تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - از حضور در انتخابات پشیمانم و توبه می کنم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 10 اسفند 1394-06:51 ب.ظبسمه تعالی

از حضور در انتخابات پشیمانم و توبه می کنم        بنام خدا

از حضور در انتخابات پشیمانم و توبه می کنم     

 

انسان مسلمان در برابر خداوند منان وظیفه ای جز عبادت ندارد وعبودیت انسان برگرفته از شعورومعرفت او در قرآن کریم ودر سنت انبیاء واولیاءالهی و بر اساس نظر علما ودانشمندان و مراجع دینی و عقلانیت تعریف شده است .

ایمان واعتقاد تحقیقی وقلبی به اصول دین و ایمان وعمل به فروع دین که درادبیات سیاسی امروز به  اصولگرائی بامحوریت اسلام ناب محمدی(ص) توصیف شده است ،  بر این باور ند که با بهره برداری و تدبیر وتوجه به قرآن کریم ، سنت  ، اجماع (و رهنمودهای کارشناسان ، خبرگان، علما و مراجع دینی و بخصوص ولی فقیه (نائب برحق امام عصر(عج)) و عقلانیت امکان تحقق عبادت  بصورت کامل وجامع و همچنین تشکیل جامعه وحکومت اسلامی درهمه ابعاد اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی،  اقتصادی، اخلاقی، قضائی،  مدنی وحتی حکومتی وجودد ارد و به دنبال آن نیل به اهداف تشکیل  امت اسلامی در سراسر جهان فراهم میگردد

انقلاب اسلامی وتشکیل نظام جمهوری اسلامی وتبعیت از ولایت فقیه وتوجه به مفاد قانون اساسی برگرفته شده از ارزشهای انقلاب واسلام و. . . و انتخابات هم بخشی از این تعریف ومبانی اسلامی و انقلابی است.

گاها در برخی از امور اجرائی وتوجه به ابعاد سیاسی وحکومتی رفتارهای نادرستی در مقایسه با عبودیت انسان بر اساس آن اصول صورت میگیرد که درشآن افراد مسلمان ومومن نمیباشد وبا توجه داشتن بر اصل موضوع وعواقب آن در برخی از موارد باید توبه کرد ودر خصوص انتخابات نیز اتفاقاتی حاصل شده است که جای بررسی وپشیمانی وتوبه دارد ، توجه بفرمائید:

ازاینکه بدون توجه به بخشی از مفاد اصول وقانون و بدون  درنظر نگرفتن  ارزشهای انقلابی واسلامی به خودم اجازه دادم بعنوان کاندیدا وارد صحنه انتخابات شوم ، توبه می کنم!

در این دوره از انتخابات ، بحث وحدت در تشکیل ومعرفی لیست واحد انتخاباتی موردسفارش بزرگان انقلاب وکشور قرارگرفت و بشدت مورد توجه کاندیداها وبخصوص احزاب وگروههای سیاسی بود ، ازاینکه به این فرآیند توجه نکردم و پس از قرار نگرفتن در لیست ، به نفع افراد آن لیست کناره گیری نکردم ، پشیمانم وتوبه می کنم!

اصلاحات حرف خوبی است و می دانم تفاوت اساسی ومبنائی  اصلاحات با اصولگرائی بر این است که ، اصلاح طلبان نظر براین دارند که با توجه به توسعه و پیشرفت های موجود  درسایر کشورها  و همچنین به منظور توسعه درروابط سیاسی وبین المللی با سایر کشورهای منطقه و جهان ، بهتر است (یا باید) از الگوهای موجود در آن کشورها(وحتی از کشورهای غیر اسلامی) استفاده وبهره برداری کرد ،ازاینکه درمقابل اصولگرائی بنام اصلاحات وارد عرصه انتخابات شدم وبه عواقب سیاسی استفاده از نام اصلاحات  توجه نکردم ، توبه می کنم! دراین فرآیند به داشته ها وتوانائیهای دین مبین اسلام توجهی نکردم وزرق وبرق مادی دیگران ، برایم جلوه کرد واز اصول ومبانی ارزشی دور شدم وباعث تقویت و بزرگ نمائی داشته های کفر در برابر اسلام شدم ، پشیمانم وتوبه می کنم!

درپرتواصلاحاتالگوهای مادی ودنیا پرستی کشورهای منطقه و کشورهای غیر اسلامی وبخصوص کشورهای استعمارگرودشمن با اسلام ومسلمین و درعین حال توسعه یافته مراجذب خودش کرد و ظاهر بی محتوای آنها محور فعالیت انتخاباتی من شد و پشیمانم و توبه می کنم!

دراین مسیر الگوهائی را پسندیدم ودر انتخابات نشر دادم و تعریف وتمجید کردم که ارزشهای انقلابی واسلامی را مورد تهدید قرار داد ولی هدفم نتیجه گیری شخصی وحزبی در انتخابات بود ، مسلمانم ، پشیمانم وتوبه می کنم!

در توجه ومعرفی و ارائه الگوهای دیگران درکشور ، نسبت به تبلیغ وتوجیه ارزشهای دین مبین اسلام کوتاهی کردم و دیدگاههای غیر اسلامی وفرهنگ لیبرالیستی آنها برمن غلیه کرده است ، من مسلمانم ، پشیمانم و توبه می کنم!

دراین مسیرآلوده شدم وحرفهای دیگران را بنام اسلام (رحمانی ومعتدل) ترویج وتبلیغ کردم  و می دانم اسلام  واقعی این نیست که برای پیروزی درانتخابات  وموفقیت حزب وگروهم معرفی کردم ، خیانت به اسلام ناب  ومسلمانیم کردم ، پشیمانم وتوبه می کنم!

ازابتدا تا انتهای انتخابات وثبت نام وحضور و عکس العمل در برابر لیست ها وفعالیتهای انتخاباتی وتبلیغات وجبهه گیری وانتخاب کردنم ، دچار فرهنگ لیبرالیستی شدم و برای  اصول اجتماعی وسیاسی فروع دین ،  بخصوص برای موضوع جهاد(دفاع)، امر به معروف ونهی از منکر ، تولی وتبری جایگاهی در نظام وحکومت جمهوری اسلامی قائل نشدم وآنرا مزاحم آزادی و بخصوص روابط بین المللی ودیپلماتیک دانستم واز مبانی  اسلام ناب محمدی(ص) جدا شدم و ودرچارچوب اسلام جدید وخودساخته  بنام ، اسلام رحمانی ، یا  اسلام معتدل و اعتدالی واسلام امریکائی قرارگرفتم و در برخی از موارد وبا تحریک دیگران وحتی رسانه های خارجی  در دل فرهنگی سکولاریسیم ولائیک قرار گرفتم وتوجه به از بخشی از اصول وفروع را در شرایط امروز جامعه را ضروری ندانستم و جامعه را به آنها بی نیاز تبیین کردم و دین را  امری فردی معرفی  وجایگاهی در جامعه برای آن قائل نشدم و برای دولت  هم حق دخالت وایجاد محدودیت در دینداری افراد قائل شدم ، چون مسلمانم ، مروری بر این امور کردم وپشیمانم وتوبه می کنم!

با نام اسلام وانقلاب ادعای مذهبی دارم در حرفهایم برای جلب نظر دیگران و برای موفقیت درانتخابات  خودم را انقلابی معرفی می کنم و اصرار دارم در خط امام ورهبری هستم  ودر زبانم  شهدا را احترام و خودم را مدیون آنها می دانم و اصرار بر پیمودن راه شهیدان دارم و خود را تابع قانون اساسی و ولایت فقیه معرفی می کنم ودرمجموع خودم را اصولگرای واقعی وهمه کاره انقلاب  و اسلام می دانم  ولیکن در عمل ودر رفتار ودر سخن ودر مواضع فردی وگروهی وحتی خانوادگی ، با شعار اصلاحات(امریکائی)،  دقیقا عکس آنرا عمل کرده ام و به تمام معنا منافق و دو رو وضد انقلاب واقعی شده ام و با نام اسلام وبا نام اصلاحات(امریکائی) در صدد احیاء اسلام امریکائی با همان تفکرات لیبرالیستی وسکولار ولائیک برآمده ام ، ادعای مسلمانی دارم و ظاهرا همه این امور کوچکترین رد واثری در حیطه مسلمانی ندارد، پشیمانم وتوبه می کنم!

در بررسی حوادث وتهاجمات سخت و نیمه سخت ونرم وهوشمند دشمنان داخلی وخارجی ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی  تاکنون علیه نظام جمهوری اسلامی ومواردی از قبیل ، موضوع بنی صدرو نهضت آزادی  ودولت موقت درسالهای اول انقلاب ، جریان کوی دانشگاه و فتنه سال 1378 درزمان دولت اصلاحات وسالهای مکرر 18تیر تاسال1382 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی باشعارتوسعه سیاسی وجامعه مدنی همراه با پروژه های شعار توسعه اقتصادی ، کنفرانس سبز برلین درفرودین 1379 ، اعتصاب مجلس ششم ونامه جام زهر آنها به رهبر عزیز انقلاب،  انقلاب وکودتای ناکام مخملی فتنه سبز سال 1388وبه چالش کشیدن امنیت داخلی  کشور تا لب پرتگاه سقوط و مخدوش کردن سلامت انتخابات ، اعتماد وتعامل با امریکا وباسیاستهای استثماری ومتکبرانه غربیها وارتباط گرگ ومیش برخی از مسئولین درکنار موضوع مهم هسته ای با حاشیه های فراوان آن  تا برجام وحتی بعد از آن وموضوع برجام 2 ، تغییر هفته وحدت بنام هفته نفرت وبدگوئی علیه خلفا وتشویق و ترغیب قمه زنی وپرداختن به خرافات وایستادن در برابر مراجع متدین وانقلابی وزیر سوال بردن نظرات ولایت فقیه ، جریانات موسوم به باند مهدی هاشمی معدوم و بیت آقای منتظری، مجتهد و مرجع تراشی با چهره ها و عناصر فریب خورده وصدور فتاوای ضد اسلامی ودرحمایت از اسلام امریکائی و بخصوص قرارگرفتن در لیست انتخاباتی بی بی سی و مفتی های داعش وعربستان و عدم موضع گیری در برابر رهنمود انان در تعیین ومعرفی افراد مورد حمایت و افراد مخالف نسبت به سیاست دین زدائی آن رسانه ها و عوامل داعش . . . و همچنین  مورد نقد ومورد تمجید قرار گرفتن در صدها شبکه ماهواره ای صوتی و تصویری ونوشتاری با زبان فارسی با اهداف ضد اسلامی واسلام هراسی وترویج اسلام امریکائی با فرهنگ لیبرالیستی وسکولار ولائیک وتشویق وترغیب ملت ایران در بهره برداری از آن ونوعی تهاجم نرم وهمه جانبه به اسلام ومسلمین با گیرنده های ماهواره ای و فعالیت های غیر مذهبی و همچنین دعوت مردم بی بصیرت وضد انقلاب وطرفدار فرهنگ واسلام امریکائی به ایجاد اغتشاش وتظاهرات وتجمعات غیر قانونی درداخل کشور وهدایت آنها در فضای مجازی و . . . که همه موارد آن از طرف عوامل وعناصر فرهنگ لیبرالیستی ، سکولار ولائیک  یعنی اسلام امریکائی بوده است  ، نه اینکه نسبت به عوامل وعناصر آن تنفری در من ایجاد نمیگردد ، بلکه برای حضور در انتخابات ونقش آفرینی در موفقیت برخی از عوامل وعناصر آن و توسعه وترویج همان رفتارهای تهاجمی علیه انقلاب واسلام ناب محمدی(ص) وبخصوص برای پیروزی حزبی وگروهی (اصلاحات) به آنها حق دادم ومی دانم این رفتار ومواضع وعملکرد من کاملا با اسلام واصول وارزشهای انقلابی واسلامی مغایرت دارد، چون مسلمانم ، پشیمانم وتوبه می کنم!

ازمواضع سیاسی، فرهنگی ،اعتقادی وبین المللی من وهمراهانم ، دشمنان اسلام سوء استفاده کردند وبا اعتماد به من وبا حضور نادرست در انتخابات وجلب نظر مردم واخذ آرای آنان راه نفوذ بیگانگان در مراکز تصمیم گیری وتصمیم سازی را باز کردند وبه نظرم می آید در این انتخابات و بواسطه رفتار وعملکرد من ، نفوذ اولیه در این مراکز بخوبی صورت گرفت وپشیمانم وتوبه می کنم!

در انتخابات و در رای گیری به اصل جهاد(دفاع) در فروع دین و برنامه ریزی جهت  نفوذ جریانی وبه اصل تبری (بعنوان اصل دیگری از فروع دین) در برابر توطئه نفوذ ، با چهره ها وعناصر حامی، همراه، هوادار ودرگیر در فرهنگ لیبرالیستی واصلاحات امریکائی  وهمچنین درقالب تولا (بعنوان اصل دیگری از فروع دین) از انصراف  از مسیر غلطی که انتخاب کردم خودداری کردم و درمعرفی چهره های اصلح اصولگرائی توجه نکردم وپشیمانم وتوبه می کنم!

درتبعیت از ایمان واعتقاد به امامت( بعنوان یکی از اصول دین) ودر ادامه آن  تبعیت از ولایت مطلق فقیه (که یکی از نشانه های اصولگرائی در اسلام ناب محمدی(ص)) است ، به رهنمودهای مقام  معظم رهبری توجه نکردم وخود اجتهادی کردم و برخلاف بیانات ایشان که فرمودند : اعتماد می کنیم به آن کسانی که اینها را معرفی می کنند ، اگر دیدم اینها آدمهای متدین ومومن وانقلابی هستند ، به حرفشان اعتماد می کنم وبه فهرست آنها رای می دهم  وبه فهرست آنها رای می دهم ، اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را داده اند، کسانی هستند که به مسائل انقلاب ، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمیتی نمی دهند ، دلشان دنبال حرف امریکا وغیر امریکاست ، به حرفشان اعتماد نمی کنم ، به نظر من این راه خوبی است. نگاه کنیم ببینیم این فهرستی که به ما داده می شود برای مجلس شورای اسلامی و یا مثلا مجلس شورای خبرگان، این فهرست را چه کسی دارد به ما می دهد .  به افرادی اعتماد بکنیم که واقعا به دیداری اینها و به تقید اینها اعتقاد داشته باشیم . بدانیم اینها متدینند. بدانیم انقلابی اند ،بدانیم در خطند،در راه امامند،امام را واقعا قبول دارند،راهش این است که اینها را بدانیم.  اگر چنانچه کسانی اینجور عمل بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را انجام داده اند،خدای متعال ثواب خواهد دادولو اینکه در یک مورد اشتباه هم اتفاق بیفتد. مثلا انکسی که من خیال کردم آدم خوبی است و به او رای دادم ، اتفاقا آدم مطلوبی نباشد ولی من تلاش خودم را کرده ام و خدای متعال اجر خواهد داد.مسئله شاخص های انقلابی گری هم خیلی مهم است . یعنی واقعا بدانیم شاخص ها چیست، شاخص های انقلابی گری را درست پیدا کنیم، در ذهن خودمان مشخص بکنیم ، از کسانی که مطلع تر از ما هستند بپرسیم، اگر این کارها انجام بگیرد ، این ماندگاری انقلاب، بدون تردید خواهد بود والی آخر

من علیرغم در لیست مقابل نظرات حضرت آقا قرار گرفتم و  از لیست خودی حمایت نکردم و برای افراد منتخب در لیست سوال وشبهه ایجادکردم و به برخی از اعضای لیست رای ندادم ، موجب خشنودی دشمنان شدم و برای آنها امیدواری ایجاد کردم که می توانند درکشور مانفوذ کنند و حالا فهمیدم اشتباه کردم وتوبه می کنم

دربرابر بروز مشکلات واقدامات نادرست برخی از مسئولین از جبهه  مقابل وخروج آنها از حیطه اصولگرائی واز چارچوب ارزشهای انقلابی واسلام ناب محمدی(ص) بدیهای آنها را به امام (ره) ورهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی) وانقلاب اسلامی  و اسلام ناب (بعنوان افراطی وتندرو) ربط دادم و یا با سوء استفاده از این تخلفات وپنهان کردن تخلفات واشتباهات جبهه اصلاحات وکارگزاران و ایجاد با بدبینی و برجسته کردن انن ناهنجاریها درذهن مردم  ، به همه ارزشها و اصول وازجمله به امام (ره) ورهبر عزیز انقلاب و دستاوردهای انقلاب و ارزشهای اسلامی و . .  بدبینی ایجاد کردم وهمه خوبیها وارزشها و دستاوردهای موجود را تحت تاثیر این فرآیند زیر سوال بردم  و  این روش غلط وغیر اصولی وناپسندو هدفمند را با هدایت دشمنان و با نام اصلاحات و در دام اصلاحات امریکائی بعنوان راه نجات به مردم معرفی کردم و اصلاحات امریکائی واسلام رحمانی و معتدل را بعنوان اسلام ناب وراه نجات معرفی کردیم وانتخابات را تحت تآثیر آن قرار دادم ونتیجه انتخابات در تهران و در برخی از شهرستانها را به نحو امریائیها رقم زدم ، این امور بدور از مسلمانی است ، پشینمانم وتوبه می کنم! 

اسلام واصولگرائی یعنی عبادت ومسلمانی وعبادت ونتایج آن در دنیا وآخرت متوجه فرد مسلمان است

اصلاحات امریکائی عین ذلت و ترویج فرهنگ لیبرالیستی و 100درصد در جبهه مقابل اسلام ناب محمدی(ص)است                                                
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 10 اسفند 1394 07:00 ب.ظ


foot complaints
یکشنبه 26 شهریور 1396 08:34 ب.ظ
If you desire to get much from this paragraph then you have to apply such techniques to your won weblog.
What do you do when your Achilles tendon hurts?
شنبه 14 مرداد 1396 12:33 ق.ظ
Great beat ! I would like to apprentice at the same time
as you amend your website, how can i subscribe for a blog web site?
The account helped me a acceptable deal.

I were a little bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea
oraleegullett.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:45 ب.ظ
Why users still make use of to read news papers when in this technological globe everything is presented on web?
Foot Issues
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:17 ق.ظ
I used to be able to find good info from your blog posts.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:32 ق.ظ
I think everything composed made a great deal of sense.
But, consider this, what if you added a little information? I am
not saying your information is not solid., but suppose you added something that makes people
desire more? I mean فرهنگ جامع شیعه - از حضور
در انتخابات پشیمانم و توبه می کنم is kinda plain. You might glance at Yahoo's home page and see how they write
post headlines to grab viewers to click. You might add a video or a related picture or two to grab people excited
about what you've got to say. Just my opinion, it would bring your website a little livelier.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 04:20 ب.ظ
Hi there mates, nice article and fastidious arguments commented at this place, I
am truly enjoying by these.
پریسا
سه شنبه 11 اسفند 1394 12:27 ق.ظ
بالش ماساژور گردن
رفع خستگی گردن از کار و گرفتگی ماهیچه ها
زیبا و کارآمد
قابل استفاده در ماشین یا محل کار
بر اساس استاندارد های اروپا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر