تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - محرم وصفر ومنکرات عزاداری
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

شنبه 25 مهر 1394-08:42 ب.ظآیاتابحال به این فکر کرده اید که دشمنان و طرف مقابل و درگیری وباصطلاح حمله کنندگان سخت ونرم دربرابر حضرت پیامبراعظم(ص)و ائمه هدا (ع) و جانشینان خاص وعام اما عصرحضرت حجت ابن الحسن(عج) عمدتا از افراد و باصطلاح مسلمانان عصر خودشان بوده است وحتی دشمنان غیرمسلمان آنها از جمع سایرفرق ومذاهب وحتی سایرادیان دیگر ، برای توجیه دشمنی خود با حق وحقیقت به نظرات وعملکرد ودیدگاههای مسلمان (نماها)  استناد می نمایند.چرا؟؟؟؟

آیت الله العظمی بهجت: حسینی بشوید، نه هیئتی، زیرا اگر گرم هیئت بشوید، حسین تان راآنگونه که خود دوست داریدوباب میلتان است می سازید وهرکس با میل شما مخالف باشد، می گوئید با حسین(ع) مخالف است ، ولی اگر حسینی باشید ، هیئت ورفتارتان را برمبنای حسین می سازید!

هیئتی شدن کاری ندارد، کافی است، ریش بگذارید وبا پیراهن مشکی از این هیئت به آن هیئت بروید، حسینی شدن است که، مشکل است

اگر تاریخ اسلام از زمان همه انبیاء واولیاءالهی وبخصوص از صدر اسلام تاکنون را بررسی کنیم هفت عامل با محوریت کبر وغرور شیطانی  عامل این همه فتنه وفساد وترور وقتل وغارت وجنایت درهمه جنگها وتهاجمات سخت ونیمه سخت ونرم بوده است.

بنام خدا

الف- تدبیر نداشتن وعدم توجه به رهنمودهای دین مبین اسلام در قرآن کریم

ب- بی ولایتی وعدم توجه به راه  وروش ومنش ورفتار وکردار وتوصیه ها وتذکرات و سنت انبیاء واولیاء الهی

ج-خوداجتهادی وخودبرتر بینی وتوجیه خطاها وعدم توبه از گناهان

د-ایجاد بدعتها واعمالورفتارناروا زشت وناپسندیده بنام دین ومذهب و ربط دادن آن به اسلام

ه-عدم توجه به نیازهای روز دین اسلام درترویج ارزشهای دینی و احیاء معروفات ونهی ازمنکرات

ح-بی بصیرتی در شناسائی دشمنان فعلی  و امروز دین مبین اسلام و دشمنان مسلمین جهان و بی تفاوتی دربرابر هجمه همه جانبه آنها به اسلام

ط- تهیه وتدارک خوراک تبلیغاتی وعملیاتی برای دشمنان اسلام

و لذا

بایدبرمظلومیت حضرت حسین ابن علی(ع) از دست مسلمانی گریه کرد که دین ، ایمان وعملشان به بال مگسی نمی ارزد وبنام اسلام وبرای دفاع از دین اسلام در روز عاشورا سر فرزند حضرت زهرا(س) ونوه پیامبراعظم(ص) رابریدند وبرآن افتخارکردند

نتیجه تصویری برای قمه زنی

چراباید بر مظلومیت حسین ابن علی(ع)از دست برخی از مسلمان گریه کرد؟

بدعت و خرافه قمه زنی ومبادرت به پدیده شوم وزشت وناپسندیده قمه زنی ازمواردی است که موجب قبح اسلام ومحرم وعاشورا وشخصیت برجسته محرم وصفر شده است واین عمل ناصحیح از مواردی است که  ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

چرا باید از دست مسلمانان بر مظلومیت حضرت ابا عبدالله الحسن (ع) گریست؟

کارهائی مانند رقص قمه ، سینه خیز رفتن روی زمین وبخصوص درحریم بارگاه معصومین(ع) ، زنجیرتیغی، قلاده برگردن کردن ، راه رفتن روی آتش ،تندیس ومجسمه سازی وتهیه وحمل عکس ونقاشی از واقعه کربلا ، پرده سازی وپرده خوانی و. . . ازاین قیبل اعمال ورفتار غیر انسانی که در فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) هیچ جایگاهی ندارد وبرخی از افراد نادان با این اعمال ورفتار موجبات بدبینی وترس ووحشت سایر مردم نسبت به محرم وعاشورا وحضرت اباعبدالله(ع) واسلام ناب را فراهم می نمایند واین اعمال ورفتار از سفارش وتوصیه بزرگان مکتب اهل بیت نیست و ازمواردی است  که  ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

نتیجه تصویری برای قمه زنی

نتیجه تصویری برای راه بندان در دسته های عزاداری

 

نتیجه تصویری برای قمه زنی

چراحضرت اباعبدالله الحسن(ع)دربین مردم مسلمان مظلوم وغریب وبیکس است

پدیده نادرست واسراف وغلط برخی از نذرها ومثلا شمع روشن کردن  توسط عناصر بی بصیرت ونادان وبخصوص در شب شام غریبان است ، این موارد خرافی وبدعتی وانجام نذورات با هر پول وبا هرقیمت درمحرم وصفر وپیمودن راه انبیاء واولیاء الهی جایگاهی ندارد.

نذر وخیرخواهی وکمک به دیگران خوب وشاسته ومورد سفارش اسلام است ولیکن در چارچوب سفارش شده از طرف اسلام ودر موقعیت های خاص درمورد صدقات وانفاق واطعام که با آنچه امروزه در محرم وصفر انجام می شود بیگانه است واین موار از فعالیتهائی است که  ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

نتیجه تصویری برای قمه زنی

امام حسین(ع) دربین مردم مسلمان غریب  وناشناخته ومظلوم است. چرا؟

پذیرائی آب وشربت و. . . و آنچه موجب راه بندان وایجادمزاحمت برای سایر مردم درکوچه وگذر وخیابان انجام میگردد ، در اکثر موارد حق الناس ونادرست است این موارد  ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد


نتیجه تصویری برای راه بندان در دسته های عزاداری

توهین وتحقیربرحضرت حسین ابن علی(ع)توسط مسلمانان وعمق بخشی آن هرسال بدترازسال قبل

معمولا درسطح جامعه هرکسی می خواهد فرد دیگری را صدا بزند به اسم کوچک صدا نمی زند واسم فامیل وی را با پیشوند آقا یا خانم ویا با انتصاب مشهد وکربلا ومکه صدا می زند

اگر ارتباط ورفاقت وصمیمیت دونفر با همدیگر زیاد شده است ، معموملا در ارتباط دیگری باهمدیگر اسم کوچک همدیگر را صدا می زند وحتما این اسم رابا پسوند آقا یا خانم و همچنین پیشوند انتصابی مشهدی، کربلائی  وحاج . . . صدا می زند

اگر ارتباط گیری وصدا زذن بین این دو نفر بدون این پیشوندهاویا بدون این پسوندها باشد ، به طرف مخاطب برمی خورد وناراحت می شود واگر ارتباط بین آنها عادی وراحت باشد، فرد مخاطب اعتراض خود را اعلام می کند

درعالم شوخی وارتباط متقابل بین ابن افراد با اشاره به ضرب المثلی متذکر می شوند: کشمش هم سک (ساقه) دارد، یعنی من را با احترام صدا بزن؟!

اسامی والقاب وکینه هاومقام ومنزلت حضرت امام حسین(ع)را همه می دانند وهرچه جوری اور ا صدا بزنی با اشاره با اسامی والقاب وکینه های آن حضرت اشکالی وجود ندارد ومخاطب هم آماده شنیدن ولبیک گوئی برمی آید ولیکن هرچه باشد، گفتن اسم وکلمه حسین نوعی کوچک کردن وتحقیقر وبی ادبی در برابر این ارباب است ونباید اینگونه باشد

فراتر از این مطلب در نوحه خوانیها ودم  گیری وسینه رنی وشورا عزاست که ذرسالهای اخیر برای ایجادشور فرد یا افرادی در کنارمداح و ور دست وی می ماند وبرای اینکه آهنگ شور گیری مناسب نیاز وی باشد حسین حسین حسین را تند وبی احترام دنبال هم می گوید وتقریبا حسین گفتنش به سین سین سین تبدیل می شود ونوعی صدا زدن بی ادبانه وکوچک وناقص صورت می گیرد ومثل بچه ای که تازه زبان باز کرده باشد ولغات وکلمات راناقص می گوید وبزرگان او به لفظ بیانش می خندند ، این حالت در بین برخی از مداحان وبالتبع در بین سینه زنان ایجادشده است و اوج بی حرمتی را بر حضرت امام حسین(ع) وشهید کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)بروز می دهند وذر برخی از مواقع در صذا زدن سایر معصومین(ع) نیز همین رفتار را دارند ودشمن از این اقدام شخصیت شکنی و ترور شخصیت بزرگان دین اسلام لذت می برذ واین موارد  از توصیه وروش احترام کردن انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

نتیجه تصویری برای راه بندان در دسته های عزاداری

چرا حضرت حسین ابن علی (ع) هر سال  بدست مسلمانان غریب تر میشود

علم و کتل، ساز ودهل، تندیس ومحمل ، اشیاء جدید ووسائل امروزی که در شآن وشخصیت اسلام ومحرم وامام حسین(ع) نیست وبخصوص علامت وآهن آلات نامتعارف وحتی به شکل صلیب و. . . که موجب بد وخشن وغیر واقعی معرفی کردن شخصیت های کربلا میگردد

دو سه سالی است رسم وبدعت شده است داربست وجایگاه کوچکی درست کرده اند وچند علم وچوب و. . . در آن می گذارند ولفظ ابولفضل بر پیکر داربست می نویسند وجوانان آن چنانی می آیند ویکی یکی مثل مسابقه یکی از این علم ها را برمی دارند وبا صدای بلند مرتب ابولفضل می گویند وآن علم را سر دست میگرند و مدت زمان نگهداری آن در وسط زمین وآسمان نوعی برتری ومیزان وابستگی به ابولفضل(ع) یعنی علمدار کربلا را تداعی خواهد کرد

بخدا قسم وابولفضل(ع) این موارد در در کربلا بوده است ونه ربطی به کربلا وشهدای کربلا دارد ونه رضایت آنها در این معرکه گیری زشت وناپسند است که اولا ایجادشده است ودوما محل تجمعی برای برخی از عناصر نامطلوب محلی گردیده است واین داربست واین مسابقه واین علم پیچی  ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

نتیجه تصویری برای داربست روزعاشورا

چرا فرزند زهرا(س)دربین مردم مسلمان مظلومتر است؟

درمورد تعذیه نظرمساعدی ندارم ونمی دانم ازکجا آمده است و موضوع چیست، البته سابقه وقدمت وکمیت وکیفیت توسط کارشناسان  آن بارها گفته وبیان شده است ولیکن نکته مهم وبارز آن این است ، چه کسی به خودش اجازه می دهد در نقش شهدای گرانقدر کربلا وشخصیتهای برجسته آن نقش آفرینی کند ، کسانی که خداوند منان بر عظمت آنها در حدیث قدسی زیارت عاشورا افتخار ومباهات کرده است و راستی با حضوراین افراد درکوچه وخیابان وایجاد راهبندان ومزاحمت برای مردم وآنگونه ابتدائی وبی کیفیت سخن پراکنی کردن ، موجب کسرشآن شخصیت وعظمت وجایگاه شهدای عزیز وگرانقدر کربلا نخواهد شد؟

آیا میشود با یک تآتر خیابانی همه شخصیت وهمه واقعه کربلا را به نمایش گذاشت؟

وقتی این بازیگران تعذیه ومثلا مردی که بخودش اجازه داده در نقش حضرت زینب(س) نقش آفرینی کند ، در کوچه وخیابان تجمع می نمایند ودر گرداگرد انها  زن ومرد بصورت مختلط به تماشا می ایستند ، چه کسی مسئول این اختلاط واحتمالا عواقب نادرست آن خواهد بود؟

مردم وقتی تغذیه را می بینند ، با آنچه امروز نمایش داده میوشد ، واقعه کربلا را یک حادثه کوچک ویک دعوای محلی وبین دوطائفه ویک موضوع حاشیه ای  معرفی می  کنند واین توهین به عاشورا ست ، عاشورائی که موجب احیا اسلام وعظمت دین ناب محمدی(ص) شده است وهرکسی هم نباید به خودش اجازه دهد در این پست ونقش وجایگاه قرارگیرد واین نقش سازی  توهینی بر آن عظمت می تواند باشد و مهمتر اینکه امروزه تغذیه خوانی یک شغل نمایشی ونوعی تآتر محلی برای درآمد وگذران زندگی شده است، که ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

نتیجه تصویری برای تعذیه

نتیجه تصویری برای خرافات

هدایت کاروانها درمسیر حرکت و یامعرفی ویا راهنما وعلمداری سپاه در هر حرکت اجتماعی ونظامی  با تکه ای از پارچه و نمادی بعنوان علم و پرچم انجام میگیرد واین مهم درمسیرکربلا و بخصوص برای علمداری سپاه (معدود ومحدود) حضرت امام حسین (ع)توسط حضرت ابولفضل(ع)با یک پرچم معمولی ونماد و شاخص مشخص در معرفی سپاه امام حسین(ع)بوده است واین پرچم معرف کاروان وسپاه ولشکر و هویت نیروها و مرذم سپاه امام حسین(ع) و همچنین سایر مردم در برابر همدیگر بوده است وعلمدار کربلا واینکه می گویندحضرت ابولفضل(ع)علمدار کربلاست ، یعنی همین موضوع

  و اما آنچه در بین مردم مسلمان امروز در سطح جامعه بعنوان نماد وعلم .بیرق وکتل درمعرفی واقعه عاشورا و مراسم عزاداری وحرکت کاروانهای محرم صورت میگیرد و آنچه در این راستا تهیه ونمایش داده می شود ، باز هم ظلم وتحریفی بر مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) وبخصوص حضرت ابولفضل(ع)است ونوعی نماد در معرفی بد وخشن و نعوذ بالله ، غول سازی  آل الله به دیگران شده است ،که ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد


نتیجه تصویری برای علم چوب وپارچه

نام حضرت امام حسین(ع) واقعه عاشورا ، عاملی در دست برخی از مداحان در توهین شرک آلود به درگاه حضرت حق شده است.

برخی از مداحان ومجریان وشاید معدود افرادی از سخنرانان دراشعار ومطالب خود در عزادارای امام حسین(ع) برخی از شهدای کربلا را با عنوان وجایگاه خدا صدا می زنند و یا تفسیر وتعریف می کنند وخودشان را بنده این خدا معرفی می کنند و شبه ای شرک آلود وگناهی کبیر ونا بخشودنی ایجاد می کنند و ضمن بی توجهی و انکار وحدانیت خدا وتوحید اعتقادی ، شخصیت اولیاء الهی(ع) وشهدای کربلا را خدا معرفی می کنند که موجب نارضایتی وناخشنودی آل الله (ع) را بدنبال خواهد داشت

این عبارات وتفسیر ونام گذاری واینگونه صدا زدن واینگونه خطاب کردن شهدای کربلا به هر طریق وبه هر دلیل که باشد درست نیست وگناه کبیره وشرک آلود است وموجبات شک وظن وگمان در مردم ومستعمین میگردد و این تشبیه وتفسیرازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

 
نتیجه تصویری برای علم چوب وپارچه

نتیجه تصویری برای علم چوب وپارچه
تهیه وتدارک غذا وبرخی از نذورات ومحورقرارگرفتن کمیت حضور مردم دربرخی از هیئت ها وبهانه شدن برای حضور در مراسم روضه وعزاداری بصورتی که برخی از جوانان برای حضور در مساجد وهیئات ازنوع غذا وپذیرائی و زمان آن سراغ می گیرند وبعضا درقسمت اول شب در یک هیئت حضورپیدامی کنند که زودتر پذیرائی می کند وبلافاصله درهیئت بعدی برای گرفتن غذا ونذری می روند
درهمین رابطه مسئولین برخی از مساجد وهیئت هابرای تهیه غذا و پذیرائی به هر در و تخته ای می زنند و در مراسم محرم وصفر فقط پول وغذا برای آنهامهم است وکاری به مسائل شرعی وحلال وحرام آن هم ندارند وفراتر از آن اینکه ذربعضی از مواقع برای جذب بیشتر مردم وهمچنین برای رو کم کنی هیئت ومسجد مجاور وهمینطور برای مطرح شدن درمحل و اسم درآوردن در محل وحتی در سطح شهر و کدخدائی مسجد وهیئت محله تلاش وافری در افزایش کمی وکیفی اقلام پذیرائی می نمایند و این موارد درفرهنگ عاشورا ومعرفی امام حسین (ع) نیست وآن بزرگوار شهید نشده است که مردم به فیض غذا و شام وامثالهم برسند واکثر این موارد از اعمال ورفتاری است،  که ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

نتیجه تصویری برای نذر امام حسین

لخت شدن وبرهنه شدن هنگام عزادرای است که به نوعی رفتار ناشایست فرهنگی واجتماعی برخی از مردم باصطلاح عزادار درعزای امام حسین(ع)  تبدیل شده است

چراحضرت امام حسین (ع)دربین مسلمانان وشیعیان غریب وبیکس است وهر سال کشته میشود

دربرخی از هیئت ها وبعضی از افراد برای عزاداری لخت می شوند واین کار زشت ناپسندیده را به اسم عراداری وحضور در مراسم حضرت اباعبدالله الحسین(ع)انجام می دهند ، جیزی که خارج ازبحث فقهی وعزاداری وفرهنگی آن، باعث رنجش وچندش ذیگران وکسرشآن شخصیت لخت شونده و تیره وتار شدن وبدمعرفی شدن چهره محرم وحتی شهدای کربلا میگردد واین رفتار نادرست از مواردی است ، که ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد
ازکسی پرسیدم چرا لخت می شوی؟گفت چون امام حسین(ع)رالخت وعریان کردند!گفنم داستان پیراهن کهنه چیست؟گفت:این هم یکی ازوقایع دردناک کربلا وروضه است ، گفتم مولا حسین ابن علی (ع)می دانست دشمن به اورحم نمی کند وحتی پیراهن او به غارت می برندوبرای اینکه حتی بعد از مرگ بدنش برهنه نباشد، نظر داشت پیراهن کهنه بپوشدکه دشمن نظری به کهنه پیراهن نداشته باشدوحیا برای بعد مرگ هم داشت ، گفت ول کن بابا عادت کردیم ، گفتم راستی حسین ابن علی(ع) خودش لخت نشد ودشمن به او جسارت کرد وکهنه پیراهن را هم برد ولخت کردن بدن کاریزیدیان است و لخت بودن امام حسین(ع) را ما نوعی هتک حرمت بر او می دانیم وخوب نیست ، مقداری فکر وتعجب کرد ورفت ؟؟؟!!!

     

حکم برهنه شدن در عزاداری سیدالشهدا چیست؟     

پاسخ رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله مکارم شیرازی به استفتائی در مورد برهنه کردن بدن هنگام عزاداری سیدالشهداء در برنامه زمزم احکام رادیو معارف بیان شد.

برنامه «زمزم احکام» به استفتاء شنوندگان این رادیو پیرامون برهنه شدن عزاداران در مجالس حسینی پرداخته که سوال و پاسخ رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله مکارم شیرازی به شرح ذیل است:

سوال: عریان کردن بدن و لخت شدن به هنگام سینه زنی و عزاداری برای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ لطفاً توضیح دهید.

آیت‌الله مکارم شیرازی: «احتیاط آن است که عزاداران حسینی لخت نشوند عریان نشوند؛ آیا فردی در مجلس ترحیم پدرش اگر لخت شود این جزء آداب عزاداری است؟! برادران بر لخت شدن اصرار نداشته باشند. اما برای عزاداری می‌توان مقداری از سینه را باز گذاشت. سابقا پیراهن‌هایی بود که قسمتی از آن دکمه می‌شد و جلوی سینه را باز می‌کردند و لخت هم نمی‌شدند که بدن نما باشد. با این کار دشمنان هم نمی‌توانند سرزنش کنند.»

آیت الله علی خامنه ای: حجت‌الاسلام فلاح زاده نماینده پاسخ به احکام مقام معظم رهبری در جواب به این استفتاء گفت: «به نظر حضرت آقا در مجالس عزاداری هرکاری که سبب شود دشمنان از این کار ما علیه مکتب تشیع یا شیعیان سوء استفاده کنند و سبب تفرقه بین مسلمانان باشد، حرام است و باید پرهیز کرد.»

 

سؤال:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با اهداء سلام و احترام خدمت مرجع عالی‌قدر و شجاع اسلام، جناب آقای آیت الله العظمی مکارم شیرازی

در ایام عزیز محرم، در عزاداری‌ها اعمالی انجام می‌شود که در مکروه یا مستحب بودن و یا مباح بودن آن شک دارم. مثلاً عده‌ای در مراسم عزارداری هنگام سینه‌زنی پیراهن از تن به در کرده و بالا تنه را برهنه می‌کنند. آیا این عمل شایسته است؟ اگر شایسته است، پس چرا امثال شما عالی‌مقامان این چنین نمی‌کنید؟

با تشکر. با آرزوی عمر طولانی و با عزت روز افزون. یا حق!

 

پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی:

بسم الله الرحمن الرحیم

با اهداء سلام و تحیت؛

عزاداری خامس آل عبا (علیه السلام) از مهم‌ترین شعایر دینی و رمز بقای تشیع است؛ ولی باید به گونه‌ای برگزار گردد که موجب وهن مذهب نگردد و آسیبی به بدن وارد نشود، و مدّاحان محترم از اشعار کفر آمیز یا آلوده به شرک یا مضامینی که در شأن حضرات معصومین (علیهم السلام) و پیروان آنان نیست خودداری ورزند، و استفاده از آلات موسیقی مناسب مجالس لهو و فساد جایز نیست، و برهنه شدن به هنگام عزاداری در صورتی که در حضور زنان باشد حرام و اگر زنان هم نباشند در شأن این مجالس نیست.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۷
 
پاسخ رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله مکارم شیرازی به استفتائی در مورد برهنه کردن بدن هنگام عزاداری سیدالشهداء در برنامه زمزم احکام رادیو معارف بیان شد.

به گزارش جهان، برنامه «زمزم احکام» به استفتاء شنوندگان این رادیو پیرامون برهنه شدن عزاداران در مجالس حسینی پرداخته که سوال و پاسخ رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله مکارم شیرازی به شرح ذیل است:

سوال: عریان کردن بدن و لخت شدن به هنگام سینه زنی و عزاداری برای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ لطفاً توضیح دهید.

آیت الله سیدعلی خامنه ای: حجت‌الاسلام فلاح زاده نماینده پاسخ به احکام مقام معظم رهبری در جواب به این استفتاء گفت: «به نظر حضرت آقا در مجالس عزاداری هرکاری که سبب شود دشمنان از این کار ما علیه مکتب تشیع یا شیعیان سوء استفاده کنند و سبب تفرقه بین مسلمانان باشد، حرام است و باید پرهیز کرد.»

آیت‌الله مکارم شیرازی: «احتیاط آن است که عزاداران حسینی لخت نشوند عریان نشوند؛ آیا فردی در مجلس ترحیم پدرش اگر لخت شود این جزء آداب عزاداری است؟! برادران بر لخت شدن اصرار نداشته باشند. اما برای عزاداری می‌توان مقداری از سینه را باز گذاشت. سابقا پیراهن‌هایی بود که قسمتی از آن دکمه می‌شد و جلوی سینه را باز می‌کردند و لخت هم نمی‌شدند که بدن نما باشد. با این کار دشمنان هم نمی‌توانند سرزنش کنند.»

نظر رهبر انقلاب درباره برهنگی در عزاداری
درکربلا ومحرم وصفر وبخصوص در روز عاشورا سیگار ومتقل وقلیان که نبود ، هیچ ، حتی چای هم نبود!
هرچند دشمن برنامه ریزی کرده بود ، آب راهم بستند!!
چرا حضرت امام حسین(ع) هر سال بدست مسلمانان کشته می شود.
سفارش همه انبیاء واولیاء الهی در ترک مکروهات وآنچه که به بدن ضرر میرساند میباشد وبرخی از مراجع وارسته وشایسته برهمین اساس نیز آنها را حرام کرده اند.
با کدام دین وارزش واعتقاد وبا کدام روش و مرام مسلک الهی وحسینی ومربوط به محرم ، محل برخی از محافل وداربست ها برای پذیرائی قلیا ن وتعارف سیگار تیدیل وتوجیه شده است
درمعدود مواردی هم شنیده شده است که در برخی از محافل نوعی از مواد مخدر هم در کنارآتش منقل(منقل آتش چای) استعمال میگردد
شاید شما ندیده باشید وشاید کمتر شنیده باشید ، اما
وقتی مراسم هیئت تمام می شود وعمد مردم به منزل خود می روند، تازه شادی وشور وشعف برخی از عوامل اصلی پاتوق و خیمه ، یعنی محل هیئت وبخصوص در داخل داربست های خیابانی شروع میگردد و محل وعده برخی از دوستان هم پیک هم فراهم می شود وچند نفری هم که در هیئت نبودند می آیند و در محل باصطلاح عزاخانه اباعبدالله الحسین(ع) جمع می شوند.
 میوه ونوشیدنی وچای وبرخی از مخلفات فراهم میگردد
پتو وپشتی وشاید لباس راحتی اماده میگردد
دقایقی بعد صدای قل قل قلیان گوش فلک را کر می کند و محل هیئت بیشتر به یک مطبخ قدیمی پر از دود وبو تبدیل میگردد
به والله قسم این موارد در شآن ومنزلت محرم وعاشورا وعزاداری نیست وتوهین فحاشی به شهدای کربلاست واین دست آود کربلا نیست واز موارد ی است که ازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد
 
مردم مسلمان عزادار ومیهمانان خیمه حضرت اباعبدالله الحسین(ع)که به امید بهره برداری معنوی در مجلس امام حسین(ع)شرکت می کنند در برخی از موارد با تحمیل نظر مداح یا مجری ویا سخنران ، مثل مظلومیت مستمر امام حسین(ع)در بین مسلمانان ، دچار نوعی توهین وبدآموزی می شوند.
ضمن توهین وتحقیر به تشبیه نمودن آنها به سگ ومیمون وسایر حیوانات مثالی ، به آنها تحمیل میکردد که ، خود را در برابر شهدا وشخصیت های کربلا به همین اسامی صدا بزنند!!
انسان اشرف مخلوقات است وخداوند منان بر آفرینش این موجود با شعور وحمل کننده رسالت الهی بر زمین ، به خودش تبریک گفته است و با این رسال اورا ازسایر موجودات متمایز کرده است وواقعه عاشورا نیز برهمین رسالت است
مسلمانان بهترین افراد در بین سایر ادیان وفرق ومداهب در جامعه هستند وحتما از بین این قشر بهتر مردمی نیازمند و وفادار درمراسم عزای حضرت امام حسین(ع)شرکت می کنند ونباید تحقیروکوچک شوند ونام بردن انسان با توصیف سایر حیوانات بی شعور گناه نابخشودنی وجسارت در بدگوئی به اشرف مخلوقات الهی است
انسان عظمت وروح الهی دارد وحیوان نیست وائمه اظهار(ع) وشهدا وشخصیت های کربلا هم حیوان وسگ وگربه وامثالهم نمی خواهند و تشبیه انسان به حیوان در برابر آن بزرگواران نوعی توهین به امام معصوم(ع) وبه جایگاه شهدای کربلاست، برخی از این مداحان ومجریان وسخنرانان در این راستا این موضوع را تداعی می کند که، مثلا آن بزرگواران انسان نیازمند ویا انسان وفاداررا نمی شناسد ویابه حضور نمی پذیرد و العیاذ بالله آنها بیشتر با حیوانات ارتباط برقرار می کنند واین اشعار والفاظ توهینی نابخشودنی به مردم مسلمان ودوستداران اهل بیت(ع) وبخصوص به اولیاء الهی وشهدای کربلاست واین الفاظ واین تشبیه وتفسیرازسنت انبیاء واولیاء الهی(ع) و از ائمه اطهار(ع) بعد از شهادت حضرت حسین ابن علی(ع) نبوده ونیست و مورد تائید وسفارش قطعی هیچکدام از مراجع وارسته واعلم وشایسته تشیع نمیباشد

آیا افرادی که خود را سگ امام حسین (ع) یا حضرت زینب (س) می دانند مرتکب گناه شده اند؟؟

بردن نام سگ یا صدای آن و درآوردن ادای حیوانات و قلاده بستن و امثال این کارها با مجالس اهل بیت سازگار نبوده و جایز نیست . همه زحمات و تلاش های ائمه اطهار علیهم السلام برای ساختن انسان ها و راهنمایی آنها در جهت زندگی انسانی است . تواضع و فروتنی در برابر ائمه اطهار علیهم السلام نیز با این کار بسیار متفاوت است . ما خود را خاکسار ائمه اطهار می دانیم اما نه اینکه انسانیت و عزت خود را زیر سؤال ببریم آنچه ائمه اطهار از ما می خواهند تبعیت و پیروی از دستورات آنان است نه چنین کارهای سخیف و نابجایی که موجب وهن عزاداری و وهن مذهب می شود و بهانه به دست دشمنان می دهد.


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
چه باید کرد
محرم وصفر است که اسلام را نگه داشته است
اسلام یعنی ، ایمان به یکتائی خداوند
اسلام یعنی عدالت وحق بودن خداوند
اسلام یعنی نبوت پیامبراعظم(ص)
اسلام یعنی امامت اولیاء الهی وغیبت امام عصر(عج) و ولایت خاص وعام جانشیان برحق او
اسلام یعنی نماز، روز،حج، جهاد، خمس ، زکات، امربه معروف ونهی از منکر وتولی وتبری
امام حسین(ع) ومحرم وصفر ومراسم روضه وعزاداری در این ایام یعنی قدم گذاشتن در  مسیر اسلام واحیاء ارزشهای اسلام ناب محمدی (ص) ولا غیر
نتیجه تصویری برای شربت روز عاشورا
درمحرم وصفر وعزاداری وروضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع)باید افرادی شایسته ولایق مقتل خوانی امام حسین(ع) راشروع کنند وبا جان ودل وروح مردم در راستای دین داری وترویج اسلام واصول دین وفروع عملی آن عنایت داشته باشند
اوکه می خواهد مقتل بخواند ومداح و روضه خوان وهمه مسئولین هیئت ومساجد وتکایا باید به همه معنا مسلمان وپیرو اسلام ناب محمدی باشند وبراساس اصول دین وفروع دین اقدام کنند
اکر اینگونه نباشد روح وراه وهدف امام حسین(ع)را و  هویت کربلا را مخدوش می نماید
افرادی که درمراسم ودر مساجد ودر خیمه وتکایا شرکت می کنند وحضور می یابند از همه اقشار کمی وکیفی مسلمانان شیعه و سنی وسایر فرق ومذاهب ودر سطوح مختلف اعتقادی وارزشی هستند وحق دارند بیایند واز معنویت این مراسم استفاده کنند
لذا افراد مسئول وسخنران ومداح ومجری وهمه عوامل موثر در مراسم باید بر روی همه چیز برنامه ریزی واجرای مناسب داشته باشند تا رسالت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)را به روح وجان وجسم مستمع ومیهمان وعزاداران بدمند واسلام ناب محمدی(ع)رااحیا وتقویت نمایند ودر برابر اسلام امریکائی ئاسلام بی خاصیت لیبرالی وسکولار بصیرت بخشی واطلاع رسانی ومقاوم سازی داشته باشند.
نتیجه تصویری برای مقتل خوانی

محرم وصفر یعنی معرفی معروفات کربلا ومعروفات اسلام وتبیین کربلای امروز در همه جبهه های موجود در سراسر دنیا با حضور همه مسلمانان در برابر کفر جهانی وتشبیه وقایع تکراری ومشابه موجود در دنیا
محرم وصفر یعنی شناسائی چهره ومحورهای شرارت ومنکرات ومعرفی دشمنان امروز اسلام ومسلمین به رهبری امریکا وانگلیس واسرائیل به همه دنیا وبسیج مسلمانان بر علیه کفر جهانی
محرم وصفر یعنی بصیرت بخشی و روشنگری جامعه از توطئه های جهانی بر علیه اسلام ومسلمین
محرم وصفر هرسال تکرارمیگردد وهر سال باید به روز شد وبا معرفی جبهه کفر ، در بسیج مردم مسلمان وهمه امکانات الهی دربرابر جبهه کفر ، با محوریت محرم وصفر و واقعه عاشورا یهره مند شد.
همه مداحان، همه مجریان ، همه سخنرانان، همه تکایا، همه مساجد ، همه هیئت ها و همه دسته های عزاداری وآنچه در این مسیر استفاده میگردد ، همه وهمه باید در این مسیر باشد.
اگر اینگونه نبود ونشد ، ما هم در شناسائی ومعرفی امام حسین(ع) به دیگران ودر پیمودن راه وی قصور وکوتاهی شده ایم ودر جبهه مقابل وی در مصائب وی خواهیم افزوذ


نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 27 مهر 1394 10:45 ق.ظ


BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 06:18 ق.ظ
I do not even know how I stopped up right here, however I believed this
publish was good. I don't recognise who you might
be but definitely you are going to a famous blogger in case you are not
already. Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر