تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - نفوذ انتخاباتی وسپاه پاسداران وبسیج مستضعفان - قسمت سوم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 13 آذر 1394-01:10 ق.ظاحزاب وگروههای سیاسی
و
کاندیداهای انتخابات

وظیفه سپاه پاسداران وسازمان بسیج مستضعفان


 

2-دشمنان فرعی

سران گروههای ضد انقلاب سیاسی اوائل انقلاب تاکنون

مروجین ومسببین فرق ومذاهب وهمه پیروان عرفانهای كاذب و نوظهور وشیطان پرستی

تئوریسن ها ومبلغین وحامیان تفکر وایده لیبرال ودگراندیش مانند نهضت آزادی ، جبهه ملی

رژیم بعثی عراق وحامیان وهوادران دولت عراق درتحمیل جنگ هشت ساله

سازمانهای بین المللی باتصویب قطعنامه های متفاوت سیاسی واقتصادی ونظامی،

مبتکرین وعوامل تهاجم وشبیخون فرهنگی،ناتوی فرهنگی

سیاست گذاران واردنمودن اتهامات دروغین  در سطح دنیا و تصویب وپرداخت بودجه جهت ترور وخرابكاری

گردانندگان گروههای دمكرات وكومله درایجاد ناآرامیهای غرب وشمال غرب كشور و همچنین تشكیل گروه خلق عرب و . . .

مبلغین ومروجین وهابیت در شرق كشور

منافقین وعوامل ترور شخصیتها ودانشمندان علمی وهسته ای

مروجین سیاست اسلام هراسی

مهاجمین به جایگاه وشخصیت  ولایت فقیه

مبلغین وموثرین در ترویج شبكه های ماهواره ای

مبتکرین روحیه رفاه طلبی با گرایشات سرمایه داری تکنو کرات

شایعه سازان دورغگوئی وشایعه پراكنی درانتساب اقدامات تروریستی درسطح دنیا به نظام جمهوری اسلامی وكارشكنیهای بین المللی در اروپا ودر منطقه و. . .

فریب خوردگان موج تحریمها و فشار تورم ، گرانیها ، بیكاری، مشكلات اقتصادی، نیازهای مالی وشغلی و . . .

هتاكین به حرمت به پیامبراسلام(ص) وائمه (ع) وعلما ومراجع وشهداو .

دامن زنندگان به ناكارآمد معرفی نمودن قوانین اسلام با توطئه جدائی دین از سیاست وایجاد اختلاف در ایران

پدیدآورندگان گروهک طالبان والقائده والنصره وداعش وجبهه نجات اسلامی و و و

حمایت کنندگان از اسلام امریكائی

مدافعین امریکا واروپا درجلوگیری از تحقیق وپژوهش و رشد علمی ، پزشكی، فن آوری، تجاری ،تكنولوژی وهسته ای ایران و به توقف وبه تعطیلی كشاندن مراكز علمی وتحقیقاتی كشور با بهانه های دروغین وغیر منطقی

عناصر معلوم الحال داخلی با جوسازی وشایعه پراکنی وایجاد تهمت وغیبت وشانتاژ سیاسی واجتماعی وفرهنگی علیه ارکان اصلی نظام ونهادها وسازمانها وارگانهای انقلابی ووابسته به مسئولیت مقام معظم رهبری

حامیان وطرفداران بازماندگان گروههای ضد انقلاب داخلی وخارجی ضدانقلاب و لیبرال وملی گرا وحتی منافقین

مروجین تحجرو واپسگرائی بیان كردن قوانین واحكام اسلامی با بیان لزوم تسامح وتساهل در برابر ارزشها واحكام دینی ودست برداری از ارزشها و دستاوردهای انقلاب و درحاشیه قرار دادن ارزشها و یادگارهای دفاع مقدس واجرای هدفمند دشمنان در تهاجم وشبیخون فرهنگی بنام آزادی ودر پرتو تحریف ارزشهای اخلاقی ومعنوی وتاكید بر جمهوریت حكومت ایران وباتوجه به افكار مذهبی دگر اندیشان وعرفانهای كاذب وشیطان پرستی وقرار دادن آن بجای اسلام واقعی ودر برابر جوانان تئوری سازان اختلاف ادیان در بین كشورها وملتهای جهان وكمك به جنگ ادیان

کسانیکه باحمله به جایگاه مرجعیت واجتهاد وتقلید كردن مسلمانان وجایگزین كردن عقل و قانون ونیازهای بشردر شناسائی وتبین واجرای مسائل شرعی وبا منتفی دانستن فقه واحکام دینی درصددوانجام  از بین بردن ارزشهای اسلامی هستند

عوامل كودتای خزنده وكودتاهای مخملی ورنگی ازنوع امریكائی وبه صورت ویژه واساسی موضوع فتنه نگین وخون بار سال 1388

متفکرین جریانات انحرافی

حامیان وپراکنده کنندگان بهائیت

روشنفکران التقاطیِ با ظاهر دینی نئولیبرالیست،تشکیل گروهها ، احزاب وجمعیتهای باصطلاح بین المللی وحقوق بشری مثل شورای ملی صلح،کانون مدافعان حقوق بشر وبا صدها عنوان مشابه

فعالان حلقه کیان، آئین باراه اندازی پروژه هائی مانند مطبوعات زنجیره ای و مبارزه با قانون مطبوعات، قتل های زنجیره ای و فتنه سال1378 پس ازموضوع کوی دانشگاه و 18 تیر

تئوری سازان اسلام خشونت- اسلام تسامح، پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی وطراحان لوایح دوقلودولت هفتم وهشتم و معتقدین فتح سنگر به سنگر، فشار از پایین چانه زنی از بالا، مشروعیت زدایی از نظام (انتخابات مجلس هفتم وعوامل استعفای دسته جمعی کارگزاران دولت و تحصّن مجلس ششم ونظر سازان زنجیره ای وبصورت خاص و توطئه کودتای مخملی وفتنه در سال 1388 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی وتبعات داخلی وخارجی آن درواقع عمل نمودن به اتود پروژه های شعار توسعه اقتصادی بود که قبل  ازآن ، اینها را در کنار هم مخلوط کرده  بودند وهمه چیز طبق نظریه امریکائیها صورت می گرفت.

کسانیکه ملت را به دو دسته تقسیم می کنند وسعی دارند ، آنها را در برابر هم قرار دهند

آنانیکه برای تغییر(مبانی وارکان)نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کنند

انانیکه دست دوستی دردست دشمنان اسلام می گذارند وهمه چیز را درگرو گرم کردن آن خلاصه می کنند

آنانیکه درصدد پهن کردن فرش قرمز برای دشمنان هستند وبرای هشدارهای رهبر عزیز انقلاب درتوطئه نفوذ ، توجه ، اعتقاد واعتنائی ندارند

6-انواع توطئه های دشمنان ازاول تا امروز وآینده ؟؟!!

1-کودتاهای قبل از انقلاب علیه دولت ملی مصدق وتوطئه هائی مانند طرح کودتای (شهید) نوژه درحین پیروز انقلاب اسلامی

2-حمایت همه جانبه از دولت شاهنشاهی ایران ومقابله مجدانه از قیام مردم درسال 1356 و1357 وبه خاک وخون کشیدن مردم مسلمان وانقلابی باحمایت وهدایت لانه جاسوسی امریکا وانگلستان

3-تشکیل،تحریک وحمایت از گروههای ضد انقلاب راست وچپ والتقاطی ودگر اندیشان غرب زده وفرق ومذاهب وعرفانهای کاذب ونوظهور وشیطان پرستی دردوران انقلاب

4- حمایت از لیبرالها وازجمله جریان سالهای اول انقلاب ودولت بنی صدر

5- حمایت از ملی مذهبی ها وجبهه ملی وموضوع نهضت آزادی  ودولت موقت

6- تهاجم همه جانبه از طرف دولت بعثی عراق به کشور جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس وکشاندن بیش از50 کشور در پشت سر صدام علیه انقلاب اسلامی ایران

7- ترور وانفجار وبمب گذاریها دربین مردم ومسئولین وبمب گذاری وانفجارها وشهادت مسئولین کشوری ولشکری وامامان جمعه

8- ایجاد اختلاف وتحریک قومیت ها وحساسیت های محلی  وجریانات سیاسی شمال وکردستان وجنوب کشور وگروههای ضد انقلاب

9- ترویج وتبلیغ وتوزیع مواد مخدرسنتی وصنعتی

10- تهاجم همه جانبه وشبیخون فرهنگی

11- تحریم های اقتصادی وتشدید وتوسعه همه جانبه ومکرر آن درسالهای متمادی ازسال 1359 تاکنون

12- جریان کوی دانشگاه و فتنه سال 1378 درزمان دولت اصلاحات وسالهای مکرر 18تیر تاسال1382 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی باشعارتوسعه سیاسی وجامعه مدنی همراه با پروژه های شعار توسعه اقتصادی که همه چیز طبق نظریه امریکائیها صورت می گرفت.

13- انقلاب وکودتای ناکام مخملی فتنه سبز سال 1388وبه چالش کشیدن امنیت داخلی تا لب پرتگاه سقوط وسلامت انتخابات

14- جریان انحرافی کنار دولت دهم و...اسلام لیبرالی

15- موضوع هسته ای وگفتگوی 1+5 وحاشیه های مکررآن باسیاستهای استثماری ومتکبرانه غربیها وارتباط گرگ ومیش برخی از مسئولین با امریکائیها

16- حمله نظامی امریکا به طبس

17- حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس ودخالت در جنگ خلیج فارس توسط امریکا علیه ایران درکمک به دولت بعثی عراق

18-تهیه فیلم وواردکردن سینما وهالیوود علیه اسلام ومسلمانان وبخصوص جمهوری اسلامی ایران وبه تمسخر کشیدن فقه واجتهاد و ولایت فقیه وحمایت ازهنرپیشه هاونویسندگان ضد اسلامی

19-حمله به زائرین ایرانی درسال 1366 در عربستان

20- ترور کارشناسانان هسته ای ایران به منظور به چالش کشیدن دولت وموضوع هسته ای در گفتگوی ایران 5+1
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


How do you grow?
شنبه 1 مهر 1396 05:07 ب.ظ
I'm really inspired with your writing abilities and also with the layout for your blog.

Is that this a paid subject matter or did you customize it your self?
Anyway keep up the nice quality writing, it's uncommon to peer a great
weblog like this one these days..
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 06:13 ب.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
mariellaodens.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:30 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why waste your
intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening
to read?
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 12:44 ب.ظ
Hi there, the whole thing is going sound here
and ofcourse every one is sharing facts, that's
genuinely excellent, keep up writing.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:11 ق.ظ
Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I may revisit yet again since I book marked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
to guide others.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:19 ق.ظ
Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard
work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر