تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - علی مطهری ازکجا برای حمایت سران فتنه توجیه شده است؟-قسمت دوم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 22 دی 1393-11:04 ب.ظهیلاری کلینتون: بعد از انتخابات 88 پنج هزار نفر از مخالفان رادرسرتاسرجهان آموزش دادیم

فتنه سال 1388 ، طرح براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری امریکا ونوکراش درمنطقه وعواملش در داخل کشور،طرح براندازی ، به روش طرح جین شارپی رادنبال کردند

دشمن اصلی امریکاست

مجریان وعوامل سرسپرده آنها درداخل وخارج ازکشور ، دشمن فرعی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند وشاید از فراگیران دوره های خانم

توطئه های مختلف دشمنان درفتنه سبزسال1388

آموزش (ضد)فرهنگی واعتقادی ، تبلیغاتی وروانی ودرنتیجه اعتراضات خیابانی وتغییر نظام جمهوری اسلامی با آموزش به قول خودشان تعداد5000نفرازعناصر وابسته به امریکا بوده است .

موضوع فتنه وانتخابات وطرح جین شارپی تمام شده است ولیکن ، برخی از آموزش دیده ها وعوامل امریکا درایران ، نمک خورده آموزشها ،  نمک دان (امریکائیها) را نشکسته اند وحمایت از سران فتنه ، بکارگیری عوامل فتنه ، دفاع از فتنه گران

وبخصوص درخواست آزادی وپایان یافتن حصر سران فتنه ،دیدار با سران فتنه از درخواستهای قبول شدگان مشروطی آموزش مورد نظر هیلاری کلینتون ازطرف سیا امریکا علیه اسلام ناب محمدی(ص) وعلیه انقلاب اسلامی و بر ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی وارزشها ودستاوردهای آن میباشد وروز 9 دی را روز یوم الشیطان می نامند؟؟!!

سخنرانیها، موضع گیریها، سخنان قبل از دستور مجلس شورای اسلامی آقای علی مطهری در روزیکشنبه مورخ21/ 10/ 93 یکی از نمایندگان قبول شده ، اما مشروطی امریکائیها از بین آموزش دیده گان ، فعالیتهای برخی حامیان فتنه درشبکه اجرائی و دولتی کشورازموارد مورد نطر امریکائیها است که بیان مینمایند.

درمقابل سخنان ورهنمودها وبیانات حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) وایمان ووحدت مردم ولایتمداروبا بصیرت در تبعیت وحمایت از ولایت عاملی در جهت شناسائی آن چهره های خبیث و همچنین خنثی کننده توطئه تطهیر نمودن خیانت وجنایت سران فتنه ودر بوته فراموشی سپردن آن توطئه بزرگ مخملی وهمینطور تحت الشعاع قرار دادن اهمیت 9دی ازموارد مهم ، حیاتی و قابل توجه خواهدبود.

مطهری و برخی خواص به دنبال احیاء بدنه فاسد فتنه در جامعه هستند

بنام خدا

ادامه قسمت اول

در این روش از بیشتر وبصورت انحصاری ازموضوع انتخابات استفاده ‌میگردد و با بهره گیری از روشهای تبلیغاتی و جنگ روانی عده‌ای را در اعتراض به حاکمیت سازماندهی کرده و به کف خیابان می کشانند تا به عنوان یک اقدام غیر خشونت آمیز، نظام را ناکارآمد جلوه داده وقانون اساسی کشور را ابطال وحامیان ومجریان قانون را نیز در صف متهمین در مقابل مردم قرار دهند و موجبات سقوط وتغییرات گسترده واساسی در نظام را بوجود می آورند ودر فتنه سال 1388 مدیریت این امر دراختیار افراد وخانواد ه ای بود که نقش وبرجسته گی موثری در دوران انقلاب داشتند وسران گول خورده ونادان فتنه نیزتحت حمایت عناصر سرسپرده داخلی به رهبری امریکا واسرائیل درقالب آنچه توسط امریکا از سوی سفارت انگلیس آموزش دیده بودند ، عمل می کردند ومتاسفانه برخی از زباله های آنان نیز هنوز اقدام می کنند.

     از مهمترین شیوهای ارائه شده توسط جین شارپ ، نوشتن نامه های سرگشاده و اعتراضی است ، که شروع کنندگان آن باید افرادی باصطلاح موجه ، وابسته به نظام  و دارای سابقه انقلابی باشند، که این امر با بی پاسخ گذاشتن این نامه ها توسط رهبری انقلاب و هوشیاری نیروهای انقلابی وپاسخ مناسب قوه قضائیه به علی مطهری نتیجه عکس داد.

بهرحال براین باوریم که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به سرکردگی استکبار وصهیونیست جهانی وبرخورداری از عوامل داخلی خود (بخصوص در جبهه اصلاحات) ازطریق جنگ نرم فرهنگی، اعتقادی،اجتماعی، اقتصادی وسیاسی در صدد تغییر در نظام مقدس جمهوری اسلامی تاسرحد براندازی واستحاله کامل آن میباشند .

درشرایطی که با تشکیل دولت فعلی برخی از رفتارهای متآثرازروش جین شارپی در بدنه اجرائی و در داخل کشور تحقق پیدا کرده است ولیکن برای نیل به مراحل بعدی باید جنگ نرم در بین مردم ادامه داده شود تاعلاوه بر عدم مخالفت با روند وشرایط موجود اجرائی در سیستم اجرائی  ، شرایط اجتماعی وفرهنگی برای ادامه واجرای شرایط مد نظر آنها فراهم گردد:

     اگر مواضع وسخنان برخی از مسئولین از منسب های گوناگون ودرمناسبتهای مختلف رصد شود ومواردی ازقبیل توهین به مردم وبه رسانه ها وحتی به قانون ومقررات و ارتباط دادن مشکلات و نواقص سیاسی واقتصادی کشور به دیگر دوره های قبل وهمچنین گفتگوهای قبل وبعد از دور دهم موضوع هسته ای وتبدیل آن گفتگوهای سه جانبه بین ایران وامریکا ونماینده اتحادیه اروپا(ظریف،جان کری،اشتون) وسایر گفتگوی های هسته ای وتبدیل شدن آن به گفتگو بین ایران وامریکا و درحقیقت سناریوی بیش از سه مقطع ودهها دوره گفتگوی های هسته ای موصوف به 5 + 1 وعضو نامرئی اسرائیل و بین 2+ 1 و بین 1+ 1 وفشارهای جانبی بخصوص سناریوی کاهش قیمت نفت توسط امریکا وعربستان برای ورود فشار اقتصادی به ایران در مدت تمدید مدت 7 ماهه مذاکرات هسته ای تا تیر ماه سال 1394و تحریم های جدید دولت آمریکا در روز سه‌شنبه 11/10/93 از سناریوهائی است که درهمین راستا وتشدید جنگ نرم دشمنان دنبال می شود.

       درکنارهمه آن تهاجمات دیدار آقای علی مطهری از سران درحصر فتنه  وبخصوص اقدامات و سخنرانی قبل از دستور مجلس وی در روز یک شنبه مورخ 21/ 10 /93 راباید در همین راستا مورد بررسی قرار داد و متوجه کسب موفقیت با شرط ادامه فعالیت مستمر برخی شرکت کنندگان درآن آموزش های وزارت امور خارجه امریکا از فتنه 88 تا انتخابات بعدی از سوی آن نماینده مجلس شورای اسلامی محرزدانست و این اقدامامت نشانه وفا داری ایشان به نمک نمکدان دورهای آموزشی هیلاری کلینتون برای آن 5000 نفرمخالف اسلام ومسلمین ایرانی درداخل وخارج کشورمیباشد ، که بعضا هنوز واقعیت 9دی را نفهمیدند وشوک حاصله از آن را نمی تواند باور کنند و وقتی ذهن وفکر واعتقاد وعمل خود را دراختیار شیطان قرار می دهند ، آنرا روز یوا لشیطان قلمداد می کنند و این یک نفر هم که از این دوره های آموزشی توانسته موفقیتی برای امریکائیها کسب کندوراه ونظر آنها را ادامه دهد ، بطور مطمئن می تواند با این سخنرانیهای فتنه گرانه وانحرافی وابسته ودیکته شده انگلیسی برای آنها وبخصوص برای همان رسانه های فارسی زبان خوراک تبلیغاتی علیه اسلام ومسلمین وبخصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی وهمچنین هزاران امتیاز خواهد داشت و متاسفانه در اختلافات فی مابین امریکا وجمهوری اسلامی ایران ، دشمنان نظام با امیدواری به این افراد محکم تر سخن می گویند وموضع گیری جدی تری علیه انقلاب اسلامی وارزشها ودستاوردهای آن می نمایند.

      آقای علی مطهری در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس روز یکشنبه مورخ21/ 10/ 93 برای چندمین بار پیاپی خواستار رفع حصر سران فتنه (که به گفته رئیس دستگاه قضائی مطابق قانون صورت گرفته است) شد و در نطق خود مصوبه‌ای شورای عالی امنیت ملی و نظر قوه قضائیه را مورد هدف قرار داد و با استناد به تفسیر شخصی خود از قانون اساسی، تصمیم مهمترین نهاد امنیتی و قانونی کشور را مغایر با قانون اعلام کرد واین در حالی بود که هنوز سه روز از فرمایشات حکیمانه و وحدت بخش رهبر فرزانه انقلاب در تبیین شرایط کنونی ، مسیر جریان تاریخ انقلاب و ابعاد فتنه و عمق خیانت عوامل و سران آن نگذشته بود وبا کمال تاسف و ناباوری آقای علی مطهری بار دیگر در تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی مانند همیشه و البته گستاخ‌تر از قبل در اظهاراتی نسنجیده و بی‌منطق ضمن زیر سوال بردن بسیاری از ارزش‌ها و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی با وقاحت به تطهیر فتنه گران پرداخت و در سخنانی کودکانه و بی‌اساس اقدام شورای عالی امنیت ملی، مراجع قانونی و خواست عمومی آحاد ملت بصیر و هوشیار ایران اسلامی را غیر قانونی خواند

 وحسب فرمایشات حضرت امام خامنه ای( مدظله العالی) که فرموده اند: اثبات صلاحیت، امضای صلاحیت یا رد صلاحیت یک وظیفه است؛ اگر این را از مجموعه فعالیت‌های نظام برداریم چیزی برای نظام باقی نمی‌ماند،،از قوه قضائیه ودست اندرکاران مسئول وحافظ ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی می خواهیم که بعد از گذشت پنج سال از فتنه  سال 1388 و آشکار شدن بسیاری از زوایای این خیانت بزرگ وآگاهی عمومی مردم از طرح براندازی آن توطئه امریکائی ومسلم شدن این موضوع که حامیان فتنه گران نه شبهه سیاسی دارند و نه پرسش و حرفی بر مبنای عقل و منطق واینکه  تمام سخنان این قبیل از فتنه گران از روی شهرت طلبی سیاسی و یا ساده اندیشی است و پس از خاموش شدن آتش فتنه ، آقای علی مطهری با سخنان و نطق های خود سعی در بازگرداندن سران فتنه به سرفصل جریانات سیاسی واجرائی کشور دارد ومجلس گذشته چندی قبل از اتمام ماموریت مجلس هشتم نیز از نمایندگی استعفا داد تا با مظلوم نمایی و جو سازی روانی خود را به عنوان چهره‌ای متفاوت در مجلس مطرح گردد وبا این کارش ، این سوال را در اذهان ایجاد کرد که اگر ایشان حاضر نبودند در چند ماه پایانی مجلس هشتم بر صندلی سبز بهارستان تکیه بزنند چگونه و چرا مجددا کاندید نمایندگی مجلس شدند ودر ماه‌های اخیر نیز جناب آقای مطهری با حضور در محافل و دانشگاه‌های مختلف سطح کشور دست به سخنرانی‌های متعددی زده است، که بزرگواران بدون شک از مفهوم این سخنان مطلع هستند و سخنرانی‌های دانشگاهی ایشان غالبا به تشنج کشیده شده و محیط دانشگاه را به سمت سیاست زدگی پیش برده است وسخنان ایشان در مجلس نیز با اعتراض نمایندگان مواجه شد و صحن مجلس شورای اسلامی را به تنش کشاند ، درخواست پیگیری وبرخورد قانونی قضائی با ایشان راداریم

 بدون شک آقای علی مطهری کاسب حصر فتنه گران هستند و سعی دارند با نظرات خود همچون چهارسال گذشته هوادارانی را تهییج کرده و سازو برگ انتخاباتی برای خود فراهم آورند.

درپایان به آقای مطهری و سایر مسئولین و خواصی که به نشر عقائد باطل خود اصرار دارند و دنبال احیاء جریان وابسته و فاسد فتنه در جامعه هستند هشدار می‌دهیم بیش از این با سوء استفاده از رافت نظام اسلامی خود را در میان ملت و تاریخ منفور و مغضوب نکنند که خشم انقلابی ملت بیدار ایران اسلامی گریبان آنان را خواهد گرفت وتاریخ انقلاب گواه است جزای خیانت به نظام اسلامی وبه ملت مومن و ولایتمدارایران وبه انقلاب و امنیت ملی کشور، ننگ و ذلت ابدی است و احکام الهی با اظهار نظر‌ها و دخالتهای نابخردانه تعطیل پذیر نخواهدبود ویاوه گوئی و بانوکری برای امریکا واسرائیل  و ارائه نظرات رسانه ای آنها این احکام وضواب ومقررات تغییر نخواهد یافت ولذا با اعلام انزجار از فتنه گران و هنجارشکنان با جریان زلال انقلاب و مردم مسلمان و ولایتمدار وحرکت عظیم مقاومت اسلامی همراه شویده و اعتبار و عزت و آخرت خود را با خشنودی امریکا واسرائیل وانگلیس وعناوین دنیایی معامله  نکنید.

همه دنیا وملت بیدار ایران این موضوع را می دانستند ، که فتنه سبز وطرح براندازی از توطئه های امریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است و به همین دلیل در روز 9دی محکم تر از گذشته شعارمرگ برامریکادادند وحالا که وزیر خارجه سابق امریکا بر آن اعتراف کرده است ، باید ثابت کنید که از جمع آن 5000 نفر افراد آموزش دیده نیستید.

پایان
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 23 دی 1393 09:35 ق.ظ


How much does it cost to lengthen your legs?
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:41 ق.ظ
Wow! At last I got a web site from where I be capable of genuinely get valuable facts regarding my study and knowledge.
How do I stretch my Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:19 ق.ظ
Hi there every one, here every one is sharing these kinds of familiarity, therefore it's nice to read this web site, and I used to pay a visit this webpage daily.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 12:05 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to
come back down the road. Many thanks
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 11:38 ب.ظ
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site?
The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit
acquainted of this your broadcast offered vivid clear concept
یه دنیا امید
دوشنبه 22 دی 1393 11:30 ب.ظ
موفقیت تنها اول شدن نیست .گاهی رکورد خودت را بشکنی اما اخر بشوی پیروز شده ای...

سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر