تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - نفوذ انتخاباتی وسپاه پاسداران وبسیج مستضعفان - قسمت هشتم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 13 آذر 1394-02:21 ق.ظاحزاب وگروههای سیاسی
و
کاندیداهای انتخابات

وظیفه سپاه پاسداران وسازمان بسیج مستضعفان


شناسائی ، کنترل، اشرافیت ومعرفی وبرخورد ارشادی وبازدارنده با عناصر جامعه هدف دشمنان برای نفوذ

 کسانیکه ملت را به دو دسته تقسیم می کنند وسعی دارند ، آنها را در برابر هم قرار دهند،آنانیکه برای تغییر(مبانی وارکان)نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کنند،انانیکه دست دوستی دردست دشمنان اسلام می گذارند وهمه چیز را درگرو گرم کردن آن خلاصه می کنند،آنانیکه درصدد پهن کردن فرش قرمز برای دشمنان هستند وبرای هشدارهای رهبر عزیز انقلاب درتوطئه نفوذ ، توجه ، اعتقاد واعتنائی ندارند

بررسی و مطالعه آنچه بعنوان  ابزار میتواند درخدمت نفوذ قرار گیرد و معرفی و محدود نمودن و اقدامات بازدارنده ودفاعی دربرابر آنها

شبکه های ماهواره ای ،شبکه های اجتماعی،اینترنت،رسانه های صوتی،رسانه های صوتی تصویری،مطبوعات ونشریات ، کتاب،جزوه، بروشور،اطلاعیه،پیامک وبولوتوس ، جلسه وسخنرانی ،ارتباط ومذاکرات حضوری وغیرحضوری، روابط وسیستم های دیپلماسی ودیپلماتیک ،سازمانها ومراکز بین المللی وجمعیت های کوچک ngo

بررسی راهبردی واستراتژی دشمنان جهت موفقیت درنفوذ و درمقابل طراحی اقدامات دفاعی وبازدارنده  باافشاگری وبصیرت افزائی و خنثی کردن راهبرد دشمن با روش :

تخریب وتضعیف افراد وگروهها درجبهه مخالف توسط آنان ،حمایت وتقویت افراد وگروهها ازجبهه موافق خودشان ، تنظیم وتحمیل سیاستهای اجرائی داخلی وخارجی درامور اقتصادی، فکری، فرهنگی،اخلاقی،مدنی وبین المللی به منظور شکست جبهه مخالف وموفقیت درجبهه موافق،هدایت وهمراهی رسانه های وسازمانهای بین المللی و ngo  ها درجهت اهداف مذکور

بررسی راهبردی واستراتژی دشمنان جهت موفقیت درنفوذ و درمقابل طراحی اقدامات دفاعی وبازدارنده  باافشاگری وبصیرت افزائی و خنثی کردن راهبرد دشمن با روش :

برنامه ریزی دراز مدت و هدایت کردن و قراردادن افراد در شبکه مدیران اجرائی  وتصمیم سازان درکشور مورد هدف،به طریق اولی و موثر حضور  فعال در انتخابات با رویکرد دمکراسی به دوطریق:

الف-ثبت نام وارایه نامحسوس لیست انتخاباتی ازعوامل جامعه هدف

ب-فضاسازی عمومی با تحریک احساست ودروغ پردازی وشایعه پراکنی و مبارزه انتخاباتی تا انتخاب شدن افراد مورد نظر ،پیروزی در انتخابات وقرارگرفتن درشبکه تصمیم سازان وتصمیم گیرندگان وتغییر تدریجی درفرهنگ وداشته ای معنوی ودینی و. . .  تا نیل به اهداف

انتخابات ، مهمترین راهبرد واستراتژی دشمنان برای نفوذ

درتمام دنیا وبخصوص درانتخاباتهای سراسر دمکراسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی از راههای قرار دادن و هدایت حامیان ، مدافعین ومروجین سیاستهای نفوذی درشبکه اجرائی و مدیریتی و تصمیم گیری کشور برای ایجادتغییرات در باورها وارزشها ودستاوردهای موجود، موضوع  انتخابات بوده است وخواهد بود و با بررسی این موضوع درانتخابات سالهای گذشته ، حضور واثرگذاری دشمنان درنتیجه انتخابات به وضوح قابل لمس و موثر بوده است

دلیل برنامه ریزی دشمنان برای انتخابات آینده کشور به منظور کسب موفقیت درتغییر ترکیب نمایندگان درتسهیل امر نفوذ واهداف نفوذ

1-تغییر درترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور همراهی درتصویب لوایح وطرحها در راستای تسهیل درامر نفوذ

2-تغییر درترکیب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به منظور تاثیرگذاری در انتخاب رهبری آینده وتغییر در مواضع اصولی ومبنائی ارزشی اسلام ناب محمدی(ص) و انقلابی رهبری در برابر توطئه نفوذ وبخصوص در برابراسلام امریکائی

دلیل برنامه ریزی دشمنان برای انتخابات آینده کشور به منظور ایجاداصلاحات امریکائی در نفوذ واهداف نفوذ

3-نیاز به ایجاداصلاحات وتغییرات اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت عدم سختگیری در برقراری رابطه با امریکا و عدم دشمنی با اسرائیل برخلاف اصل 177 قانون در امر کمیت وکیفیت اصلاح بندی از اصول قانون اساسی

4-ایجادامکان قانونی ویا عدم وجود موانع قانونی جهت انجام اصلاحات امریکائی وجایگزینی اسلام امریکائی بجای اسلام ناب محمدی(ص) وتغییر جامعه وحاکمیت به  نظام لیبرالیستی وسکولار ولائیک

دلیل برنامه ریزی دشمنان برای انتخابات آینده کشور به منظور نفوذ ودستیابی به اهداف نفوذ بامنتخبین مورد نظر آنها در مجلس . . . .

5-باتوجه به عدم موفقیت دشمنان درتوطئه های مکرر از ابتدای انقلاب تاکنون علیه نظام مقدس جمهوری ، دشمنان نظام برای نیل به اهداف داخلی، منطقه ای وبین المللی نیاز به نفوذ دارند وانتخابات موافق با میل آنها ودستیابی به مواردقبلی ذکر شده ، موضوع نفوذ بدون هزینه و برنامه ریزی پیچیده سیاسی دشمن وبه دست منتخبین مورد نظر و هدفمند آنان انجام میگردد.

انتخابات وتوطئه نفوذ ونقش دفاعی سپاه وبسیج

امام خامنه ای(مدظله العالی) در تاریخ 15/ 7/ 94 در جمع فرماندهان وپرسنل سپاه پاسداران

هم نیروهای مسلّح ما بیدارند و سازمانهای نظامی ما -هم ارتش، هم سپاه، هم بسیج، هم نیروی انتظامی- بحمدالله پای کارند؛ بنده از این جهت هیچ نگرانی‌ای ندارم. ........... وبدانید. همان‌طور که در مباهله همه‌ی ایمان در مقابل کفر قرار گرفت، امروز، همه‌ی ایمان در نظام جمهوری اسلامی در مقابل کفر قرار گرفته است

دشمنان داخلی و انتخابات وتوطئه نفوذ ونقش دفاعی سپاه وبسیج

نفوذ ، توطئه جاری دشمن است و نفوذ ابزار و اهداف و روش اجرائی وجامعه هدف دارد

عوامل وعناصر (دشمنان فرعی)داخلی با هدایت دشمنان اصلی و خارجی درصدد اجرائی کردن نفوذ هستند

انتخابات وبخصوص انتخابات اسفندماه سالجاری یکی از مسیرهای اصلی نفوذ دشمنان درشبکه مدیریتی وتصمیم سازی وطراحی واجرای تغییرات اسلام ناب به سمت اسلام امریکائی است ودشمنان برای آن برنامه ریزی کرده اند

سپاه وبسیج ، وظیفه دفاعی دربرابرنفوذ درانتخابات

1-جمع آوری اطلاعاتی(آشکار وپنهان)، تحقیق وبررسی، اشرافیت ورصد نمودن تمام توطئه های دشمنان داخلی وخارجی

2-شناسائی،معرفی،مهاروکنترل عناصر وابزارها وعوامل وابعاد نفوذ

3-تشخیص وتفکیک عناصروابسته از غیرآن

4-تفکیک وتقسیم عناصر وابسته درمراتب میزان وابستگی واثر گذاری  از 1 تا100

5-اقدامات بازدارنده وپیشگیری از نفوذ درقالب وظائف دفاعی درمراحل قبل وحین وبعداز انتخابات

6-افشاگری، اعلام مشخصات وخصوصیات ومهره های درحال نفوذ وبصیرت افزائی واگاهی عمومی صفی وعمومی مردم و نیروهای وابسته از بین مردم ،بارعایت اصول سازمانی وطبقه بندی حفاظتی

7-عدم ورود به مسائل حزبی وجناحی وسیاست زدگی وعدم تاثیرپذیری از سیاستمداران جناحی وحزبی وگروهی داخلی وخارجی

8-عدم تاثیرپدیری از توطئه ها ونسبت های سیاسی ازسوی مخالفین ودشمنان وتهاجامات حساب شده سیاسی دشمن درامربازدارندگی

9-سپاه پاسداران، وظائف قانونی  ، حزب الله (مسلمان مومن) واصولگرائی

نظام مقدس جمهوری اسلامی دربین حدود204 کشور جهان تنها نظامی است که مبانی حکومتی آن بر مبانی دینی واعتقادی (اسلام ناب محمدی.ص) بنا نهاده شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد و مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران و مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشندوهمکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشورمیباشد

9-سپاه پاسداران ورابطه آن با حزب الله واصولگرائی

مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی وتبین ارزشها و هویت معنوی سپاه پاسداران وبسیج مستصعفین و خصوصیات ونشا نه های اسلام ناب محمدی(ص)برپایه:

1-ایمان واعتقاد به اصول دین با تمام ویژگیهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی

2-متعهد ومقید به همه فروع دین با همه خصوصیات و ویژگیهای عبادی ، معنوی، ارزشی، اخلاقی وقرب الی الله

مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزشها وهویت سپاه پاسداران وبسیج مستصعفین و خصوصیات ونشا نه های اسلام ناب محمدی(ص)برپایه:

3-ایمان واعتقاد به اینکه ، انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی با جایگاه ولایت مطلق فقیه در راس این نظام برگرفته از همه اصول اعتقادی وفروع عملی دین میباشد وبرخواسته از نظرات و ارزشهای قرآن وسنت میباشد.

4-توجه به نقش ایمان و وحدت وتبعیت ازولایت مطلق فیه و وجود بال سرخ علوی وبال سبز مهدوی در موفقیت حزب الله واصولگرایان وانقلابیون ولائی

9-سپاه پاسداران وانتساب آن حزب الله واصولگرائی

این اصول اعتقادی وعملی همان ویژگیهای حزب الله است که خلاصه آن در آیه 22 سوره مجادله بعنوان حزب الله بیان شده است وبدون تشکیلات سازمانی سپاه وبسیج درگروه حزب الله قرار گرفته است

این اصول اعتقادی وعملی همان ویژگیهای طیف وجریان اصولگرائی(دینی ومکتبی)است که بدون تشکیلات سازمانی وبدون عضویت در گروهها واحزاب وتشکل های سیاسی ،سپاه وبسیج بعنوان یک جریان اصولگرای سیاسی مطرح ونام برده می شود.

باستثنای تشکلها وجریانات اصولگرائی که درخارج از سپاه وبسیج توسط افراد وشخصیتهای حقیقی تشکیل شده وفعالیت دارند.

انتساب سپاه وبسیج به این جریان توسط دیگران وبخصوص تشکلهای سیاسی جبهه مقابل اصولگرائی انجام میشودوبطور رسمی وسازمانی وتشکیلاتی سپاه وبسیج عضوهیچکدام ازاین جریانات نمیباشدوسپاه وبسیج وظیفه سازمانی وشرعی خود می داند که براساس رهنمودهای امام امت(ره)ونظرات فرماندهی معظم کل قوا از ورود در جریانات وتشکلهای سیاسی خودداری نماید وسپاه وبسیج عضو سازمانی هیچکدام از جریانات سیاسی نمیباشد ونمی تواند باشد

اسلام ناب محمدی(ص)واصلاحات

هدف اصلی اسلام ازبعثت انبیاء الهی(ص)وامامت اولیاء الهی(ع)و ولایت فقها(دام ظله) ایجاد اصلاحات درجامعه ودربین مردم است ، اصلاحات در:

1-برچیدن خدایان دروغین وبت پرستی وستمگری و دعوت مردم به یکتاپرستی وعبادت خداوند منان

2-برچیدن همه منکرات و رذالتها وپستی ها وزشتی ها وناهنجاریها وبدیها

3-اشاعه وترویج همه معروفات وخوبیها وهنجارها و ارزشها

4-راهنمائی بشر وهدایت جامعه بسوی رشد وتعالی بشریت وبه سمت جامعه اسلامی وجنت الهی

اسلام امریکائی واصلاحات
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 13 آذر 1394 02:23 ق.ظ


Can you get taller with yoga?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:26 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like
this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience
with something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
How do you get taller in a day?
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:21 ق.ظ
Hi there to every body, it's my first visit of this website;
this blog includes awesome and really good information designed for readers.
How do you treat Achilles tendonitis?
جمعه 13 مرداد 1396 01:33 ب.ظ
First of all I would like to say excellent blog!
I had a quick question in which I'd like to ask if you do not
mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before
writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just
trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Thanks!
Foot Issues
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:41 ق.ظ
Howdy! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept talking about this. I will forward this article to him.

Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:49 ب.ظ
bookmarked!!, I love your blog!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:35 ق.ظ
Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I
can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but
I'm not sure where to start. Do you have any points or suggestions?
Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر