تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - از رای دادن در انتخابات توبه می کنم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 10 اسفند 1394-06:30 ب.ظبنام خدا

از رای دادن در انتخابات پشیمانم و توبه می کنمبنام خدا

از رای دادن در انتخابات پشیمانم و توبه می کنم

 

انسان مسلمان در برابر خداوند منان وظیفه ای جز عبادت ندارد وعبودیت انسان برگرفته از شعورومعرفت او در قرآن کریم ودر سنت انبیاء واولیاءالهی و بر اساس نظر علما ودانشمندان و مراجع دینی و عقلانیت تعریف شده است .

ایمان واعتقاد تحقیقی وقلبی به اصول دین و ایمان وعمل به فروع دین که درادبیات سیاسی امروز به  اصولگرائی بامحوریت اسلام ناب محمدی(ص) توصیف شده است ،  بر این باور ند که با بهره برداری و تدبیر وتوجه به قرآن کریم ، سنت  ، اجماع (و رهنمودهای کارشناسان ، خبرگان، علما و مراجع دینی و بخصوص ولی فقیه (نائب برحق امام عصر(عج)) و عقلانیت امکان تحقق عبادت  بصورت کامل وجامع و همچنین تشکیل جامعه وحکومت اسلامی درهمه ابعاد اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی،  اقتصادی، اخلاقی، قضائی،  مدنی وحتی حکومتی وجودد ارد و به دنبال آن نیل به اهداف تشکیل  امت اسلامی در سراسر جهان فراهم میگردد

انقلاب اسلامی وتشکیل نظام جمهوری اسلامی وتبعیت از ولایت فقیه وتوجه به مفاد قانون اساسی برگرفته شده از ارزشهای انقلاب واسلام و. . . و شرکت  و رای دادن در انتخابات هم بخشی از این تعریف ومبانی اسلامی و انقلابی است.

گاها در رای دادنها  به نتایج سیاسی وحکومتی وبازتاب جهانی آن توجهی نمی شود و بدون توجه به عوارض فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی واعتقادی آن و همچنین بدون  درنظر نگرفتن  ارزشهای انقلابی وملی  رای به کسانی دادم که جای پشیمانی دارد و از رای دادن  به آن افراد باید توبه کرد

در انتخابات و در رای گیری به اصل جهاد(دفاع) در فروع دین و برنامه ریزی جهت  نفوذ جریانی وبه اصل تبری (بعنوان اصل دیگری از فروع دین) در برابر توطئه نفوذ ، با چهره ها وعناصر حامی، همراه، هوادار ودرگیر در فرهنگ لیبرالیستی واصلاحات امریکائی  وهمچنین درقالب تولا (بعنوان اصل دیگری از فروع دین) نسبت به تفکیک عناصر وچهرها ولیست های اصولگراای واقعی و اصلاح طلب(امریکائی)دقت وتوجه نکردم وآنرا جدی نگرفتم و به توطئه سازی دشمنان توجهی نکردم و پشیمانم وتوبه می کنم!

درتبعیت از ایمان واعتقاد به امامت( بعنوان یکی از اصول دین) ودر ادامه آن  تبعیت از ولایت مطلق فقیه (که یکی از نشانه های اصولگرائی در اسلام ناب محمدی(ص)) است ، به رهنمودهای مقام  معظم رهبری توجه نکردم وخود اجتهادی کردم و برخلاف بیانات ایشان که فرمودند : اعتماد می کنیم به آن کسانی که اینها را معرفی می کنند ، اگر دیدم اینها آدمهای متدین ومومن وانقلابی هستند ، به حرفشان اعتماد می کنم وبه فهرست آنها رای می دهم  وبه فهرست آنها رای می دهم ، اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را داده اند، کسانی هستند که به مسائل انقلاب ، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمیتی نمی دهند ، دلشان دنبال حرف امریکا وغیر امریکاست ، به حرفشان اعتماد نمی کنم ، به نظر من این راه خوبی است. نگاه کنیم ببینیم این فهرستی که به ما داده می شود برای مجلس شورای اسلامی و یا مثلا مجلس شورای خبرگان، این فهرست را چه کسی دارد به ما می دهد .  به افرادی اعتماد بکنیم که واقعا به دیداری اینها و به تقید اینها اعتقاد داشته باشیم . بدانیم اینها متدینند. بدانیم انقلابی اند ،بدانیم در خطند،در راه امامند،امام را واقعا قبول دارند،راهش این است که اینها را بدانیم.  اگر چنانچه کسانی اینجور عمل بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را انجام داده اند،خدای متعال ثواب خواهد دادولو اینکه در یک مورد اشتباه هم اتفاق بیفتد. مثلا انکسی که من خیال کردم آدم خوبی است و به او رای دادم ، اتفاقا آدم مطلوبی نباشد ولی من تلاش خودم را کرده ام و خدای متعال اجر خواهد داد.مسئله شاخص های انقلابی گری هم خیلی مهم است . یعنی واقعا بدانیم شاخص ها چیست، شاخص های انقلابی گری را درست پیدا کنیم، در ذهن خودمان مشخص بکنیم ، از کسانی که مطلع تر از ما هستند بپرسیم، اگر این کارها انجام بگیرد ، این ماندگاری انقلاب، بدون تردید خواهد بود والی آخر

من به بعضی از افراد درلیست معتمدین ایراد گرفتم و با خود برتر بینی و ایجادشکاف در بین دوستان اولا از تبلیغ ومعرفی گسترده برای اعضاء لیست خودداری کردم ودوما در ترغیب دیگران به رای دادن کامل به لیست و رای دادن خودم اختلال ایجادکردم و حالا فهمیدم اشتباه کردم وتوبه می کنم

اصلاحات حرف خوبی است و می دانم تفاوت اساسی ومبنائی  اصلاحات با اصولگرائی بر این است که ، اصلاح طلبان نظر براین دارند که با توجه به توسعه و پیشرفت های موجود  درسایر کشورها  و همچنین به منظور توسعه درروابط سیاسی وبین المللی با سایر کشورهای منطقه و جهان ، بهتر است (یا باید) از الگوهای موجود در آن کشورها(وحتی از کشورهای غیر اسلامی) استفاده وبهره برداری کرد ،ازاینکه درمقابل لیست واحد اصولگرائی بنام اصلاحات وبخصوص اصلاحات امریکائی و بدون توجه به عواقب سیاسی استفاده از نام اصلاحات  توجه نکردم  وبرخی از افرادی که به آنهارای دادم از آن لیست بود ، توبه می کنم! دراین فرآیند به داشته ها وتوانائیهای دین مبین اسلام توجهی نکردم وزرق وبرق مادی دیگران ، برایم جلوه کرد واز اصول ومبانی ارزشی دور شدم وباعث تقویت و بزرگ نمائی جبهه باطل با فشارهای امریکا در برابر اسلام شدم ، پشیمانم وتوبه می کنم!

من مسلمان ومومن وانقلابی هستم ولیکن درانتخابات کاندیداهای خود برای انتخابات همه چیز برایم مهم بود بجز ارزشهای انقلابی وارزشهای اسلام  وشعارهای اصلاحاتی وبه ظاهر قشنگ آزادی مرا گول زد وبه آدمهائی رای دادم که بیشتر از بقیه با امام وانقلاب وبااسلام و حق فاصله داشتند ومنتخبین من بیشتر به فرهنگ وارداتی غرب وابسته بودند تا به خودم ، نگران چهار سال آینده شدم و پشیمانم وتوبه می کنم

حوادثی از قبیل ، موضوع بنی صدرو نهضت آزادی  ودولت موقت درسالهای اول انقلاب ، جریان کوی دانشگاه و فتنه سال 1378 درزمان دولت اصلاحات وسالهای مکرر 18تیر تاسال1382 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی باشعارتوسعه سیاسی وجامعه مدنی همراه با پروژه های شعار توسعه اقتصادی ، کنفرانس سبز برلین درفرودین 1379 ، اعتصاب مجلس ششم ونامه جام زهر آنها به رهبر عزیز انقلاب،  انقلاب وکودتای ناکام مخملی فتنه سبز سال 1388وبه چالش کشیدن امنیت داخلی  کشور تا لب پرتگاه سقوط و مخدوش کردن سلامت انتخابات ، اعتماد وتعامل با امریکا وباسیاستهای استثماری ومتکبرانه غربیها وارتباط گرگ ومیش برخی از مسئولین درکنار موضوع مهم هسته ای با حاشیه های فراوان آن  تا برجام وحتی بعد از آن وموضوع برجام 2 ، تغییر هفته وحدت بنام هفته نفرت وبدگوئی علیه خلفا وتشویق و ترغیب قمه زنی وپرداختن به خرافات وایستادن در برابر مراجع متدین وانقلابی وزیر سوال بردن نظرات ولایت فقیه ، جریانات موسوم به باند مهدی هاشمی معدوم و بیت آقای منتظری، مجتهد و مرجع تراشی با چهره ها و عناصر فریب خورده وصدور فتاوای ضد اسلامی ودرحمایت از اسلام امریکائی و بخصوص قرارگرفتن در لیست انتخاباتی بی بی سی و مفتی های داعش وعربستان و عدم موضع گیری در برابر رهنمود انان در تعیین ومعرفی افراد مورد حمایت و افراد مخالف نسبت به سیاست دین زدائی آن رسانه ها و عوامل داعش . . . و همچنین  مورد نقد ومورد تمجید قرار گرفتن در صدها شبکه ماهواره ای صوتی و تصویری ونوشتاری با زبان فارسی با اهداف ضد اسلامی واسلام هراسی وترویج اسلام امریکائی با فرهنگ لیبرالیستی وسکولار ولائیک وتشویق وترغیب ملت ایران در بهره برداری از آن ونوعی تهاجم نرم وهمه جانبه به اسلام ومسلمین با گیرنده های ماهواره ای و فعالیت های غیر مذهبی و همچنین دعوت مردم بی بصیرت وضد انقلاب وطرفدار فرهنگ واسلام امریکائی به ایجاد اغتشاش وتظاهرات وتجمعات غیر قانونی درداخل کشور وهدایت آنها در فضای مجازی و . . . بهترین شاخصه ها وعوامل تشخیص خوب وبد برای من درانتخاب کاندیداها بود ولیکن علیرغم اشرافیت برهمه موارد ذکر شده وبدون توجه به همه رهنمودها دقیقا به افرادی رای دادم که درمسیر همین جریانات هستند و ناخواسته تمام این حوادث را تائید کردم و با کاندیداهای وارزشهای مقابل که به اسلام و مسلمانها بود فاصله گرفتم ومنتخبیم من در لابلای این حوادث وفتنه ها جائی خوش کرداه اند ومرا در احیاء این تفکرات در 4 سال آینده نگران کرده است وناراحت وپشیمانم وتوبه می کنم

توجهی به این امر مهم نداشتم چرا غربیها و امریکا ووهابیت برای انتخابات ما حرف دارند ورهنمود می دهند ویادم رفته بود که انقلاب واسلام وارزشهای ما وراه وپیام شهدای ما برای همه مسلمانان ومحرومان عالم هستی حرف و راه ورسم ورهنمود دارد واین نکته مهم وحیاتی وجهانی منافع امریکا ودوستان آو در منطقه ودر دنیا وبخصوص در اروپا را برهم ریخته است و قرار است دشمن با جنگ نرم وبا نفوذ این راه را مسدود کند ، متاسفانه به حرف بی بی سی ورادیو ورسانه های بیگانه گوش دادم واز فتوای مفتی های داعش وعربستان تقلید کردم و اولا به جنتی ویزدی ومصباح وامثالهخم رای ندادم ودوما به تمام عوامل ریل گذار این تهاجمات  وعوامل نفوذی دشمن رای دادم ، خدا می داند در 4 سال آینده چه خواهد شد وچه بلائی بر سر اسلام وانقلاب خواهد امد ، پشیمانم وتوبه می کنم

درکشورها وحتی دربین مسئولین اشتباهات وخطاها ودزدیها واختلاس و مشکلات واقدامات نادرست وجود دارد و من نادان به تآثیر از رسانه های غربی و سخنان هدفمند و مخرب برخی از عناصر به ظاهر اصلاحاتی ومدافع سیاستهای غرب ، این رفتارهای غلط ونادرست را به  کلیت نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلابی واسلام ناب محمدی(ص) وبعضا به  به امام (ره) ورهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی) وانقلاب اسلامی  و اسلام ناب (بعنوان اسلام افراطی وتندرو) ربط دادم و یا با سوء استفاده از این تخلفات وپنهان کردن تخلفات واشتباهات جبهه اصلاحات وکارگزاران و ایجاد با بدبینی و برجسته کردن ان ناهنجاریها درذهن مردم  ، به همه ارزشها و اصول وازجمله به امام (ره) ورهبر عزیز انقلاب و دستاوردهای انقلاب و ارزشهای اسلامی و . .  بدبینی ایجاد کردم وهمه خوبیها وارزشها و دستاوردهای موجود را تحت تاثیر این فرآیند زیر سوال بردم  و  این روش غلط وغیر اصولی وناپسندو هدفمند را با هدایت دشمنان و با نام اصلاحات و در دام اصلاحات امریکائی بعنوان راه نجات به مردم معرفی کردم و اصلاحات امریکائی واسلام رحمانی و معتدل را بعنوان اسلام ناب وراه نجات معرفی کردیم و رای  خود را تحت تآثیر آن قرار دادم و و نتیجه  آراء  در تهران و در برخی از شهرستانها را به نحو امریائیها رقم زدم ، این امور بدور از مسلمانی است ، پشینمانم وتوبه می کنم!     

این موضوع را تجربه کردم در هر دولتی ودر هر دوره دوره مجلس هرجوری خواستم زندگی کردم وهرچه خواستم پوشیدم و هرجور خواستم در سطح مملکت رفت وآمد داشتم وبهترین امنیت را در هر دوره ای احساس کردم ومشکلی نداشتم و متاسفانه در زمان برخی از دولتهای اصلاحاتی چون بحث آزادی عمومیت نامعقولی ایجادمیکرد ، بعضا دچار مزاحمتهای عناصر بی درد وبی دین وارازل واوباش قرار می گرفتم ولیکن نمی دانم چرا تحت تاثیر تبلیغات دروغ وهدفمند رسانه های غربی وعوامل داخل انها در شبکه اجرائی کشور ، احساس تند رو بودن اینهخا در من نمود پیدا کرد وبرای جلو گیری از تندروی نادرست ایجاد شده در من ، به جبهه مقابل تندروی رای دادم وموجب خوشنودی دشمنان شدم وتازه فهمیدم در زمان دولت ودر زمان حضور این ادمهای باصطلاح تند رود رامنیت بهتری بودم ، ازاینکه مغز وفکر وعلم وعقل خودم رادراختیار دشمنان قرار دادم وبه اسم جلوگیری از تندورها به افراد وجریانات هوادار امریکا وآن رسان ها رای دادم نارحت ونگرانم وتوبه می کنم

به اصلاحات رای دادم ، تازه فهمیدم اینها اصلاحاتی نبودند ، لیبرال وسولار ولائیک ومنافق هستند وبرای اینکه بتوانند بر فکر وعقل وتدبیر وبصیرت من غلبه کنند ، نام اصلاحاتی را بر روی خود گذاشتند تا مرا جذب خود کنند ، با این رای ها ظاهرا اصولگرایان (دربرخی از شهرهای بزرگ) شکست خورد ند ، اما وقتی اصولگرائی را شناختم فهمیدم اصولگرایان شکست نخوردند ، این شکست قبل از اینکه سیاسی باشد ، فرهنگی وتمدنی است که بانام اصلاحات در سبک مدرن زندگی با مطالبات روشنگرانه مبتنی بر قداست زدائی وحامل ارزشهای غربگرایانه است درپی تهاجم نرم فرهنگی وهوشمند رسانه ای است که به اسم اصلاحات بر ماتحمیل کرده اند ، وقتی فهمیدم اصولگرائی دین وسیاست واخلاق وفرهنگ اصیل من است ومن گول خوردم ، بشدت ناراحت شدم و پشیمانم وتوبه می کنم.

بعضی وقتها درانتخابات به نظم امده است که برای ادای تکلیف واجب در انتخابا شرک کنم وکردم ولیکن چون خودم را بهتر از بقیه می دانم (کبر وغرور وخود پرستی) ودیگران را قبول ندارم ، رای راسفید داخل صندوق انداختم ، در برخی از موارد به نظر امده که بجای ثبت تمام اعضاء لیست وتمام اعضا مورد نیاز در انتخابات شهرستان مربوطه، نام چند نفر ازآنها ا نوشتم وبقیه را کوچکتر از این اندازه دیدم  وننوشتم و درگاهی از موارد نام ائمه وامام زمان(عج) ویا برخی از شخصیتهای برجسته را نوشتم ، بعد فهمیدم این رفتار نادرست من موجب شده است که  دشمن پیروز شود 1 چرا ؟ وقتی فرد مورد حجمایت جبهه اولگرائی از یک رای من برخوردارنباشد ، بطور طبیعی افراد مقابل برای کسب موفقیت به یک رای کمتر نیاز دارند وتازه فهمیدم من در انتخابات وعدم ارائه لیست کامل ، یک رای به آنها دادم ودر موفقیت وپیروزی آنها شریک شدم و حسرت از این استباه وتوبه می کنم

بعضی ها فکر می کنند تمام دنیا امریکاست و وقتی 4پنج کشوراروپائی وامریکا حرفی می زنند ، می گویند همه دنیا این نظر را دارد ، همین افراد باز هم فکر می کنند همه ایران تهران است ووقتی اتفاقی در تهران ویا در یکی دیگر از استانهای کشور می افتد ، می گویند ایران وکشور ایران دچار این شرایط شده است ، من هم باور کردم با توجه به حرف امریکا درصدد اصلاح(امریکائی) امور بر آمدم ونظرات آنها را در انتابم دخیل کردم وبه سایر کشورهای منطقه ومسلمانان منطقه توجهی نکردم وحرف نادرست آنها را نشتخوار کردم ودر خصوص انتخابات نتایج انتخاب غلط خودم در تهران را به کل کشور تسری دادم و  نتایج انتخابات اسلامی ، مسلمانی ، اصولگرائی وححتی اعتراضی به فرآیند اصلاحات(امریکائی) رانادیده گرفتم وبا احساس پیروزی وتبریک به دیگران قصد برگزاری جشن پیروزی داشتم وهمه آینده از مجلس خبرگان ومجلش شورای اسلامی را به نفع خودم قلمداد کردم وانتظار رسیدن به جامعه مدنی اصلاحاتی ها را پیدا کردم وبه حضور وانتخاب حداکثری دیگران در سایر استانها توجهی نکردم وموجب جوسازی وخوشحالی امریکا ودوستان وی در ایران شدم ، چقدر دنیا وایران را کوچک دیدم و عقل وشعور وبصیرت خودم را ناقص حس می کنم ، عذرخواهی می کنم ، مضطرب ونارحتم ، توبه می کنم

اسلام ، یعنی عبادت وعبادت یعنی خودت دردنیا وآخرت پاسخگوی اعمال ورفتار خودت خواهی بود                
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 10 اسفند 1394 06:51 ب.ظ


How do you get Achilles tendonitis?
چهارشنبه 22 شهریور 1396 12:07 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to
send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it improve over
time.
russellcjtjdbhvdg.unblog.fr
شنبه 21 مرداد 1396 04:37 ب.ظ
Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you been running a blog for?
you make running a blog glance easy. The total glance
of your site is great, let alone the content material!
http://AlessandraMawyer.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:37 ب.ظ
I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any
interesting article like yours. It is pretty worth
enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good
content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:35 ب.ظ
When some one searches for his essential thing, therefore he/she wishes to be available
that in detail, thus that thing is maintained over here.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:49 ق.ظ
Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Extremely helpful info specially the last part :) I care for such information a lot.

I was seeking this particular info for a very long time.
Thank you and good luck.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 04:18 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account
your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you
access consistently quickly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر