوری اسلامی براساس اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام امریکائی بدست نخواهد آمد مگر در توجه به امور اقتصادی ورشد وپیشرفت علم وفن آوری اقتصادی و متاسفانه با توجه به شرایط سیاسی واقتصادی کشور و بروز عوارض ناهنجارونامیمون پروژه نفوذ امریکائی در برجام و مشاهده آن در مواضع ورفتارهای برخی از مسئولین ، نام گذاری وتاکید حضرت آقا به اقدام وعمل در بدنبال تاکید ونام گذاری مجدد بر اقتصاد مقاومتی  به منظور رهائی کشور از تهدیدات وابستگی ونیل به استقلال واقعی وپیروزی ملت ایران در برابر توطئه ها وتهدیدات اقتصادی دشمن با حربه تحریم ها میباشد

لذا به منظور نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل  در این خصوص باید همه شعار های سال ونام گذاریهای سال از ابتداء تاکنون همه را با هم دید ومورد توجه واقدام قرار داد:

1-حفظ مردم بعنوان پشتوانه اصل نظام و ایجاد شغل ، کاهش تورم ، پائین آوردن گرانی و تقویت اعتماد و خوشبینی در بین مردم ومسئولین و در باور کردن مردم و تکیه برمردم نقش آنها دراحیاء و ترویج ورونق اقتصاد مقاومتی

2-کاهش نقش دولت در اقتصاد وابسته به سیاست اجرائی ، مالی و محصولی مورد نظر دولت و کاهش اقتصاد وابسته دولتی وایجاد امکانات سرمایه گذاری مردم

3-حرکت بر اساس برنامه وچشم انداز کوتاه مدت ودراز مدت 5 ساله و20 ساله و پرهیز از برنامه ها و سیاست های اقتصادی حزبی وجناحی و اقتصاد تکنوکرات و اقتصاد مبتنی بر الگوهای اقتصادی منسوخ شده از کشورهای اروپائی وامریکا و پرهیز از اقتصاد وابسته به بیگانگان که در صف دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گرفته اند وعلیه اسلام ناب وکشور ایران نقش آفرینی می کنند

3- عدالت اجتماعی  وبرنامه ریزی وجلوگیری توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد و جلوگیری ازایجاد فاصله زیاد طبقاتی و بخصوص بین مردم ومسئولین و احیاء اخلاق اسلامی وتلاش جهت استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه و اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها و ریشه کن کردن فقر در جامعه و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه وجلوگیری از سهم خواهی ورانت خواری ودخالت روابط و نسبت ها در اقتصاد کشور

4- تبیین دانشگاهی وآکادمیک اقتصاد مقاومتی و اقتصادد دانش بنیان و فن آوری هسته ای ورشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها و رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . . وتشکیل سازمان مبتکرین و خلاقیت های روز افزون فرزندان این مملکت

5-جلوگیری ازواردات بی رویه و از بین برنده اقتصاد داخلی وبخصوص از واردات هرگونه اجناس وتولیداتی که نمونه آن نیز درکشور وجود دارد و پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور وخنثی سازی موضوع عدم کفایت دولت در برنامه ریزی وجلوگیری از موضوع قاچاق

6- توجه مسئولین به اصول اساسی اسلام با شخصیت نمونه حکومت اسلامی مولا امیر المومنین(ع) و اهداف انقلابباتوجه به راه ورسم ومنش حضرت امام خمینی(ره) و بهره گیری از ارزشها و اصول و دستاوردهای انقلاب باعنایت با پاسدات خون شهدا وتلاش جهت هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهای معنوی وگسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد ودر سایر جامعه

7- توجه به تولید ملى . حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى و توجه به خانواده ها واقدام عملی به ایجاد اشتغال و شکستن تورم وکاهش گرانی بصورت واقعی وبدور از شعار وعملیات روانی و استفاده حداکثری از منابع وزمان وجلوگیری از هرگونه خام فروشی نفت وسایر منایع ومعادن ومحصولات اولیه

8- انضباط اقتصادى و مالى و  صرفه جویی و مدیریت منابع ارزی ومدیریت مصرف و مدیریت انواع وامهای اقتصادی واشتغالزا و توجه بر تخصیص وتوزیع یارانه های تولیدی وبرنامه ریزی دقیق ومناسب و صحیح بر امور مالیاتی وصرفه جوئی وجلوگیری از اسراف وتبذیروبخصوص اشراف گری و دنیا طلبی برخی از مسئولین وآقازاده های فرنگی وغیر فرنگی بعضی از این مسئولین و افشاء و ترویج نادرست آن در بین مردم

9- وجدان کارى وانضباط اجتماعی با برنامه ریزی و وقت گذاری وبهره برداری حداکثری از حداقل زمان وبا افزایش بهره برداری در مقاوم کردن اقتصاد بر اساس اقتصاد مردمی ومقاومتی ومقاومت بر برابر تحریم ها وتهدیدات وآگاه بودن وبصیر بودن به توطئه دشمنان وبصورت ویژه رفتارها واقدامات بازدارنده اقتصادی آنان

10-کاهش وابستگی به نفت واقتصاد تک محصولی بودن اقتصاد کشور وتوجه به سایر علوم و تولیدات ومحصولات غیر نفتی و توجه ویژه به صادرات از سایر محصولات غیر نفتی(خام) وعدم نگاه سیاسی واقتصادی به حل مشکلات اقتصادی با برقرار روابط اقتصادی با غرب وبا اروپا ودر حقیقت با دشمنان اسلام وانقلاب

11-کارسازنده مسئولین وپاسخگو بودن سران سه قوه به همه مردم در ایستادگی ومقاومت دربرابر تهدیدات وزورگوئیها وزیاده خواهیها ورفتار متکبرانه دشمنان وبخصوص امریکا و عدم پای بندی آنان به تعهدات قانونی وبین المللی و حمایت آنان از اسرائیل وهمه جنایتکاران علیه بشریت وبخصوص علیه مسلمانان واسلام ناب محدی(ص) و جلوگیری از تبلیغ و ترویج اسلام رحمانی واعتدالی وبنوعی اسلام لیبرالیستی امریکائی در کشور ودر بین مردم وجوانان

12- یقین وباور بر این موضوع که با وابستگی اقتصادی و واردات بی رویه وورود اجناس وتولیدات داخلی بصورت حتمی وانکار ناپذیر ، فرهنگ و رفتار اجتماعی وبهره برداری ازآنها نیز وارد کشور خواهد شد واین همان چیزی است که با روش اندلس میتواند ارزشها وهستی ودارائی فرهنگی واخلاقی وسیاسی کشور را مخدوش وبه سمت و سوی همان بیگانگان هدایت نماید واین فرآیند بر خلاف عزت واقتدار حسینی است

13-توجه به اقتدار ملی و باخدمتگزارى برای مردم با همبستگى ملى و مشارکت عمومی و توجه به اتحاد ملى و انسجام اسلامی و با همت مضاعف و کار مضاعف و تلفیق حماسه سیاسی با حماسه اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و فرهنگ و با عزم ملی و مدیریت جهادی ازطرف دولت وملت و با همدلی و همزمانی وبا  اقتصاد مقاومتی  اقدام وعمل برای جهاد، جهاد، جهاد اقتصادی مهیا شویم وتفکیک مردم از مسئولین و جدا دانستن بخشی از مردم جامعه از دیگر مردم در همین جامعه وایجاد اختلاف ودوگانگی با بهره برداری و جهت دهی سیاسی وحزبی وجناحی از آن وبی توجهی به پیامها وشعارهای حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری (مدظله العالی) رفتار سازمان یافته درجهت نیل به اهداف اسلام امریکائی وخیانت به اسلام وانقلاب است

این موارد همگی برگرفته از شعار ها ونامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی)است ونجات واستقلال کشور در برابر این همه توطئه وفشارهای اقتصادی وتهدید وتحریم فقط وفقط اقتصاد مقاومتی است و عوارض نامطلوب برجام و تلاش جهت برجام 2و3 وبرقرار رابطه وتشدید در ارزشهای اسلام ودستاوردهای انقلاب ازعوارض وپی آمدهای نفوذ وتوجه به اسلام رحمانی واعتدالی وفرهنگ لیبرالیستی در برابر اسلام ناب محمدی(ص) و مردم باتقوا ولایتمدار ومحوریت حفظ وبقاء نظام یعنی ولایت فقیه است

عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و تلاش جهت وابستگی اقتصادی وسیاسی وفرهنگی و نگاه کردن به حل مشکلات با موضوع برجام ، موفقیت نسبی وبتدریج کامل دشمنان با رهبری امریکا در نیل به اهداف ونتایج توطئه آنهاست ، توطئه ها ،شکست ونابودی وازبین رفتن انقلاب ونظام جمهوری اسلامی بامحوریت اسلام ناب محمدی(ص) و ولایت فقیه ،  محدود ومحصور وتضعیف نمودن نظام وارزشهای انقلابی  والهی آن و بخصوص راهبرد داخلی وخارجی نظام و انقلاب اسلامی  به داخل کشور و جلوگیری از صدور انقلاب،جلوگیری از انقلابهای مردمی وحفظ حکومتها ودولتهای دست نشانده درمنطقه ودر کشورهای اسلامی وادامه غارت وچپاول اموال ومنابع مالی  وبخصوص حفاظت از دولت غاصب اسرائیل میباشد ، تخریب چهره اسلام واقعی ومعرفی اسلام امریکائی بجای اسلام ناب محمدی(ص) وایجاد جنگ واختلاف در بین مسلمانان با پدیده ، النصره ، داعش ، طالبان ، بوکوحرام  و درصدد نفوذ در کشورهای اسلامی و ایجاد اختلاف بین مسلمانان وتقسیم وتبدیل کردن اکثر کشورهای اسلامی منطقه به کشورهای کوچکتر وتحت فرمان امریکا باکاهش قدرت اسلام ومسلمانان میباشد

نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 23 فروردین 1395 06:31 ب.ظ


causes of erectile dysfunction
جمعه 24 خرداد 1398 02:01 ب.ظ
medicine causes erectile dysfunction http://viagralim.us medicine causes erectile dysfunction !
Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
http://cindy2knight7.jimdo.com/2016/02/28/why-shoe-lifts-are-the-solution-to-leg-length-difference/
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:52 ب.ظ
Hello there, I found your blog by the use of Google whilst
searching for a related matter, your web site came up, it appears
great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become aware of your weblog through Google, and found that
it is really informative. I'm gonna watch out for brussels.
I will appreciate if you happen to proceed
this in future. Many other folks can be benefited from your writing.
Cheers!
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 02:27 ق.ظ
I'm curious to find out what blog platform you are working with?
I'm experiencing some minor security issues with my latest blog and I'd like to find something more safe.
Do you have any solutions?
http://hopperpjsmqioubf.exteen.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:07 ب.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognize
what you're speaking approximately! Bookmarked.
Please also seek advice from my web site =). We may have
a link trade agreement between us
Foot Complaints
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:06 ق.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one!
It's on a totally different topic but it has pretty much the same
layout and design. Superb choice of colors!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:38 ب.ظ
Simply wish to say your article is as surprising.

The clearness on your put up is simply great and that i
could suppose you are an expert in this
subject. Fine along with your permission let me to seize your feed to stay updated with impending post.
Thank you one million and please keep up the enjoyable work.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 05:10 ق.ظ
I need to to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every little bit of it.
I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:02 ب.ظ
Great items from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you're simply extremely wonderful.
I actually like what you have bought here, certainly like what you are
saying and the best way during which you say it.

You are making it entertaining and you continue to
care for to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you.
That is really a tremendous site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر