تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - جریان شناسی واحزاب وگروهها درجمهوری اسلامی ایران-(5)
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 6 مهر 1394-10:29 ب.ظتاسیس، راه اندازی، فعالیت احزاب وگروههای فرهنگی

روش کار و محور فعالیتهای سیاسی اصلاحات در توسعه سیاسی خاتمی

پروژه و محور فعالیتهای سیاسی اصلاحات در توسعه سیاسی خاتمی

 

نتیجه تصویری برای احزاب

تمام جریانات سیاسی به دو دسته تقسیم شدند

1-جبهه اصولگرایان

2-جبهه دوم خرداد (روز انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری درسال 1376 وپیروز شدن کاندیدای تمام جریانات سیاسی (چپ گرا وملی مذهبی  درسطح کشور وحتی خارج نشین) متمرکزدر جبهه مقابل اصولگرائی

احزاب وگروههای اصلاحاتی دردولت نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسیس، راه اندازی، فعالیت احزاب وگروههای فرهنگی

ه-فرق ومذاهب وگروههای(ضد)فرهنگی

درموضوع تهاجم وتبلیغات فرهنگی حدود33 رفتار وایده  زیر گروه  هوی متال برپایه ژانر(حالت،شیوه،سبک ،قائده، وحدود28 گروه موزئیک  و موسیقی رپ وجود دارد که از سوی قدرتهای استکباری ودر راستای ترویج فرهنگ غیر اسلامی به منظور نابودی فرهنگ واعتقادات اسلامی ودرنتیجه  از بین بردن حکومتهای اسلامی  وبخصوص جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند.

وهمچنین  تعداد عرفان های کاذب در دنیا زیاد است و برخی تا سه هزار نوع عرفان را شناسایی کرده اند ودر واقع تکثیر این نوع عرفانها برای آن است که در مقابل عرفان اسلامی بایستند ونقطه اشتراک تمام عرفان‌های کاذب تکیه بر ابعاد عاطفی و غفلت از بُعد عقلانی استه-فرق ومذاهب وگروههای(ضد) فرهنگی

معروفترین گرایشهای ضاله در کشور ما شیطان پرستی، عرفان کیهانی، اوشو، اکنکار، سرخپوستی، رام الله، پائولو کوئیلو و دالایی یاما هستندومعروف ترین آن در کشور ما شیطان پرستی است که به هیچ اصول اخلاقی پایبند نیست و گرایشهای جنسی نیز دارد. همچنین عرفان کیهانی، اوشو، اکنکار که مبنای آن سازمانهای جاسوسی آمریکا و در میان نظامیان آمریکا رواج بیشتری دارد، از معروف‌ترینها در ایران هستند و برخی از این عرفانها نمایندگی و انتشارات در ایران دارند. به طور مثال اوشو شاید بیش از صد جلد کتابش به فارسی ترجمه شده است وحدود 200 میلیون کتاب معرفی وتبلیغ عرفانهای کاذب در دنیا وجود دارد ونمونه برخی از آنها در ایران نیز پیدا می شود

تاسیس، راه اندازی، فعالیت احزاب وگروههای فرهنگی وجنگ نرم

این جریان تهاجم فرهنگی که از مقطع دوم خرداد ۱۳۷۶ به بعد، به صورت یک «جنگ فرهنگی ـ سیاسی» هم‌زمان (جنگ نرم) درآمد، اگرچه توسط پیاده نظام فرهنگی دشمن و با بهره گیری از «تساهل و تسامح» غرض‌مند و هدفدار برخی مدیران فرهنگی اجرا می شد، در مرتبة طراحی و برنامه ریزی،‌ تماماً محصول فعالیت ناتوی فرهنگی بود. ناتوی فرهنگی نیز از اواخر دهة شصت شمسی، دیگر کانون فعالیت خود را بر مبارزه فرهنگی و پس از آن مبارزه فرهنگی ـ سیاسی (جنگ نرم) علیه انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه متمرکز نمود و در این راه از مجموعة زرادخانة تئوریک خود (ترجمه و انتشار آثار و آراء کسانی چون هانا آرنت، آیزایا برلین، کارل پوپر، فردریش فون هایک، جورج اورول، مانس اشپربر، آرتورکوئیستلر و …) و نیز طیف روشنفکران ایرانی ایدئولوگ داخل و خارج کشور (سروش، کدیور، مهرزاد بروجردی، همایون کاتوزیان، ‌عباس میلانی، رامین جهانبگلو، داریوش شایگان، عبدی، حجاریان، مهاجرانی، گنجی،یوسفی اشکوری، طبرزدی …) به طور گسترده بهره گرفت

روش کار و محور فعالیتهای سیاسی اصلاحات در توسعه سیاسی خاتمی

پروژه اصلی اصلاحات (توسعه سیاسی) با روی کار آمدن خاتمی طیّ هشت سال کلید خورد و یاران وی که پیشتر در کیان، آئین و مرکز مطالعات استراتژیک به هم پیوند خورده بودند؛ برنامه های ساختارشکن خویش را دنبال نمودند. زیرپروژه هایی چون مطبوعات زنجیره ای و مبارزه با قانون مطبوعات، قتل های زنجیره ای، کوی دانشگاه و 15 تیر، تئوری سازی اسلام خشونت- اسلام تسامح، پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی، لوایح دوقلو(افزایش اختیارات رئیس جمهور در برابر ولایت فقیه و همچنین عدم نظارت استصوابی شورای نگهبان برانتخاباتها وصرف مسلمان بودن برای شرط حضور در انتخابات) ،

پروژه و محور فعالیتهای سیاسی اصلاحات در توسعه سیاسی خاتمی

فتح سنگر به سنگر، فشار از پایین چانه زنی از بالا، مشروعیت زدایی از نظام (انتخابات مجلس هفتم، استعفای دسته جمعی کارگزاران دولت و تحصّن مجلس ششم)، نظر سازی های زنجیره ای و ... همه عمل نمودن به اتود پروژه توسعه سیاسی بود که قبل  ازآن در کنار هم آن را گِرد آورده بودند.

با این وجود انتخابات  سوم تیر 84 (انتخاب احمد نژاد وعدم موفقیت رفسنجانی)مانع بزرگی بر سر پروژه اصلاحات گذاشت و در واقع فتنه 88 طرّاحیِ اقتضایی بود برای بازگشت دوباره به ریل توسعه سیاسی. با تطبیق چهره های برجسته فتنه 88 و حلقه یاران توسعه سیاسی در حلقه های رفّرمیستی(تغییر، کودتا در کودتا، انقلاب مخملی)  تا حدودی مشخّص می شود که بسترسازی فتنه از چه دوره ای آغاز شده بود.

تقسیم بندی اصلی تمام گروهها واحزاب از آغاز دولت خاتمی

تقسیم بندی بزرگ سیاسی در احزاب وگروهها،انجمن وجامعه، جمعیت وشخصیتهای کشوری وموثردرکشور ایران:

بدنبال اتفاقات وحوداث سیاسی واقتصادی در دولت پنجم وششم آقای رفسنجانی  وبخصوص در دولت هفتم وهشتم آقای خاتمی وبهره گیری دشمنان داخلی وخارجی از مواضع ورفتار دولتمردان ودخالت ونفوذ (تهاجم) بیگانان درموضوعات اقتصادی وسیاسی وفرهنگی واعتقادی کشورو تاثیرات گسترده آن درجامعه ، تمام جریانات سیاسی به دو دسته تقسیم شدند:

1-جبهه اصولگرایان

2-جبهه دوم خرداد (روز انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری درسال 1376 وپیروز شدن کاندیدای تمام جریانات سیاسی (چپ گرا وملی مذهبی  درسطح کشور وحتی خارج نشین) متمرکزدر جبهه مقابل اصولگرائی

پیروزی احمدی نژاد وبریده شدن خط سیاسی اصلاح طلبان وبازنگری اصلاح طلبان وخط فتنه 88

انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 وپیروزی آقای محمود احمدی نژاد درحالی اتفاق افتاد که، جبهه دوم خرداد(متشکل از سران وتمام مدیران ومسئولین وتئوریسینهای دو  دولت توسعه اقتصادی وسیاسی)  از سال 1368 برنامه ریزی وپیش بینی پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی وانقلاب رفرمیستی (یعنی برداشت ومعانی متعدد از اسلام و نوزائی حرکت مردمی در دین ودر فرهنگ وانقلاب مخملی نرم وتدریجی و از قبل پیش بین شده ودرنهایت تغییر حکومت) را کرده بودند وبا برنامه ریزی قبلی ، مطمئن شده بودند که یکی از چهره های سرشناس خودشان به ریاست جمهوری خواهد رسید وشکست آقای رفسنجانی در برابرآقای  احمدی نژاد برای آن غیر منظره بود و علاوه بر عدم پذیرش ومقبولیت این شرایط ، در صدد جبران این شکست وادامه طرح های قبلی خود برای دوره بعد ، یعنی انتخابات سال 1388(فتنه) برآمدند.

احزاب وگروهها وهمچنین فعالیتهای علنی وغیر علنی
 اصلاح طلبان در دوره اول احمدی نژاد

پس از برطرف شدن شوک انتخاباتی به گروهها واحزاب دوم خردادی(باانتخاب آقای احمدی نژاد در برابر آقای هاشمی رفسنجانی) ، ازسال1384 شروع فعالیت علنی، مرموز، عریان وزیر زمینی نفاق آلود ، اکثر عناصر وافراد موثر درآن وبخصوص احزاب وگروههای تاسیس شده در دوران توسعه سیاسی، تا اجرای توطئه براندازی فتنه سال 1388

تاسیس حزب اعتماد ملی ، حزبی است که توسط مهدی کروبی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و پس از کناره گیری از دبیری مجمع روحانیون مبارز تأسیس شد. حزب اعتماد ملی پس از تأسیس، ضمن انتقاد از عملکرد اصلاح‌طلبان ایران در جریان مجلس ششم، رویکرد و خط فکری جداگانه‌ای را اتخاذ نمود و در جریان انتخابات مجلس هشتم نیز مسیر خود را جدای از ائتلاف اصلاح‌طلبان اعلام کرد. با وجود اینکه مهدی کروبی خود را اصلاح‌طلب می‌دانست، معتقد بود که سید محمد خاتمی به مخالفان اجازه داده است تا اصلاحات را تخریب کنند.

فعالیتها، سرانجام ، تاسیس گروهها وسرنوشت برخی از
احزاب وگروههای اصلاحاتی دردولت نهم

حزب اعتماد ملی در پی اقدامات غیرقانونی دبیرکل این حزب و اعضاء آن پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388، که با شکست مجدد مهدی کروبی همراه شد، منحل گردید

مجمع روحانیون مبارز(دوم خردادی) ، رهبری آن را از ابتدا تا سال ۱۳۸۴، مهدی کروبی بر عهده داشت. هم‌اکنون سیدمحمد خاتمی رئیس شورای مرکزی این تشکل است و سید محمد موسوی خوئینی‌ها دبیرکلی آن را بر عهده دارد.

جبهه عدالت و رفاه تشکلی است که با محوریت پشتیبانی ازاسفندیار رحیم مشائی در شهریور ماه ۱۳۸۹ طی مراسمی رسما اعلام موجودیت کرد،به گزارش تابناک، مراسم رسمی اعلام موجودیت این تشکل، شامگاه ۱۵ شهریور ماه ۸۹، طی مراسمی در تالار میثاق (متعلق به ارتش)، در اطراف مصلای تهران برگزار شد.

جبهه صدای ملت ، ائتلافی از منتقدین دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1390 تشکیل گردید، آقای علی مطهری  پس از عدم حضور در لیست  جبهه متحد اصولگرایان، همراه با افرادی چون علی عباسپور وحمیدرضا کاتوزیان، ائتلافی با عنوان "صدای ملت" را تشکیل دادند و اقدام به ارائه فهرست انتخاباتی جدا کردند.

تشکیل جبهه پایداری همزمان با دولت دهم

جبهه پایداری انقلاب اسلامی  که در سال ۱۳۹۰ عده‌ای از اصولگرایان و برخی اعضای پیشین  دولت احمدی نژاد تشکیل گردید.

جبهه پایداری پیش از آن که خود را حامی دولت احمدی نژاد بداند، حامی  گفتمان سوم تیر(مرحله دوم انتخابات نهم وپیروزی احمدی نژاد بر رفسنجانی) می‌داند،اعضای این جبهه می‌گویند که پایبند به اصولگرایی واقعی هستند و خود را از جبهه متحد اصولگرایان جدا می‌دانند،اصولگرایان منتقد دولت این جبهه را با نام  ساکتین انحراف و  کاسبین فتنه یاد می‌کنند. همچنین رسانه‌های منتسب به  جبهه متحد اصولگرایان ، این جبهه را با عبارت گروه پایداری یا تیم  صادق محصولی(وزیر کشور دولت اول احمدی نژاد)خطاب می‌کنند.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 6 مهر 1394 10:38 ب.ظ


What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:17 ق.ظ
Great post.
دوست داری بازدیدت زیاد شه؟
چهارشنبه 8 مهر 1394 09:07 ق.ظ
با ثبت وبلاگ خود در بزرگترین بانک وبلاگ های ایرانی بازدید خود را چندین برابر کنید..
یه پیشنهاد خوب
چهارشنبه 8 مهر 1394 08:45 ق.ظ
ما الگوریتم جدید گوگل را کشف کردیم
.
.
.
لاین بلاگ اولین سیستم وبلاگ دهی رایگان و سازگار با الگوریتم جدید گوگل می باشد
تمام وبلاگ های ایجاد شده در لاین بلاگ در خطوط اول گوگل هستند
شما هم یک وبلاگ پربازدید داشته باشید
با ساخت وبلاگ در لاین بلاگ مطالب شما در صفحات اول گوگل خواهد بود
فقط یک بار امتحان کنید
ما وبلاگ شما را رایگان سئو می کنیم

http://lineblog.ir/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر