تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - نفوذ انتخاباتی وسپاه پاسداران وبسیج مستضعفان - قسمت هفتم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 13 آذر 1394-02:19 ق.ظاحزاب وگروههای سیاسی
و
کاندیداهای انتخابات

وظیفه سپاه پاسداران وسازمان بسیج مستضعفان


اهداف دشمنان قبل ازنفوذ

1-شکست ونابودی وازبین رفتن انقلاب ونظام جمهوری اسلامی ومحورمقاومت بامحوریت اسلام ناب محمدی(ص) و ولایت فقیه وفرهنگ سرخ علوی عاشورائی و فرهنگ سبز مهدوی-طرح شکست خورده

2-محدود ومحصور وتضعیف نمودن نظام وارزشهای انقلابی  والهی آن و بخصوص راهبرد داخلی وخارجی نظام و انقلاب اسلامی  به داخل کشور-طرح شکست خورده وناموفق

3- جلوگیری از صدور انقلاب و جلوگیری از گرایش مردم مسلمان منطقه به اسلام گرائی وهمچنین سایر مردم محروم ومظلوم منطقه وجهان اسلام به سمت وسوی انقلاب اسلامی ایران وجلوگیری از انقلابهای مردمی وحفظ حکومتها ودولتهای دست نشانده درمنطقه ودر کشورهای اسلامی وادامه غارت وچپاول اموال ومنابع مالی  وبخصوص حفاظت از دولت غاصب اسرائیل.طرح ناموفق وتهدید آمیز برای امریکا واروپا واسرائیل

4-درپی صدور انقلاب و گرایش مردم به سمت اسلام واسلام گرائی گسترده در سایر کشورها وبخصوص در امریکا واروپا وپدیده انقلابهای مردمی وبیداری اسلامی درمنطقه وبه خطر افتادن بقاء وادامه حیات  دولتهای دست نشانده و بخصوص ادامه حیات ( فلسطین اشغالی) و باصطلاح کشور و دولت اسرائیل غاصب وجلوگیری مردم و دولتهای انتخابی از سیاستهای استعماری غرب به رهبری امریکا ، تلاش همه جانبه امریکا واروپا درجهت تخریب چهره اسلام واقعی ومعرفی اسلام امریکائی بجای اسلام ناب محمدی(ص) وجنگ واختلاف در بین مسلمانان ، پدیده ، النصره ، داعش ، طالبان ، بوکوحرام –طرح جاری

5- نفوذ در نظام جمهوری اسلامی وکشورهای اسلامی وتغییر هویت اسلام ناب محمدی(ص)وجایگزینی فرهنگ واسلام امریکائی و ایجاد اختلاف بین مسلمانان در فرق مختلف وجنگ بین شیعه وسنی وایجاداختلاف وجنگ بین فرق مختلف از مسلمانان وتقسیم وتبدیل کردن اکثر کشورهای اسلامی منطقه به کشورهای کوچکتر وتحت فرمان امریکا واستکبار جهانی وکاهش قدرت اسلام ومسلمانان ونیل به همه اهداف گذشته با طرح نفوذ وبهره گیری از توان وعوامل مادی وانسانی مسلمانان برعلیه خودشان-طرح جاری

جامعه هدف در نفوذ

عوامل پدید آورنده جریان کوی دانشگاه و فتنه سال 1378 درزمان دولت اصلاحات وسالهای مکرر 18تیر تاسال1382 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی باشعارتوسعه سیاسی وجامعه مدنی همراه با پروژه های شعار توسعه اقتصادی که همه چیز طبق نظریه امریکائیها صورت می گرفت.

مدیران ومجریان انقلاب وکودتای ناکام مخملی فتنه سبز سال 1388وبه چالش کشیدن امنیت داخلی تا لب پرتگاه سقوط وسلامت انتخابات

جریان انحرافی درقوه مجریه در سالهای 1389تا1392 باگرایش اسلام لیبرالی

بعضی از عوامل پدید آورنده حواشی وتبعات مذاکرات و پیگیری موضوع هسته ای وگفتگوی 1+5 وحاشیه های مکررآن باسیاستهای استثماری ومتکبرانه غربیها وارتباط گرگ ومیش برخی از مسئولین با امریکائیها بانتایج برجام ومذاکرات مربوط به سوریه و..

امام خامنه ای(مدظله العالی)25/ 6/ 94

مشکل کنونی کشور متأسّفانه به‌خاطر وجود آدمهای بعضاً بی‌خیال و بعضاً سهل‌اندیش [است‌] که البتّه معدودند، اقلّیّتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقلابی و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند امّا فعّالند: مینویسند، میگویند، تکرار میکنند؛ تکرار میکنند! دشمن هم به اینها کمک میکند. امروز یک فصل مهمّی از فعّالیّت دشمنان جمهوری اسلامی -که البتّه ما از آنها اطّلاع داریم و حواس ما هست که چه‌کار دارند میکنند- همین است که محاسبات مسئولین را تغییر بدهند و افکار مردم را دست‌کاری بکنند و اینها را در ذهن جوانهای ما [جا بیندازند]؛ چه افکار انقلابی، چه افکار دینی، چه ایده‌هایی که مربوط به مصالح کشور است. آماج اصلی هم جوانها هستند؛ در چنین وضعیّتی، جوانهای کشور خیلی باید بیدار باشند. الحمدلله بیدارند

امام خامنه ای(مدظله العالی)درسخنرانی 2/ 9/ 94برای فرماندهان بسیج ایشان با اشاره به ضرورت هوشیاری دائم در مقابل شیوه‌های مختلف «دشمنی سخت و نرم استکبار» خاطرنشان کردند: از جمله موضوعات بسیار مهم در دشمنی نرم، استفاده از پروژه‌ی «نفوذ» است.

رهبر انقلاب افزودند: برخی به طرح موضوع نفوذ واکنش نشان دادند و گفتند که از این موضوع، استفاده‌ی جناحی می‌شود، البته اگر کسانی از آن استفاده‌ی جناحی می‌کنند، کار اشتباهی است اما این حرف‌ها نباید موجب غفلت از اصل موضوع «نفوذ» و فراموشی آن شود.

چگونگی نفوذ ودست یابی به اهداف

1-تخریب وتضعیف افراد وگروهها درجبهه مخالف آنان

2-حمایت وتقویت افراد وگروهها ازجبهه موافق خودشان

3-تنظیم وتحمیل سیاستهای اجرائی داخلی وخارجی درامور اقتصادی، فکری، فرهنگی،اخلاقی،مدنی وبین المللی به منظور شکست جبهه مخالف وموفقیت درجبهه موافق

4-هدایت وهمراهی رسانه ها وسازمانهای بین المللی وngo  ها درجهت اهداف مذکور

4-برنامه ریزی دراز مدت و هدایت کردن و قراردادن افراد در شبکه مدیران اجرائی  وتصمیم سازان درکشور مورد هدف

5-به طریق اولی و موثر حضور  فعال در انتخابات با رویکرد دمکراسی به دوطریق:

الف-ثبت نام وارایه نامحسوس لیست انتخاباتی ازعوامل جامعه هدف

ب-فضاسازی عمومی با تحریک احساست ودروغ پردازی وشایعه پراکنی و مبارزه انتخاباتی تا انتخاب شدن افراد مورد نظر

6-پیروزی در انتخابات وقرارگرفتن درشبکه تصمیم سازان وتصمیم گیرندگان وتغییر تدریجی درفرهنگ وداشته ای معنوی ودینی و. . .  تا نیل به اهداف

وظیفه سپاه وبسیج در جلوگیری ازتوطئه نفوذ

درپی نفوذ-(دشمنان) وعده میدهندکه ده سال بعد،ایران آن ایران نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمیکنند! تصوّرشان این است.نباید گذاشت این فکر و این امید شیطانی دردل دشمن پا بگیرد؛ باید آنچنان پایههای انقلاب و فکر انقلابی دراینجا مستحکم باشد که مُردن وزنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد

شناسائی ورصد نمودن واشرافیت کامل سیاسی واطلاعاتی بر ابزارهای12 گانه ای که می تواند درخدمت نفوذ قرارگیرد

بررسی اهداف دشمنان درپی نفوذ درداخل کشور ودر بین مردم ومسئولین ورصد نمودن آثار نفوذ وتدبیردرپیشگیری ازادامه واثرات سوء فرهنگی وسیاسی واقتصادی واجتماعی نفوذ

پیگیری اهداف دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری قبل از نفوذ بخصوص تغییر شرایط داخلی ومنطقه ای وسیاست های داخلی وخارجی وسیاسی وفرهنگی وامنیتی واقتصادی موجود از پی توطئه نفوذ و برنامه ریزی ودفاع درراستای جلوگیری ازتعمیق وگسترش نفوذ

شناسائی ، کنترل، اشرافیت ومعرفی وبرخورد ارشادی وبازدارنده با عناصر جامعه هدف دشمنان برای نفوذ

امام خامنه ای(مدظله العالی)25/ 6/ 94

مشکل کنونی کشور متأسّفانه به‌خاطر وجود آدمهای بعضاً بی‌خیال و بعضاً سهل‌اندیش [است‌] که البتّه معدودند، اقلّیّتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقلابی و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند امّا فعّالند: مینویسند، میگویند، تکرار میکنند؛ تکرار میکنند! دشمن هم به اینها کمک میکند.

شناسائی ، کنترل، اشرافیت ومعرفی وبرخورد ارشادی وبازدارنده با عناصر جامعه هدف دشمنان برای نفوذ

امام خامنه ای(مدظله العالی)درسخنرانی 2/ 9/ 94برای فرماندهان بسیج ایشان با اشاره به ضرورت هوشیاری دائم در مقابل شیوه‌های مختلف «دشمنی سخت و نرم استکبار» خاطرنشان کردند: از جمله موضوعات بسیار مهم در دشمنی نرم، استفاده از پروژه‌ی «نفوذ» است.

رهبر انقلاب افزودند: برخی به طرح موضوع نفوذ واکنش نشان دادند و گفتند که از این موضوع، استفاده‌ی جناحی می‌شود، البته اگر کسانی از آن استفاده‌ی جناحی می‌کنند، کار اشتباهی است اما این حرف‌ها نباید موجب غفلت از اصل موضوع «نفوذ» و فراموشی آن شود.

شناسائی ، کنترل، اشرافیت ومعرفی وبرخورد ارشادی وبازدارنده با عناصر جامعه هدف دشمنان برای نفوذ

عوامل پدید آورنده جریان کوی دانشگاه و فتنه سال 1378 درزمان دولت اصلاحات وسالهای مکرر 18تیر تاسال1382 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی باشعارتوسعه سیاسی

مدیران ومجریان انقلاب وکودتای ناکام مخملی فتنه سبز سال 1388وبه چالش کشیدن امنیت داخلی تا لب پرتگاه سقوط وسلامت انتخابات

جریان انحرافی درقوه مجریه در سالهای 1389تا1392 باگرایش اسلام لیبرالی

بعضی از عوامل پدید آورنده حواشی وتبعات مذاکرات و پیگیری موضوع هسته ای وگفتگوی 1+5 وحاشیه های مکررآن باسیاستهای استثماری ومتکبرانه غربیها وارتباط گرگ ومیش برخی از مسئولین با امریکائیها بانتایج برجام ومذاکرات مربوط به سوریه و..

شناسائی ، کنترل، اشرافیت ومعرفی وبرخورد ارشادی وبازدارنده با عناصر جامعه هدف دشمنان برای نفوذ

 وابستگان وحامیان وطرفداران گروههای ضد انقلاب سیاسی اوائل انقلاب تاکنون،مروجین ومسببین فرق ومذاهب وهمه پیروان عرفانهای كاذب و نوظهور وشیطان پرستی ،تئوریسن ها ومبلغین وحامیان تفکر وایده لیبرالیستی ودگراندیش سکولارولائیک، مروجین سیاست اسلام هراسی ،مهاجمین به جایگاه و شخصیت  ولایت فقیه ،مبلغین وموثرین در ترویج شبكه های ماهواره ای، مبتکرین روحیه رفاه طلبی با گرایشات سرمایه داری تکنو کرات

شناسائی ، کنترل، اشرافیت ومعرفی وبرخورد ارشادی وبازدارنده با عناصر جامعه هدف دشمنان برای نفوذ

 فریب خوردگان موج تحریمها ،هتاكین به حرمت به پیامبراسلام(ص) وائمه (ع) وعلما ومراجع وشهدا،دامن زنندگان به ناكارآمد معرفی نمودن قوانین اسلام با توطئه جدائی دین از سیاست وایجاد اختلاف در ایران ، حمایت کنندگان از اسلام امریكائی ،مدافعین امریکا واروپا درجلوگیری از تحقیق وپژوهش و رشد علمی ، پزشكی، فن آوری، تجاری ،تكنولوژی وهسته ای ایران و به توقف وبه تعطیلی كشاندن مراكز علمی وتحقیقاتی كشور با بهانه های دروغین وغیر منطقی ،عناصر معلوم الحال داخلی با جوسازی وشایعه پراکنی وایجاد تهمت وغیبت وشانتاژ سیاسی واجتماعی وفرهنگی علیه ارکان اصلی نظام ونهادها وسازمانها وارگانهای انقلابی ووابسته به مسئولیت مقام معظم رهبری
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 13 آذر 1394 02:21 ق.ظ


Can you stretch to get taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:32 ق.ظ
We stumbled over here coming from a different web page and thought I may as well check things
out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to going over your web page repeatedly.
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:53 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an shakiness over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably come further
formerly again as exactly the same nearly a lot often inside
case you shield this hike.
http://cannonmskrbxsrbt.soup.io
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:51 ب.ظ
Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.
Foot Pain
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:30 ق.ظ
My brother suggested I might like this blog. He was totally right.

This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:31 ب.ظ
It's going to be ending of mine day, but before finish I am reading this fantastic post to
improve my experience.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 09:49 ب.ظ
Simply desire to say your article is as astonishing.
The clearness in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab
your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please keep up the gratifying work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر