تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - نفوذ انتخاباتی وسپاه پاسداران وبسیج مستضعفان - قسمت چهارم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 13 آذر 1394-02:10 ق.ظاحزاب وگروههای سیاسی
و
کاندیداهای انتخابات

وظیفه سپاه پاسداران وسازمان بسیج مستضعفان


 

21- موضوع نامربوط ونادرست هرسال حقوق بشرومحکوم نمودن ایران برای اجرای قوانین اسلامی وقضائی

22- حمله سازماندهی شده امریکا واسرائیل به برجهای دوقلو درامریکا درسال 1380 وانتصاب آن به مسلمانان بامحوریت ایران ودامن به جنگ ادیان و تهاجم جنگ فرقه ای ومذهبی امریکا علیه مسلمانان درچندکشور همسایه  و درمجموع علیه انقلاب اسلامی ایران

23- تشکیل جریانهای تندرو وتکفیری ومدافع اسلام امریکائی وضد اسلام ناب محمدی(ص) با عناصر فریب خورده وهابی وتندرو سلفی مثل توحید، الجهاد، نجات اسلامی ، القائده ، طالبان ، النصره، داعش وامثالهم با نام اسلام امریکائی دربرابر اسلام اصیل توحیدی و درمقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی وبه منظور معرفی اسلام امریکائی

 24-  حمله به حزب الله لبنان، حملات مکرر به مسلمانان غزه ، حمله وجنگ داخلی در عراق ، حمله وجنگ داخلی وفرقه ای ومذهبی در سوریه ، یمن ، افغانستان، پاکستان وسرکوب انقلابهای الجزایر، بحرین، عربستان، مصر، لیبی وسایر انقلابها وتحرکات مذهبی برای جلوگیری از صدور ونفوذ انقلاب اسلامی ایران بر سایر مسلمانان وآزادیخواهان جهان ودرمقابل معرفی اسلام امریکائی با چهره خشن وزشت گروههای باصطلاح مذهبی همانند داعش وجلوگیری از اسلام گرائی مردم با محوریت جمهوری اسلامی ایران.

موضوع ائتلاف غیرواقعی امریکا وبرخی از کشورهای امریکائی علیه داعش وموضوع ائتلاف ایران وعراق وسوریه وروسیه

 25-حمله منافقین به کشور وعملیات مرصاد درسال 1366

26- حمایت همه جانبه از گروههای ضد انقلاب وتروریستی در خارج از کشوروبخصوص منافقین درعراق وپناه دادن به فراریان ضد انقلاب سیاسی واصلاحاتی وفراهم نمودن زمینه فعالیتهای سیاسی وفرهنگی برای انها علیه کشور

27-دخالت مستقیم درسازمانهای مستقل جهانی علیه ایران وعدم پذیرش نماینده ایران دردولت یازدهم برای سازمان ملل وعدم پذیرش ورزشکاران زن باحجاب در مسابقات جهانی وبرخورد حقوق بشری با حجاب اسلامی ومبارزه با ارزشهای اسلامی واعلام لزوم وجود برخی از آزادیهای غیرانسانی وغیر اسلامی در ایران

28- راه اندازی شبکه های باصطلاح مذهبی ماهواره ای بنام ارزشهای مکتبی ومذهبی شیعه وفعالیت مستمر علیه اسلام ناب محمدی(ص) درکشورهای عربی واروپائی وبر علیه ملت مسلمان ایران، موج سواری بر روی برخی از توطئه های مناسب داخلی، تغییر هفته وحدت بنام هفته نفرت وبدگوئی علیه خلفا وتشویق وترغیب قمه زنی وپرداختن به خرافات وایستادن در برابر مراجع متدین وانقلابی وزیر سوال بردن نظرات ولایت فقیه و همچنین جریانات موسوم به باند مهدی هاشمی معدوم و بیت آقای منتظری، مجتهد و مرجع تراشی با چهره ها و عناصر فریب خورده وصدور فتاوای ضد اسلامی حقیقی ودرحمایت از اسلام امریکائی

29- ایجاد صدها شبکه ماهواره ای صوتی و تصویری ونوشتاری با فارسی زبان با اهداف ضد اسلامی واسلام هراسی وترویج اسلام امریکائی با فرهنگ لیبرالیستی وسکولار ولائیک وتشویق وترغیب ملت ایران در بهره برداری از آن ونوعی تهاجم نرم وهمه جانبه به اسلام ومسلمین با گیرنده های ماهواره ای

30- فعالیت های غیر مذهبی و همچنین دعوت مردم بی بصیرت وضد انقلاب وطرفدار فرهنگ واسلام امریکائی به ایجاد اغتشاش وتظاهرات وتجمعات غیر قانونی درداخل کشور وهدایت آنها در فضای مجازی

31- بهره گیری غیر قانونی وجانبدارانه واستکباری واستعماری از شورای امنیت وصدور دهها قطعنامه علیه ایران  وتهدید به ترور و گزینه نظامی حمله نظامی روی میز امریکا علیه مسئولین وتمامیت کشور

32-توهین به انبیاءواولیاء الهی وبه اکثرمقدسات شیعیان وآتش زدن قرآن وبرخوردهای فیزیکی وغیرانسانی با مسلمانان در سطح جهان ودرامریکاواروپا با موضوع حمله به ارزشهای اسلامی وبخصوص شیعه وحجاب ودفاع ارسلمان رشدی

33- تشکیل گروهها ،احزاب وجمعیتهای باصطلاح بین المللی وحقوق بشری مثل شورای ملی صلح ، کانون مدافعان حقوق بشر وبا صدها عنوان مشابه ، فعالیتهای حلقه کیان، آئین و...

34- انجام ترورهاوانفجارات درسطح جهان وازجمله در سال 1371در یك رستوران یونانی به نام میكونوس در برلین وکشته شدن دبیر كل تبعیدی حزب دموكرات كردستان ایران وبرجهای دوقلو امریکاسال1380 وانتصاب حساب شده موضوع به ایران ونمونه های مکرر وفراوان آنکه اکثر این اتفاقات را درسطح منطقه انجام می دهند و بلااستثناء به اسلام وایران واسلام گرایان هوادار جمهوری اسلامی  نسبت می دهند

35-بخصوص توطئه اخیراسید پاشی دراصفهان،تیغ وچاقوکشی علیه زنان محجبه،که با استراتژی وسیاست گذاری امریکاواسرائیل وهمدستان اروپائی اوطراحی وبرنامه ریزی میگرددوتوسط عناصرفریب خوردودشمنان غیراصلی درداخل وخارج ازکشورعملیاتی میگردد

36-سناریوی بیش از سه مقطع ودهها دوره گفتگوی های هسته ای موصوف به5 + 1وعضو نامرئی وبین2+ 1وعضونامرئی و بین 1+ 1(اولین جلسه بین ایران وامریکا بعد از انقلاب ) وعضو نامرئی وفشارهای جانبی بخصوص سناریوی کاهش قیمت نفت توسط امریکاوعربستان برای ورودفشاراقتصادی به ایران درمدت تمدید مذاکرات هسته ای تا تیر ماه سال 1394 وتوافق ؟؟؟!!! برجام ونفوذ وایجاد اختلاف

37-توطئه های غرب(و حادثه تروریستی در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۵ به دفتر مجله طنز شارلی ابدو درفرانسه)  حوادث آبانماه سال 1394 فروشگاه و ورزشگاههای فر انسه از اسلام هراسی تا دین زدایی وپیگیری مصوبات داخلی وخارجی علیه اسلام ومسلمانان و. . .

جایگاه سیاست در:

انواع جنگ وتهاجم(سخت،نیمه سخت،نرم وپنهان،هوشمند)

ابعاد واهداف جنگ وتهاجم(نظامی،اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی ، فکری وسیاسی، مدنی)

عوامل وابزارهای جنگ وتهاجم(دشمنان اصلی ودشمنان فرعی)

انواع توطئه های دشمنان ازاول تا امروز وآینده ؟؟!!(37توطئه در37سال وهرسال یک توطئه جدید)

توجه: دقت وبررسی درحوادث ذکرشده سیاست جایگاه اول در همه ابعاد تعیین وبیان هدف، روش واجرای تهاجم راازسمت دشمنان داخلی وخارجی به خود گرفته است

ولذا

تکراری- لزوم سیاسی بودن وسیاستمداری درسپاه وبسیج به منظور دفاع ازانقلاب ودستاوردهای آن و ازارزشهای دینی دربرابر تهاجم نرم وپنهان، نیمه سخت ، سخت وهوشمند دشمنان داخلی وخارجی

1-هرتهاجمی وهرجنگی اهداف خاصی رادنبال می کند

2-برای هرتهاجم ابزار وامکانات ومسیرهای خودش را می طلبد

3-دردفاع کردن ضمن تبیین وپیگیری اهداف قانونی وسازمانی ، همان ابزاروامکانات ومسیرهای مشابه وحتی فراتر وگسترده تر و برتر ازآن برای مدافعین نیاز وضروری است

تکراری-لزوم سیاسی بودن وسیاستمداری درسپاه وبسیج به منظور دفاع ازانقلاب ودستاوردهای آن و ازارزشهای دینی دربرابر تهاجم نرم وپنهان، نیمه سخت ، سخت وهوشمند دشمنان داخلی وخارجی

4-لزوم شناخت وبصیرت،اشرافیت وبرتری،قدرت تجزیه وتحلیل، افشاگری،مقابله واقدامات پیشگیرانه وتدافعی درامور سیاسی و.. امری لاینفک از شرح وظائف سپاه وبسیج است

5-ابعاد واهداف تهاجم وجنگ دشمنان داخلی وخارجی ولزوم سیاسی بودن برای امکان دفاع دربرابر دشمنان وعوامل تهاجم

7-نقش سپاه پاسداران ومردم(بسیج مستضعفین)درخنثی سازی تمام توطئه های دشمنان انقلاب وجمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون

دربررسی توطئه های  ذکر شده علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ومحور مقاومت اسلامی در منطقه با مبانی ارزشی واعتقادی اسلام ناب محمدی(ص) به چند نتیجه خواهیم رسید

1-اکثر توطئه ها وروش از نوع تهاجم سیاسی  و فرهنگی ومدنی واخلاقی واقتصادی ونرم وپنهان است

2-توطئه ها وتهاجم وحادثه ها درکمترین موارد نظامی وشبه نظامی است

3-سپاه پاسداران(برحسب وظیفه قانونی واساسنامه داخلی)محورشناسائی تمام حملات و توطئه ها وتهاجمات بوده ودرصدد آماده سازی وتدارک امکانات موردنیازدرهمه زمینه ها و جبهه سازی وجبهه گیری برآمده وبا مقابله و خنثی سازی آن ضمن شکست دشمن ، پیروز حادثه به نفع  نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است

4-یکی ازعوامل اصلی این پیروزیها وموفقیت ها رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا ، رهبر شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی باتدابیر الهی ،عمیق،فراگیر وحساس وحیاتی واطاعت محض سپاه پاسداران است

5-مهمترین عنصر این مسیر وجود مردم مومن و ولایتمدار وانقلابی با محوریت نیروی مقاومت بسیج مستضعفان با سه ویژگی ایمان، وحدت و تبعیت از ملایت (مطلق) فقیه میباشد

6-دلیل اصلی پیروزیهاوموفقیت های بدست آمده سیاسی بودن به تمام معنای اسلامی و دور بودن ازسیاست زدگی همه این عوامل است

اتهامات وبهره برداری نادرست از سیاسی (غیرتشکیلاتی) بودن و سیاستمداری مسئولین به سپاه وبسیج درمقابله با توطئه ها وتهاجمات ذکر شده

1-منتسب کردن سپاه وبسیج به گروه وجریان خاص سیاسی درطیف مخالف

2-ضمن دفاع ازگروههای خودی ، سپاه وبسیج رادرگروههای مخالف قرارمی دهند

3-توجهی به موادقانون اساسی واساسنامه سپاه و پایبندی سپاه وبسیج براصول اعتقادی واصول عملی اسلام وبخصوص شیعه بودن ندارند

4-فعالیتهای نادرست وهمسوی خود بادشمنان را نمی بینند

5-باتوجیه نادرست عملکرد خود ، وظیفه قانونی سپاه وبسیج را با روش جنگ نرم ونیمه سخت علیه سپاه پاسداران وبسیج مستضعفان بکارمیبرند

6-ازحمایت عمومی ورسانه های بیگانه به نفع خود استفاده می نمایند

8-سخنان ورهنمودهای حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درتاریخ 26/ 06/ 92  در دیدار فرماندهان، پیشکسوتان و پرسنل سپاه پاسداران افزودند:اینکه دنیا تغییر کرده است نمی تواند  بهانه ای برای تغییر آرمانها و اهداف شود و راه درست طی شده را تغییر دهد.

...سپاه برای حفاظت از انقلاب، حتماً باید از تحولات و جریانهای عرصه های مختلف شناخت کافی و کامل داشته باشد.

رهبر انقلاب در همین زمینه به یک خَلط مبحث جاری در مباحث سیاسی اشاره کردند و افزودند: ضرورتی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند اما پاسداری از انقلاب نیازمند شناخت دقیق واقعیت هاست بنابراین نمیشود مجموعه ای که بازوی نگهبان انقلاب است درباره جریانهای گوناگون انحرافی، غیر انحرافی وابسته و یا دیگر جریانهای سیاسی، چشمی بسته و نابینا داشته باشد.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 13 آذر 1394 02:12 ق.ظ


How do you grow?
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:13 ق.ظ
Hi fantastic blog! Does running a blog similar to this
take a large amount of work? I've no knowledge of programming however I
was hoping to start my own blog in the near future.

Anyways, if you have any ideas or techniques
for new blog owners please share. I know this is off subject but I simply had to ask.
Thanks!
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:28 ب.ظ
What i do not understood is in reality how you are now not really much more smartly-appreciated than you might be right now.

You're so intelligent. You know therefore considerably when it comes to
this topic, produced me individually believe it from a lot
of varied angles. Its like men and women aren't fascinated until it's something to
do with Woman gaga! Your personal stuffs great.

All the time deal with it up!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:17 ب.ظ
Currently it seems like Drupal is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:26 ب.ظ
Hi, always i used to check weblog posts here early in the daylight, for the reason that
i like to find out more and more.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:11 ب.ظ
For latest news you have to visit world wide web
and on internet I found this site as a most excellent web page for newest updates.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 03:53 ب.ظ
Hi there to every body, it's my first go to see of
this web site; this blog consists of awesome and really
fine data in favor of visitors.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر