تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - نفوذ انتخاباتی وسپاه پاسداران وبسیج مستضعفان - قسمت ششم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 13 آذر 1394-02:18 ق.ظاحزاب وگروههای سیاسی
و
کاندیداهای انتخابات

وظیفه سپاه پاسداران وسازمان بسیج مستضعفان


دشمنان اصلی

نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیمگیری، و اگر نشد تصمیمسازی، نفوذ بکنند. وقتی دستگاههای سیاسی و دستگاههای مدیریّتی یک کشور تحتتأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آنوقت همهی تصمیمگیریها در این کشور بر طبقِ خواست و میل و ارادهی مستکبرین انجام خواهد گرفت؛

 اگرچنانچه ما بیدار باشیم، امید آنها ناامید خواهد شد. آنها منتظر نشستهاند که یک روزی ملّت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران خوابش ببرد؛ منتظر این هستند. وعده میدهند که ده سال بعد، ایران آن ایران نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمیکنند! تصوّرشان این است. نباید گذاشت این فکر و این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد؛ باید آنچنان پایههای انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشد که مُردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد؛

این هم البتّه خیلی مهم است؛ امّا در قبال اقتصاد فرهنگی، اقتصاد سیاسی، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی اهمیتش، کمتر است و از همه مهم‌تر، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است.

 دشمن سعی میکند در زمینه‌ی فرهنگی، باورهای جامعه را دگرگون کند؛ و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد جابه‌جا کند، خدشه در آنها وارد کند، اختلال و رخنه در آنها به‌وجود بیاورد. خرجها میکنند؛ میلیاردها خرج میکنند برای این مقصود؛ این رخنه و نفوذ فرهنگی است.

نکات برجسته رهنمودهای امام خامنه ای(مدظله العالی)

ضرورتی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند اما پاسداری از انقلاب نیازمند شناخت دقیق واقعیت هاست

مذاکره‌ی آمریکاباجمهوری اسلامی ایران،یعنی نفوذ؛ تعریفی که آنها برای مذاکره کردند این است و آنها میخواهند راه را برای تحمیل باز کنند.

مذاکره‌ی با اینها یعنی راه را باز کردن برای اینکه بتوانند، هم در زمینه‌ی اقتصادی، هم در زمینه‌ی فرهنگی، هم در زمینه‌های سیاسی و امنیّتیِ کشور نفوذ کنند.

مذاکره‌ی با آمریکا ممنوع است به‌خاطر ضررهای بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد؛

مشکل کنونی کشور متأسّفانه به‌خاطر وجود آدمهای بعضاً بی‌خیال و بعضاً سهل‌اندیش [است‌] که البتّه معدودند، اقلّیّتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقلابی و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند امّا فعّالند: مینویسند، میگویند، تکرار میکنند؛ تکرار میکنند! دشمن هم به اینها کمک میکند.

هم نیروهای مسلّح ما بیدارند و سازمانهای نظامی ما -هم ارتش، هم سپاه، هم بسیج، هم نیروی انتظامی- بحمدالله پای کارند؛ بنده از این جهت هیچ نگرانی‌ای ندارم.

  ما در مجموعهی تنظیمات کشوری جایی را نداریم جز سپاه ، که برای پاسداری از عزیزترین حادثهی تاریخی این کشور و حادثهی جاری این کشور -که حالا شرح خواهم داد- یک وظیفهی سازمانی برای خودش تعریف کرده باشد

سپاه ، مظهر اقتدار میدانی است؛ خصوصیّت سپاه بودن این است. اقتدار در عرصهی سیاسی، در عرصهی تبلیغات یک حرف است، اقتدار بر روی زمین در میدان، یک حرف دیگر است. اقتدار میدانی موجب میشود که اقتدار سیاسی هم بهوجود بیاید.

البتّه اقتدار میدانی در عرصهی اقتصاد هم معنا دارد؛

وقتی شما میگویید من پاسدار انقلابم، یکی از معانی پاسداری و یکی از ابعاد مفهومی پاسداری، این است که انقلاب مورد تهدید است؛ بله، اگر تهدید نباشد، پاسداری لازم نیست

هم تهدیدهایی را که متوجّه انقلاب است دارید تبیین میکنید و از وجودشان خبر میدهید. خب اگر پاسدار انقلابیم باید این تهدیدها را بشناسیم. یکی از کارهای اساسی سپاه، رصد مسائل بینالمللی فقط برای شناخت تهدیدها است. رصد کردن مسائل بینالمللی و حوادث بینالمللی و خبرهای بینالمللی موجب میشود که ما بدانیم تهدیدها چیست؛ و همچنین رصد حوادث داخلی کشور؛

اگر سلسلهمراتب سپاه ندانند که چه تهدیدهایی متوجّه آن چیزی است که آنها پاسدارش هستند، معلوم نیست بتوانند درست به وظیفه عمل کنند. وقتی انسان فهمید تهدید چیست و از کجا است، انگیزه پیدا میکند.

وقتی تهدید را شناختید، وسیلهی خنثی کردن تهدید را هم خواهید شناخت و دنبالش خواهید رفت؛ اگر دارید، حفظش میکنید و اگر ندارید، آن را تهیّه میکنید.

یکی از راههای ورود و نفوذ -که حالا در مورد نفوذ هم یک کلمهای عرض خواهم کرد؛ ما همینطور مدام دربارهی نفوذ دشمن تکرار میکنیم، تأکید میکنیم- ایجاد خلل در باورها است؛ باور انقلابی، باور دینی. در معرفتهای انقلابی و دینی اختلال ایجاد میکنند؛ رخنه کردن در اینها است. و از همهی طرق هم استفاده میکنند و آدمهای گوناگونی هم دارند؛ استاد دانشگاه هم دارند، فعّال دانشجویی هم دارند، نخبهی فکری و علمی هم دارند؛ همهجور آدمی برای ایجاد این رخنهها هستند.

اوّلین کسی که باید آن را گرامی بدارد، خود شما هستید. بافت معنوی و فکری و عقیدتی و عملی سپاه را هرچه میتوانید، بافت مستحکمی قرار بدهید؛ از بهانههایی که ممکن است کسانی بگیرند، بشدّت پرهیز کنید؛ در زمینههای گوناگون اقتصادی و مالی و سیاسی و امثال اینها

توجه: این عنوان سیاسی ، سیاسی ازجایگاه حقیقی باعضویت بااهداف و مقاصد شخصی مثل امور اقتصادی ومالی اختصاصی وسرمایه داری است که از کنار سپاه وبسیج با اهداف خاص شخصی برنامه ریزی واقدام گردد

امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است، که البتّه کماهمّیّتترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و ممکن است که جزو کماهمّیّتترین [هم‌] نفوذ امنیّتی باشد. نفوذ امنیّتی چیز کوچکی نیست امّا در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی، کماهمّیّت است. نفوذ امنیّتی عوامل خودش را دارد، مسئولین گوناگون -از جمله خود سپاه- جلوی نفوذ امنیّتی دشمن را با کمال قدرت انشاءالله میگیرند.

وعده میدهند که ده سال بعد، ایران آن ایران نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمیکنند! تصوّرشان این است. نباید گذاشت این فکر و این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد؛ باید آنچنان پایههای انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشد که مُردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد؛

نفوذ باچه ابزاری می تواند صورت پذیرد

1-شبکه های ماهواره ای بین المللی وبخصوص فارسی زبان

2-شبکه های اجتماعی

3-اینترنت

4-رسانه های صوتی

5-رسانه های صوتی تصویری

6-مطبوعات ونشریات روزانه،هفتگی،ماهانه،فصلی ، سالیانه، گاهنامه

7-کتاب،جزوه، بروشور،اطلاعیه

8-پیامک وبولوتوس

9-جلسه وسخنرانی

10-ارتباط ومذاکرات حضوری وغیرحضوری

11-روابط وسیستم های دیپلماسی ودیپلماتیک

12-سازمانها ومراکز بین المللی وجمعیت های کوچک ngo

اهداف نفوذ

1-گرفتن تدریجی ارزشها ودستاوردهاوداشته های انقلابی، فکری، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، علمی، پژوهشی وبخصوص اعتقادی  و دینی

2-جایگزینی تدریجی فرهنگ، اخلاق، رفتارو سیاست بیگانه و ایجاد وابستگی علمی وپژوهشی واقتصادی وبخصوص جایگزینی مکتب وارزشهای لیبرالی ، سکولار ولائیک

3-دستیابی دشمنان به اهداف (داخلی، منطقه ای،جهانی وبین المللی)
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


What causes pain in the Achilles tendon?
سه شنبه 28 شهریور 1396 04:00 ق.ظ
Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so
I came to give it a look. I'm definitely loving the
information. I'm book-marking and will be tweeting this to my
followers! Wonderful blog and excellent design.
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 04:20 ب.ظ
Hey! Quick question that's entirely off topic. Do you
know how to make your site mobile friendly? My
site looks weird when browsing from my iphone 4.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve
this problem. If you have any recommendations, please share.

Many thanks!
http://sharitalittle.hatenablog.com/entries/2015/06/27
جمعه 13 مرداد 1396 04:03 ب.ظ
Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:30 ق.ظ
You made some good points there. I checked on the internet to
learn more about the issue and found most individuals
will go along with your views on this site.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 01:48 ب.ظ
Hey There. I found your weblog using msn. This is an extremely
well written article. I'll make sure to
bookmark it and come back to read more of your helpful info.
Thank you for the post. I will certainly return.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:04 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as
I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the
exact same niche as yours and my users would definitely benefit
from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with
you. Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر